പുളിയിഞ്ചി [Al-Fah]

പുളിയിഞ്ചി Puili Inchi | Author : Al Fah ഞാന് ഒരു കഥാകൃത്തല്ല മനസ്സിൽ തോന്നിയത് കോരി ഇടുന്നതല്ല ജീവിതത്തിൽ നടന്നതും ഇപ്പോ ഏറെക്കുറെ നാടകകുനതും ആയിട്ടുള്ള ചില അനുഭവങ്ങൾ പങ്കു വെക്കുന്നു ഞാൻ ശരത് ദേശം കോഴിക്കോട് ആണ് നമ്മളെ സ്വന്തം കോഴിക്കോട് ………., ഒരുപാട് കൂട്ടുകാരില്ലാത്ത എനിക്ക് അച്ഛനും അമ്മയും ചേച്ചിയും ആണുള്ളത് അടുത്ത വീട്ടിലെ പിള്ളേര് കളിയ്ക്കാൻ വിളിച്ചാലും എനിക്ക് പോവാൻ പറ്റില്ല കാരണം കർക്കശക്കാരൻ ആയ അച്ഛൻ എന്തേലും പണി […]

Continue reading