ചക്കര മമ്മി 1

ചക്കര മമ്മി 1 Chakkara Mammy Part 1 bY aju john   ആദ്യമേ പറയട്ടെ ഇതു ഒരു കഥയല്ല.
എന്റെ ജീവിതമാണ്.യഥാര്‍ത്ഥ ജീവിതം.കഥയും കഥാപാത്രങ്ങളും സന്ദര്‍ഭങ്ങളും എല്ലാം
യഥാര്‍ത്ഥം.കഥാപാത്രത്തിന്റെ പേരില്‍ മാത്രമാണ് മാറ്റം.എന്റെ പേര് അജു ജോണ്‍
.ഇപ്പോള്‍ പ്രായം 31  വയസ്സ് .കോട്ടയം നഗരത്തില്‍ ഒരു ചെറിയ ബിസിനെസ്സ്
നടത്തുന്നു.അവിവാഹിതന്‍.സഹോദരങ്ങള്‍ മറ്റാരുമില്ല.പപ്പാ  എനിക്ക് 12
 വയസുള്ളപ്പോള്‍ ഗള്‍ഫില്‍ വെച്ച്  ഒരപകടത്തില്‍ മരിച്ചു.അതിനു ശേഷം മമ്മി പിന്നീട്
വിവാഹം കഴിച്ചില്ല.അച്ഛന്റെ ബന്ധുക്കലുമായുള്ള നിരന്തര വഴക്കുകളെ തുടര്‍ന്ന് […]

Continue reading

ചക്കര മമ്മി 1

ചക്കര മമ്മി 1 Chakkara Mammy Part 1 bY aju john   ആദ്യമേ പറയട്ടെ ഇതു ഒരു കഥയല്ല. എന്റെ ജീവിതമാണ്.യഥാര്‍ത്ഥ ജീവിതം.കഥയും കഥാപാത്രങ്ങളും സന്ദര്‍ഭങ്ങളും എല്ലാം യഥാര്‍ത്ഥം.കഥാപാത്രത്തിന്റെ പേരില്‍ മാത്രമാണ് മാറ്റം.എന്റെ പേര് അജു ജോണ്‍ .ഇപ്പോള്‍ പ്രായം 31  വയസ്സ് .കോട്ടയം നഗരത്തില്‍ ഒരു ചെറിയ ബിസിനെസ്സ് നടത്തുന്നു.അവിവാഹിതന്‍.സഹോദരങ്ങള്‍ മറ്റാരുമില്ല.പപ്പാ  എനിക്ക് 12  വയസുള്ളപ്പോള്‍ ഗള്‍ഫില്‍ വെച്ച്  ഒരപകടത്തില്‍ മരിച്ചു.അതിനു ശേഷം മമ്മി പിന്നീട് വിവാഹം കഴിച്ചില്ല.അച്ഛന്റെ ബന്ധുക്കലുമായുള്ള നിരന്തര വഴക്കുകളെ തുടര്‍ന്ന് […]

Continue reading