കുട്ടന്‍ തമ്പുരാന്‍ – 1 കുളകടവ് (ജോബി)

കുട്ടന്‍ തമ്പുരാന്‍ – 01 – കുളകടവ്  Kuttan Thamburan Joby 1 Kulakkadavu – Author
: Joby ഞാന്‍ കുട്ടന്‍ തമ്പുരാന്‍. ഇതെന്റെ ആദ്യത്തെ കഥയാണ്‌. എഴുതണം എന്ന് ഞാന്‍
കരുതിയതല്ല. പിന്നെ ഒരു വിഡ്ഢിയായ മന്ദബുദ്ധി കാരണം ആണ് ഞാന്‍ ഈ കഥ എഴുതുന്നത്. ഈ
എഴുത്തെന്ന കല എല്ലാവര്‍ക്കും വഴങ്ങില്ല എന്നറിയാം എന്നാലും ഒരു ചെറിയ ശ്രമം നടത്തി
നോക്കാം എന്ന് കരുതി. ഇഷ്ടമായാലും ഇല്ലേലും മറുപടി തന്നു സഹായിക്കും എന്ന്
കരുതുന്നു. […]

Continue reading

കുട്ടന്‍ തമ്പുരാന്‍ – 1 കുളകടവ് (ജോബി)

കുട്ടന്‍ തമ്പുരാന്‍ – 01 – കുളകടവ്  Kuttan Thamburan Joby 1 Kulakkadavu – Author : Joby ഞാന്‍ കുട്ടന്‍ തമ്പുരാന്‍. ഇതെന്റെ ആദ്യത്തെ കഥയാണ്‌. എഴുതണം എന്ന് ഞാന്‍ കരുതിയതല്ല. പിന്നെ ഒരു വിഡ്ഢിയായ മന്ദബുദ്ധി കാരണം ആണ് ഞാന്‍ ഈ കഥ എഴുതുന്നത്. ഈ എഴുത്തെന്ന കല എല്ലാവര്‍ക്കും വഴങ്ങില്ല എന്നറിയാം എന്നാലും ഒരു ചെറിയ ശ്രമം നടത്തി നോക്കാം എന്ന് കരുതി. ഇഷ്ടമായാലും ഇല്ലേലും മറുപടി തന്നു സഹായിക്കും എന്ന് കരുതുന്നു. […]

Continue reading

ഷീനാ തോമസ് 3 (ഓർമ്മക്കുറിപ്പുകൾ)

ഷീനാ തോമസ് 3 [ എന്‍റെ ഓർമ്മക്കുറിപ്പുകൾ] [ Ente Ormakkurippukal] Sheena Thomas
Part 3 Author : Sheena Thomas. Previous Parts   അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് മുതൽ
തുടങ്ങുന്നു നിനക്കു ഏതെങ്കിലും പ്രശ്‌നം ഉണ്ടോ.. സുമം ചേച്ചി ചോദിച്ചു ഞാൻ ഞാൻ
എന്ത് പറയണം എന്ന് അറിയാതെ ചേച്ചിടെ മുഖത്ത് നോക്കി എനിക് മറ്റൊന്നും ചിന്തിക്കാൻ
പറ്റുന്നില്ല എന്റെ മനസിൽ എന്റെ അനിയന്റെ മുഖം മാത്രം അവനെ എഗണേലും ഈ അവസ്ഥയിൽ
നിന്നും രക്ഷിക്കണം അതിനു വേണ്ടി […]

Continue reading

ഷീനാ തോമസ് 3 (ഓർമ്മക്കുറിപ്പുകൾ)

ഷീനാ തോമസ് 3 [ എന്‍റെ ഓർമ്മക്കുറിപ്പുകൾ] [ Ente Ormakkurippukal] Sheena Thomas Part 3 Author : Sheena Thomas. Previous Parts   അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് മുതൽ തുടങ്ങുന്നു നിനക്കു ഏതെങ്കിലും പ്രശ്‌നം ഉണ്ടോ.. സുമം ചേച്ചി ചോദിച്ചു ഞാൻ ഞാൻ എന്ത് പറയണം എന്ന് അറിയാതെ ചേച്ചിടെ മുഖത്ത് നോക്കി എനിക് മറ്റൊന്നും ചിന്തിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്റെ മനസിൽ എന്റെ അനിയന്റെ മുഖം മാത്രം അവനെ എഗണേലും ഈ അവസ്ഥയിൽ നിന്നും രക്ഷിക്കണം അതിനു വേണ്ടി […]

Continue reading

ഷീനാ തോമസ് 2 [ഓർമ്മക്കുറിപ്പുകൾ]

ഷീനാ തോമസ് 2 [ എന്‍റെ ഓർമ്മക്കുറിപ്പുകൾ] Sheena Thomas Part 2 Author : Sheena
Thomas. വൈകി പോയതിൽ ക്ഷമിക്കണം എഴുതി ശീലം ഇല്ലാതതുകൊണ്ട് അനുഭവങ്ങൾ ഒരു കഥ ആയി
മെനഞ്ഞു എടുക്കാൻ അലപം പാടുപെടുണ്ട് ഇനി വരുന്ന ഭാഗങ്ങൾ എത്രയും വേഗം എഴുതാൻ
ശ്രമിക്കാം എല്ലാരും വായിച്ചു അഭിപ്രായങ്ങൾ പറയുക പിന്നെ എന്റെ എഴുത്തിന്റെ ശൈലിയും
ഞാൻ മാറ്റാൻ ശ്രമിക്കാം ഇതു ഒരു കഥ ആയി കാണാത്ത എന്റെ ചില ഓർമ കുറിപ്പുകൾ […]

Continue reading

ഷീനാ തോമസ് 2 [ഓർമ്മക്കുറിപ്പുകൾ]

ഷീനാ തോമസ് 2 [ എന്‍റെ ഓർമ്മക്കുറിപ്പുകൾ] Sheena Thomas Part 2 Author : Sheena Thomas. വൈകി പോയതിൽ ക്ഷമിക്കണം എഴുതി ശീലം ഇല്ലാതതുകൊണ്ട് അനുഭവങ്ങൾ ഒരു കഥ ആയി മെനഞ്ഞു എടുക്കാൻ അലപം പാടുപെടുണ്ട് ഇനി വരുന്ന ഭാഗങ്ങൾ എത്രയും വേഗം എഴുതാൻ ശ്രമിക്കാം എല്ലാരും വായിച്ചു അഭിപ്രായങ്ങൾ പറയുക പിന്നെ എന്റെ എഴുത്തിന്റെ ശൈലിയും ഞാൻ മാറ്റാൻ ശ്രമിക്കാം ഇതു ഒരു കഥ ആയി കാണാത്ത എന്റെ ചില ഓർമ കുറിപ്പുകൾ […]

Continue reading

ഇന്ദുജ (എല്ലാം യാദൃശ്ചികം -2) [Adheesh]

എല്ലാം യാദൃശ്ചികം 2 ELLAM YADRICHIKAM 2 AUTHOR:ADHEESH | PREVIOUS PART അന്നത്തെ
സംഭവത്തിനുശേഷം അമ്മയും ഞാനും ഒരു പ്രത്യേക ബന്ധം ഉടലെടുത്തു. വീട്ടിൽ എത്തിയാൽ
പഴയതുപോലെയാണെങ്കിലും ഞങ്ങളുടെ സംസാരത്തിൽ അശ്ളീല ചുവ കലർന്നു, എന്റെ കൂട്ടുകാരുടെ
അടുത്തുപോലും ഞാൻ ഇത്ര തെറിപറയാറില്ല, എന്നെ അതിശയിപ്പിച്ചത് അമ്മ ആയിരുന്നു,
അമ്മയ്ക്ക് ഇത്രെയും തെറി അറിയാമെന്ന കാര്യം അപ്പോഴാണ് അറിയുന്നത്, എങ്കിലും എന്റെ
മനസ്സിൽ ചെറിയ വിഷമം ഉണ്ടായിരുന്നു, സ്വന്തം അമ്മ ഒരു വെടി ആയതിലല്ല പകരം […]

Continue reading

ഇന്ദുജ (എല്ലാം യാദൃശ്ചികം -2) [Adheesh]

എല്ലാം യാദൃശ്ചികം 2 ELLAM YADRICHIKAM 2 AUTHOR:ADHEESH | PREVIOUS PART അന്നത്തെ സംഭവത്തിനുശേഷം അമ്മയും ഞാനും ഒരു പ്രത്യേക ബന്ധം ഉടലെടുത്തു. വീട്ടിൽ എത്തിയാൽ പഴയതുപോലെയാണെങ്കിലും ഞങ്ങളുടെ സംസാരത്തിൽ അശ്ളീല ചുവ കലർന്നു, എന്റെ കൂട്ടുകാരുടെ അടുത്തുപോലും ഞാൻ ഇത്ര തെറിപറയാറില്ല, എന്നെ അതിശയിപ്പിച്ചത് അമ്മ ആയിരുന്നു, അമ്മയ്ക്ക് ഇത്രെയും തെറി അറിയാമെന്ന കാര്യം അപ്പോഴാണ് അറിയുന്നത്, എങ്കിലും എന്റെ മനസ്സിൽ ചെറിയ വിഷമം ഉണ്ടായിരുന്നു, സ്വന്തം അമ്മ ഒരു വെടി ആയതിലല്ല പകരം […]

Continue reading

വിക്കിയുടെ അനുഭവങ്ങള്‍

വിക്കിയുടെ അനുഭവങ്ങള്‍  vikkiyude anubhavangal BY:AishaPokar വിക്കീ ,, വിക്കീ,,
‘അമ്മ ഡോറിൽ തട്ടി വിളിക്കുന്നത് കേട്ടാണ് ഞാൻ ഉണർന്നത്.. സ്ഥാനം തെറ്റി കിടക്കുന്ന
മുണ്ടു ശരിയാക്കി ഞാൻ എഴുന്നേറ്റു.. ഡോർ തുറന്നു പുറത്തു വന്നപ്പോൾ വാതുക്കൽ തന്നെ
അമ്മയും കൂടെ അടുത്ത വീട്ടിലെ ഷേർലി ചേച്ചിയും നില്കുന്നു.. എന്താ അമ്മെ ഇത്ര
നേരത്തെ ഞാൻ ചോദിച്ചു .. മോനെ ഇന്ന് ഹർത്താലല്ലേ ഇവൾക്കണേൽ അത്യാവശ്യമായിട്ട്
ഇവളുടെ വീട് വരെ ഒന്ന് പോണം നീയൊന്നു ബൈക്ക് എടുത്ത് […]

Continue reading

വിക്കിയുടെ അനുഭവങ്ങള്‍

വിക്കിയുടെ അനുഭവങ്ങള്‍  vikkiyude anubhavangal BY:AishaPokar വിക്കീ ,, വിക്കീ,, ‘അമ്മ ഡോറിൽ തട്ടി വിളിക്കുന്നത് കേട്ടാണ് ഞാൻ ഉണർന്നത്.. സ്ഥാനം തെറ്റി കിടക്കുന്ന മുണ്ടു ശരിയാക്കി ഞാൻ എഴുന്നേറ്റു.. ഡോർ തുറന്നു പുറത്തു വന്നപ്പോൾ വാതുക്കൽ തന്നെ അമ്മയും കൂടെ അടുത്ത വീട്ടിലെ ഷേർലി ചേച്ചിയും നില്കുന്നു.. എന്താ അമ്മെ ഇത്ര നേരത്തെ ഞാൻ ചോദിച്ചു .. മോനെ ഇന്ന് ഹർത്താലല്ലേ ഇവൾക്കണേൽ അത്യാവശ്യമായിട്ട് ഇവളുടെ വീട് വരെ ഒന്ന് പോണം നീയൊന്നു ബൈക്ക് എടുത്ത് […]

Continue reading