യുഗങ്ങൾക്കപ്പുറം നീതു [Achillies]

യുഗങ്ങൾക്കപ്പുറം നീതു Yugangalkkappuram | Author : Achillies   യുഗം എന്ന ഞാൻ എഴുതിയ കഥയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു കിടക്കുന്ന കഥയാണ് ഇത്. യുഗത്തിൽ പറയാതെ ബാക്കി വച്ച ചോദ്യങ്ങൾക്കെല്ലാം ഉത്തരം ഇതിലൂടെ പൂർത്തിയാക്കാൻ കഴിയും എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. യുഗത്തിലൂടെ എന്നെ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ച എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും എന്റെ ഹൃദയം നിറഞ്ഞ നന്ദി. തെറ്റുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ക്ഷെമിക്കണം. ഒപ്പം കുഴപ്പങ്ങൾ പറഞ്ഞുതന്നു ഇനിയും സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടാവുമെന്നും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു… കൊറോണ ശക്തമായി പടരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ എല്ലാവരും കരുതലോടെ മുന്നോട്ടു […]

Continue reading

യുഗങ്ങൾക്കപ്പുറം നീതു [Achillies]

യുഗങ്ങൾക്കപ്പുറം നീതു Yugangalkkappuram | Author : Achillies   യുഗം എന്ന ഞാൻ
എഴുതിയ കഥയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു കിടക്കുന്ന കഥയാണ് ഇത്. യുഗത്തിൽ പറയാതെ ബാക്കി വച്ച
ചോദ്യങ്ങൾക്കെല്ലാം ഉത്തരം ഇതിലൂടെ പൂർത്തിയാക്കാൻ കഴിയും എന്ന് ഞാൻ
വിശ്വസിക്കുന്നു. യുഗത്തിലൂടെ എന്നെ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ച എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും എന്റെ
ഹൃദയം നിറഞ്ഞ നന്ദി. തെറ്റുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ക്ഷെമിക്കണം. ഒപ്പം കുഴപ്പങ്ങൾ
പറഞ്ഞുതന്നു ഇനിയും സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടാവുമെന്നും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു… കൊറോണ ശക്തമായി
പടരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ എല്ലാവരും കരുതലോടെ മുന്നോട്ടു […]

Continue reading

യുഗം 14 [Achilies]

യുഗം 14 Yugam Part 14 | Author : Achilies | Previous part   കുളപ്പുരയിൽ എത്തിയ അജയേട്ടൻ പിറകെ നടക്കുന്ന എന്നെ നോക്കി. വെറുതെ അങ്ങേരുടെ വായിലിരിക്കുന്നത് കേൾക്കണ്ടാ എന്ന് കരുതി ഒന്ന് ഓടി ഞാൻ ഒപ്പം എത്തി. എന്റെ പിറകെ അകത്തു കയറിയ അജയേട്ടൻ അപ്പോഴേക്കും കുളത്തിലേക്കിറങ്ങുന്ന പടിയിൽ പോയി ഇരുന്നിരുന്നു. ഞാൻ പോയി തട്ടിൽ നിന്ന് കല്ലുമാറ്റി പാക്കേജുമെടുത്തു അങ്ങേരുടെ ഒപ്പം അതേ പടിയിൽ പോയി ഇരുന്നു. “ഇതെന്താ ഏട്ടാ […]

Continue reading

യുഗം 14 [Achilies]

യുഗം 14 Yugam Part 14 | Author : Achilies | Previous part   കുളപ്പുരയിൽ എത്തിയ
അജയേട്ടൻ പിറകെ നടക്കുന്ന എന്നെ നോക്കി. വെറുതെ അങ്ങേരുടെ വായിലിരിക്കുന്നത്
കേൾക്കണ്ടാ എന്ന് കരുതി ഒന്ന് ഓടി ഞാൻ ഒപ്പം എത്തി. എന്റെ പിറകെ അകത്തു കയറിയ
അജയേട്ടൻ അപ്പോഴേക്കും കുളത്തിലേക്കിറങ്ങുന്ന പടിയിൽ പോയി ഇരുന്നിരുന്നു. ഞാൻ പോയി
തട്ടിൽ നിന്ന് കല്ലുമാറ്റി പാക്കേജുമെടുത്തു അങ്ങേരുടെ ഒപ്പം അതേ പടിയിൽ പോയി
ഇരുന്നു. “ഇതെന്താ ഏട്ടാ […]

Continue reading

യുഗം 13 [Achilies]

യുഗം 13 Yugam Part 13 | Author : Achilies | Previous part   റൂമിലെ പണികളൊതുക്കി
ഞാൻ സോഫയിലായിരുന്നു കുറച്ചു നേരം. എന്നോടൊപ്പമിരുന്നു മനസ്സിന്റെ ഭാരം ഇറക്കി
വെച്ച ഹേമേട്ടത്തി അവിടെ തന്നെ ഇരുന്നു മയങ്ങി പോയിരുന്നു. അവരോടെനിക്കിപ്പോൾ
ദേഷ്യമോ വെറുപ്പോ ഇല്ല സഹതാപവും സ്നേഹവും മാത്രം പതിയെ അവരുടെ മുടിയിൽ ഒന്ന് തഴുകി.
പിന്നെ എഴുന്നേറ്റു ഡ്രസ്സ് മാറ്റി പുറത്തുപോയി കഴിക്കാനുള്ള ഫുഡ് വാങ്ങി വന്നു,
കരഞ്ഞും പണിയെടുത്തും തളർന്ന അവരെ […]

Continue reading

യുഗം 13 [Achilies]

യുഗം 13 Yugam Part 13 | Author : Achilies | Previous part   റൂമിലെ പണികളൊതുക്കി ഞാൻ സോഫയിലായിരുന്നു കുറച്ചു നേരം. എന്നോടൊപ്പമിരുന്നു മനസ്സിന്റെ ഭാരം ഇറക്കി വെച്ച ഹേമേട്ടത്തി അവിടെ തന്നെ ഇരുന്നു മയങ്ങി പോയിരുന്നു. അവരോടെനിക്കിപ്പോൾ ദേഷ്യമോ വെറുപ്പോ ഇല്ല സഹതാപവും സ്നേഹവും മാത്രം പതിയെ അവരുടെ മുടിയിൽ ഒന്ന് തഴുകി. പിന്നെ എഴുന്നേറ്റു ഡ്രസ്സ് മാറ്റി പുറത്തുപോയി കഴിക്കാനുള്ള ഫുഡ് വാങ്ങി വന്നു, കരഞ്ഞും പണിയെടുത്തും തളർന്ന അവരെ […]

Continue reading

യുഗം 12 [Achilies]

യുഗം 12 Yugam Part 12 | Author : Achilies | Previous part   യുഗം 12ആം ഭാഗം ഇവിടെ
തുടങ്ങുന്നു ഇതുവരെ കൂടെ നിന്ന എല്ലാവര്ക്കും നന്ദി. യുഗം എന്ന കഥ കൊണ്ട് എനിക്ക്
ഇവിടുന്നു കിട്ടിയ സൗഹൃദം അത്രയും വലുതാണ്. യുഗം എഴുതിയത് കൊണ്ട് എനിക്ക് കിട്ടിയ
ലാഭം എന്താണ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ പറയും അത് ഇവിടുള്ള സൗഹൃദവലയമാണെന്നു…
യുഗത്തിന്റെ അവസാന ഭാഗങ്ങളിലേക്കുള്ള യാത്ര ഈ പാർട്ടിൽ ഹരിയുടെ യാത്രയോടൊപ്പം […]

Continue reading

യുഗം 12 [Achilies]

യുഗം 12 Yugam Part 12 | Author : Achilies | Previous part   യുഗം 12ആം ഭാഗം ഇവിടെ തുടങ്ങുന്നു ഇതുവരെ കൂടെ നിന്ന എല്ലാവര്ക്കും നന്ദി. യുഗം എന്ന കഥ കൊണ്ട് എനിക്ക് ഇവിടുന്നു കിട്ടിയ സൗഹൃദം അത്രയും വലുതാണ്. യുഗം എഴുതിയത് കൊണ്ട് എനിക്ക് കിട്ടിയ ലാഭം എന്താണ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ പറയും അത് ഇവിടുള്ള സൗഹൃദവലയമാണെന്നു… യുഗത്തിന്റെ അവസാന ഭാഗങ്ങളിലേക്കുള്ള യാത്ര ഈ പാർട്ടിൽ ഹരിയുടെ യാത്രയോടൊപ്പം […]

Continue reading

യുഗം 11 [Achilies]

യുഗം 11 Yugam Part 11 | Author : Achilies | Previous part     ഈ പാർട്ടിനു പ്രവാസി ബ്രോയോട് സ്പെഷ്യൽ താങ്ക്സ്, ഈ പാർട്ട് എഴുതാൻ പറ്റിയ ഒരു മൂഡിനു വേണ്ടി കുറച്ചു നാളായിട്ടു ഇരിപ്പായിരുന്നു. പിന്നെ write to us കണ്ട് കുറച്ച് ധൈര്യം സംഭരിച്ചാണേലും സ്വയംവരം അങ്ങ് ഒറ്റ ഇരിപ്പിന് ഇരുന്നു വായിച്ചു. പക്ഷെ മോട്ടിവെഷൻ ഇച്ചിരി കൂടിപ്പോയോ എന്നെ സംശയം ഉള്ളു. ആഹ് ഒരു ഫീലിൽ ഇരുന്നാണ് 11 […]

Continue reading