മീരയുടെ രണ്ടാം ഭർത്താവ് 2 [Chithra Lekha]

മീരയുടെ രണ്ടാം ഭർത്താവ് 2 Meerayude Randam Bharthavu Part 2 | Author : Chithra Lekha Previous Part രണ്ടു ദിവസങ്ങൾ കടന്നു പോയി വിശ്വന് മീരയെ കാണാൻ മോഹം തോന്നി താൻ ചെല്ലുന്ന സമയം മീര തനിച്ചാണെങ്കിൽ മാത്രമേ അവളെ  തനിക്ക് ഭോഗിക്കാൻ കഴിയു എന്ന് അയാൾ ഉറപ്പിച്ചു…   വിശ്വൻ ഫോണെടുത്തു മീരയെ വിളിച്ചു.. മീര… ഹലോ ആരാണ്? വിശ്വൻ.. കൊഞ്ചലോടെ പറഞ്ഞു ഞാൻ ആണ് വിശ്വം നിന്റെ പാർട്ണർ അയാൾ […]

Continue reading