അമ്മായി പരിണയം 3 [Sreeji]

അമ്മായി പരിണയം 3 Ammayi Parinayam Part 3 Author : Sreeji Previous Part | PART 1
| PART 2 | കൂട്ടുകാരേ…. ഒരു മൂഡുണ്ടായിരുന്നില്ല കഥ എഴുതാന്‍ അതാ വൈകിയത്…. ഇപ്പൊ
ചെറുതായി വന്നിട്ടുണ്ട്. പേഷ്യന്റ് പോയതും നഴ്‌സ് അകത്തേക്ക് പോയി. നഴ്‌സ് തിരിച്ചു
വന്നിട്ട് എന്നോട് അകത്തേക്ക് ചെല്ലാന്‍ പറഞ്ഞു. ഞാന്‍ ചെന്നപ്പോള്‍ ഒരു ചുവന്ന
സാരിയാണ് സൂസന്‍ അണിഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അവര്‍ കസേരയുടെ പിന്നില്‍
നില്‍ക്കുകയായിരുന്നു. ഒരു ചെറു പുഞ്ചിരിയോടെ സജീ.. […]

Continue reading

അമ്മായി പരിണയം 3 [Sreeji]

അമ്മായി പരിണയം 3 Ammayi Parinayam Part 3 Author : Sreeji Previous Part | PART 1 | PART 2 | കൂട്ടുകാരേ…. ഒരു മൂഡുണ്ടായിരുന്നില്ല കഥ എഴുതാന്‍ അതാ വൈകിയത്…. ഇപ്പൊ ചെറുതായി വന്നിട്ടുണ്ട്. പേഷ്യന്റ് പോയതും നഴ്‌സ് അകത്തേക്ക് പോയി. നഴ്‌സ് തിരിച്ചു വന്നിട്ട് എന്നോട് അകത്തേക്ക് ചെല്ലാന്‍ പറഞ്ഞു. ഞാന്‍ ചെന്നപ്പോള്‍ ഒരു ചുവന്ന സാരിയാണ് സൂസന്‍ അണിഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അവര്‍ കസേരയുടെ പിന്നില്‍ നില്‍ക്കുകയായിരുന്നു. ഒരു ചെറു പുഞ്ചിരിയോടെ സജീ.. […]

Continue reading