അമ്മയുടെ കളി 2

അമ്മയുടെ കളി 2 Ammayude Kali Kambikatha Part-02 bY Vinayan@kambimaman.net ആദ്യ ഭാഗം വായിക്കുവാന്‍ ക്ലിക്ക് PART-01 അമ്മയുടെ കളി എന്ന എന്റെ ആദ്യ കഥയുടെ ബാക്കി തുടരുന്നു… അങ്ങനെ അമ്മയുടേം റെജി ചേട്ടന്റേം കളി ഞാൻ പലതവണ കണ്ടു. അല്ല കണ്ടു സുഖിച്ചു. ‘അമ്മ ഇ കാര്യത്തിൽ ഒരു റാണി തന്നെ എന്ന് ഞാൻ മനസിലാക്കി. അമ്മയുടെ ഷെഡ്‌ഡി മണപ്പിച്ചു വാണങ്ങൾ പലതവണ ചീറ്റി. ഒരു ദിവസം ഞാൻ സ്കൂളിൽ പോയിട്ട തിരകെ വരുമ്പോ […]

Continue reading