മദാലസമേട് 2.1: ബ്ലൂ ടീച്ചര്‍ ആര്‍മി [Pamman Junior]

മദാലസമേട് 2.1 ബ്ലൂ ടീച്ചര്‍ ആര്‍മി Madalasamedu 2.1  | Author : Pamman Junior |
Previous Part   ആ ബ്ലൂടീച്ചറിനെ കണ്ടാല്‍ എന്റെ സാറേ… ഇപ്പോഴേ പ്ലസ്ടു
കഴിയണ്ടായിരുന്നു എന്ന് തോന്നിപോകും… മദാലസമേട്ടിലെ പതിനെട്ടുകാരന്‍ വിഷ്ണുവിന്റെ
വാക്കുകളാണിത്.’ഏത് ബ്ലൂ ടീച്ചര്‍….’ ‘ദാ… നോക്ക്… ഒടിഞ്ഞുവീണ വാകമരത്തറയില്‍ ബസ്
കാത്തു നില്‍ക്കുന്ന നമ്മുടെ പ്ലസ്ടു ടീച്ചര്‍…’ ‘ആഹാ…. അടി സക്കേ…. കൊളളാലോടാ…’ ആ
സംസാരം കേട്ടാണ് പപ്പുവണ്ണന്റെ റെസ്റ്റോറന്റായി മാറിയ പഴയ ചായ ക്കടയില്‍ […]

Continue reading

മദാലസമേട് 2.1: ബ്ലൂ ടീച്ചര്‍ ആര്‍മി [Pamman Junior]

മദാലസമേട് 2.1 ബ്ലൂ ടീച്ചര്‍ ആര്‍മി Madalasamedu 2.1  | Author : Pamman Junior | Previous Part   ആ ബ്ലൂടീച്ചറിനെ കണ്ടാല്‍ എന്റെ സാറേ… ഇപ്പോഴേ പ്ലസ്ടു കഴിയണ്ടായിരുന്നു എന്ന് തോന്നിപോകും… മദാലസമേട്ടിലെ പതിനെട്ടുകാരന്‍ വിഷ്ണുവിന്റെ വാക്കുകളാണിത്.’ഏത് ബ്ലൂ ടീച്ചര്‍….’ ‘ദാ… നോക്ക്… ഒടിഞ്ഞുവീണ വാകമരത്തറയില്‍ ബസ് കാത്തു നില്‍ക്കുന്ന നമ്മുടെ പ്ലസ്ടു ടീച്ചര്‍…’ ‘ആഹാ…. അടി സക്കേ…. കൊളളാലോടാ…’ ആ സംസാരം കേട്ടാണ് പപ്പുവണ്ണന്റെ റെസ്റ്റോറന്റായി മാറിയ പഴയ ചായ ക്കടയില്‍ […]

Continue reading