🍑ചേച്ചിയും അനിയനും 1 [Kambi Cartoon] [SHELDON COOPER]

ചേച്ചിയും അനിയനും 2 Chechiyum Aniyanum Kambi Cartoon Part 1 | Author : Sheldon Coooper   ഹായ് ഞാൻ ഷെൽഡൺ, ഈ സൈറ്റിൽ സ്വന്തമായി ഒരു തുടർകഥയും പിന്നെ ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് സ്റ്റോറി ട്രാൻസലേഷനും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ട്രാൻസിലേഷൻ ചെയ്തപ്പൊ അത് പറയാത്തതിനും യഥാർത്ഥ എഴുത്ത് കാരന് ക്രെഡിറ്റ്‌ കൊടുക്കാത്തതിനും കുറേ പേർ വിമർശിച്ചിരുന്നു ഞാൻ ചെയ്തത് തെറ്റാണ് എന്ന് ഞാൻ മനസിലാക്കുന്നു തുടക്കകാരനിൽ നിന്നും ഉണ്ടായ ഒരു തെറ്റായി കരുതി നിങ്ങൾ എല്ലാവരും […]

Continue reading