ആസിയുടെ ലോകം 1 [Asif]

ആസിയുടെ ലോകം 1 Aasiyayude Lokam Part 1 | Author : Asif ടൗണിൽ നിന്നും ഉള്ളോട്ട് മാറി ഒരു ചെറിയ സ്ഥലത്താണ് വലിയപറമ്പ് തറവാട്. തറവാട് പേരുപോലെ തന്നെ ധാരാളം പറമ്പും സ്വത്തും ഒക്കെ ഉള്ള വലിയ തറവാടാണ് വലിയ പറമ്പ്.എഴുപത് സെന്റ് സ്ഥലത്തു നടുക്കായി പഴയ ഒരു തറവാട്. ചുറ്റിനും തെങ്ങും കവുങ്ങും ജാതിക്കാത്തൊട്ടവും ഒക്കെ ആയി ഒറ്റപെട്ടു കിടക്കുന്ന ഒരു വീട്.ആദ്യ കാലത്ത് കൂട്ടുകുടുംബം ആയി കഴിഞ്ഞിരുന്ന ആ വീട്ടിൽ ഇന്ന് […]

Continue reading

ഞാനും എന്റെ പെങ്ങൾ ശബ്നയും

ഞാനും എന്റെ പെങ്ങൾ ശബ്നയും Nuanjum ente pengal shabnayum bY Asif എന്റെ പേര്
ആസിഫ് ഞാൻ എന്റെ കുറച്ചു കാലം മുൻപ് ഉണ്ടായ ഒരു അനുഭവം നിങ്ങളുമായി പങ്ക് വെക്കാൻ
ആഗ്രഹിക്കുന്നു അതു മറ്റാരുമല്ല എന്റെ പെങ്ങൾ ശബ്ന അവളെ പറ്റിപറയുകയാണെകില് ഒരു
ഇരുപത്തിനാലു വയസ്സ് പ്രായം ഇരുനിറം നല്ല ഉരുണ്ട മുലകൾ ഇനി അവളുടെ കുണ്ടിയെ
പറ്റിപറയുകയാണെകിൽ അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ ഹൈലൈറ്റ് നല്ല ഉരുണ്ട ചക്കയോളം വലിപ്പമുള്ള
കുണ്ടികൾ അവൾ നടകുമ്പോൾ അതു […]

Continue reading

ഞാനും എന്റെ പെങ്ങൾ ശബ്നയും

ഞാനും എന്റെ പെങ്ങൾ ശബ്നയും Nuanjum ente pengal shabnayum bY Asif എന്റെ പേര് ആസിഫ് ഞാൻ എന്റെ കുറച്ചു കാലം മുൻപ് ഉണ്ടായ ഒരു അനുഭവം നിങ്ങളുമായി പങ്ക് വെക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു അതു മറ്റാരുമല്ല എന്റെ പെങ്ങൾ ശബ്ന അവളെ പറ്റിപറയുകയാണെകില് ഒരു ഇരുപത്തിനാലു വയസ്സ് പ്രായം ഇരുനിറം നല്ല ഉരുണ്ട മുലകൾ ഇനി അവളുടെ കുണ്ടിയെ പറ്റിപറയുകയാണെകിൽ അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ ഹൈലൈറ്റ് നല്ല ഉരുണ്ട ചക്കയോളം വലിപ്പമുള്ള കുണ്ടികൾ അവൾ നടകുമ്പോൾ അതു […]

Continue reading

Ente katha Asif 3

Ente katha Asif 3 By: Asif ആദ്യം മുതല്‍ വായിക്കാന്‍ click here ഇടവേളക്കുശേഷം ഞാൻ
വീണ്ടും വരികയാണ് ഞാൻ ആസിഫ് .രണ്ടാം ഭാഗം വളരെ ചെറുതായതിനു ക്ഷമ ചോദിക്കുന്നു.
എന്റെയും സഫീറയുംടെയും ആദ്യരാത്രി വിശേഷങ്ങൾ ആണല്ലോ അവസാനം
പറഞ്ഞുവെച്ചത്.മറന്നുപോയവർ രണ്ടാം ഭാഗം ഒന്നുകൂടി വായിക്കുക. അവളുടെ ഓര്ഗാസത്തിനു
ശേഷം എന്റെ കുണ്ണക്കുട്ടനെ ഞാൻ നക്കിതോർത്തിയ അവളുടെ പൂറ്റിലേക്ക്
കൊണ്ടുവന്നു.കയറ്റാൻ ശ്രമിച്ചപ്പോൾ അവൾ വേദനിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു.ഞാൻ അത്
വകവെക്കാതെ കയറ്റാൻ ശ്രമിച്ചു.അപ്പോൾ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ലാതെ ഉള്ളിലേക്കു
കയറി.ച്ചുടു […]

Continue reading

Ente katha Asif 3

Ente katha Asif 3 By: Asif ആദ്യം മുതല്‍ വായിക്കാന്‍ click here ഇടവേളക്കുശേഷം ഞാൻ വീണ്ടും വരികയാണ് ഞാൻ ആസിഫ് .രണ്ടാം ഭാഗം വളരെ ചെറുതായതിനു ക്ഷമ ചോദിക്കുന്നു. എന്റെയും സഫീറയുംടെയും ആദ്യരാത്രി വിശേഷങ്ങൾ ആണല്ലോ അവസാനം പറഞ്ഞുവെച്ചത്.മറന്നുപോയവർ രണ്ടാം ഭാഗം ഒന്നുകൂടി വായിക്കുക. അവളുടെ ഓര്ഗാസത്തിനു ശേഷം എന്റെ കുണ്ണക്കുട്ടനെ ഞാൻ നക്കിതോർത്തിയ അവളുടെ പൂറ്റിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു.കയറ്റാൻ ശ്രമിച്ചപ്പോൾ അവൾ വേദനിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു.ഞാൻ അത് വകവെക്കാതെ കയറ്റാൻ ശ്രമിച്ചു.അപ്പോൾ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ലാതെ ഉള്ളിലേക്കു കയറി.ച്ചുടു […]

Continue reading

Ente katha Asif 2

Ente katha Asif 2 By: Asif എന്റെ വാ ലുങ്കിയും ടീഷർട്ടും ഞാൻ
അഴിച്ചുമാറ്റി.അണ്ടർവെയർ ഇല്ലായിരുന്നു.ഞങ്ങൾ റെഡ് പേരും പൂർണ
നഗ്നരായി.സുഹൃത്തുക്കൾ ആദ്യരാത്രിയിൽ ആക്രാന്തമൊന്നും കാണിക്കരുതെന്നും പെണ്ണിനെ
ബലാൽക്കാരം ചെയ്യരുതെന്നും ഒക്കെ ഉപദേശിച്ചിരുന്നു.എന്നാൽ ഒരു പെണ്ണിന്റെ നഗ്നമേനി
മുന്നിൽ നിന്നപ്പോൾ ഞാൻ എല്ലാം മറന്നു.ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ഒന്നിച്ചു കിടക്കയിലേക്ക്
മറിഞ്ഞു.ചുംബിച്ചു ചുംബിച്ചു കഴുത്തു കഴിഞ്ഞു മുലകളിലേക്ക് എത്തി. ഒരു  മുല വായിലും
മറ്റേ മുല കൈകൾ കൊണ്ട് ഞെരടികൊണ്ടുമിരുന്നു.അതിനിടെ മറ്റേ കൈ താഴെ അരകെട്ടിലേക്കു
നീങ്ങിയിരുന്നു.സഫീറയാകട്ടെ   […]

Continue reading

Ente katha Asif 2

Ente katha Asif 2 By: Asif എന്റെ വാ ലുങ്കിയും ടീഷർട്ടും ഞാൻ അഴിച്ചുമാറ്റി.അണ്ടർവെയർ ഇല്ലായിരുന്നു.ഞങ്ങൾ റെഡ് പേരും പൂർണ നഗ്നരായി.സുഹൃത്തുക്കൾ ആദ്യരാത്രിയിൽ ആക്രാന്തമൊന്നും കാണിക്കരുതെന്നും പെണ്ണിനെ ബലാൽക്കാരം ചെയ്യരുതെന്നും ഒക്കെ ഉപദേശിച്ചിരുന്നു.എന്നാൽ ഒരു പെണ്ണിന്റെ നഗ്നമേനി മുന്നിൽ നിന്നപ്പോൾ ഞാൻ എല്ലാം മറന്നു.ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ഒന്നിച്ചു കിടക്കയിലേക്ക് മറിഞ്ഞു.ചുംബിച്ചു ചുംബിച്ചു കഴുത്തു കഴിഞ്ഞു മുലകളിലേക്ക് എത്തി. ഒരു  മുല വായിലും മറ്റേ മുല കൈകൾ കൊണ്ട് ഞെരടികൊണ്ടുമിരുന്നു.അതിനിടെ മറ്റേ കൈ താഴെ അരകെട്ടിലേക്കു നീങ്ങിയിരുന്നു.സഫീറയാകട്ടെ   […]

Continue reading