അനിയന്റെ കളിയരങ്ങ് [Aashi]

അനിയന്റെ കളിയരങ്ങ് Aniyante Kaliyarangu | Author : Aashi ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് ഞാനിവിടെ പറയാൻ പോകുന്ന കഥ ഒരു കഴപ്പിയുടെ കഥയാണ്….. ഈ കഥ നടക്കുന്നത് കുറച്ചു വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് പാലക്കാട് ജില്ലയിൽ ആണ്.ഇപ്പൊൾ അവള് കല്ല്യാണം എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ഒരു മേനക ആയി ജീവിക്കുന്നു…. കഥയിലേക്ക് വരാം അതിന് മുമ്പ് ഞാൻ കഥാപാത്രങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്താം. ഒരാള് ഞാൻ തന്നെയാണ്. പിന്നെ എൻ്റെ അനിയൻ അനിയൻ എന്ന് പറഞ്ഞാല് സ്വന്തം അല്ല അമ്മയുടെ ചേച്ചിയുടെ മകളുടെ […]

Continue reading

അവളിലെ രതിമോഹം -5

അവളിലെ രതിമോഹം -5 avalile rathimoham part-4 kambikatha bY:Aashi | Click here to
read all parts മിനിയുടെ തേൻ ചുള കണ്ടതോടെ എനിക്ക് കണ്ണ് കാണാതെ ആയി ,സുനിതയുടേത്
വച്ചുനോക്കുമ്പോൾ ഇത് തികച്ചും വേറെ തന്നെ ,യോനി പലതരത്തിൽ ഉള്ള ഒരു വീഡിയോ ഞാൻ
കണ്ടതോർത്തു !!കുനിഞ്ഞു ഞാൻ അവളുടെ രോമക്കാടിൽ മുഖം ചേർത്തു .പഴുതുണങ്ങിയ മാങ്ങയുടെ
മണംപോലെ തോന്നിച്ചു ,പാന്റ് അഴിച്ചിട്ടില്ലാത്തതിനാൽ അവൾ കാലുകൾ മടക്കി ഒരു
കൈകൊണ്ട് ഒരു കാലിലെ […]

Continue reading

അവളിലെ രതിമോഹം -5

അവളിലെ രതിമോഹം -5 avalile rathimoham part-4 kambikatha bY:Aashi | Click here to read all parts മിനിയുടെ തേൻ ചുള കണ്ടതോടെ എനിക്ക് കണ്ണ് കാണാതെ ആയി ,സുനിതയുടേത് വച്ചുനോക്കുമ്പോൾ ഇത് തികച്ചും വേറെ തന്നെ ,യോനി പലതരത്തിൽ ഉള്ള ഒരു വീഡിയോ ഞാൻ കണ്ടതോർത്തു !!കുനിഞ്ഞു ഞാൻ അവളുടെ രോമക്കാടിൽ മുഖം ചേർത്തു .പഴുതുണങ്ങിയ മാങ്ങയുടെ മണംപോലെ തോന്നിച്ചു ,പാന്റ് അഴിച്ചിട്ടില്ലാത്തതിനാൽ അവൾ കാലുകൾ മടക്കി ഒരു കൈകൊണ്ട് ഒരു കാലിലെ […]

Continue reading

അവളിലെ രതിമോഹം -3

അവളിലെ രതിമോഹം -3 avalile rathimoham part-3 kambikatha bY:Aashi          രാത്രി
8 മണിക്ക് അവളുടെ വീടിന് പുറത്തുള്ള കുളിമുറിയിൽ     എത്തണം !!ആലോചിച്ചപ്പോൾ
കുളിരുള്ള ഒരു പേടിവന്നു .ഏതായാലും അന്ന് പകൽ ഞാൻ നന്നായി ഒരുങ്ങി ,രോമങ്ങൾ വടിച്ചു
,സാധനം തയ്യാറാക്കി ,കക്ഷത്തിലെയൊക്കെ രോമം കളഞ്ഞു ,അവളുടെ ഒരു ഫോൺ കാൾ വരും എന്ന്
മനസ്സിൽ ഉറപ്പിച്ചു ,വിചാരിച്ചപോലെ അവളുടെ വീട്ടിലെ ലാൻഡ് ലൈൻ നമ്പർ കണ്ടപ്പോൾ
തന്നെ […]

Continue reading

അവളിലെ രതിമോഹം -3

അവളിലെ രതിമോഹം -3 avalile rathimoham part-3 kambikatha bY:Aashi          രാത്രി 8 മണിക്ക് അവളുടെ വീടിന് പുറത്തുള്ള കുളിമുറിയിൽ     എത്തണം !!ആലോചിച്ചപ്പോൾ കുളിരുള്ള ഒരു പേടിവന്നു .ഏതായാലും അന്ന് പകൽ ഞാൻ നന്നായി ഒരുങ്ങി ,രോമങ്ങൾ വടിച്ചു ,സാധനം തയ്യാറാക്കി ,കക്ഷത്തിലെയൊക്കെ രോമം കളഞ്ഞു ,അവളുടെ ഒരു ഫോൺ കാൾ വരും എന്ന് മനസ്സിൽ ഉറപ്പിച്ചു ,വിചാരിച്ചപോലെ അവളുടെ വീട്ടിലെ ലാൻഡ് ലൈൻ നമ്പർ കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ […]

Continue reading