രാത്രി ലഹരി 2 [Bolt]

രാത്രി ലഹരി 2 Raathrio Lahari Part 2 | Author : Bolt | Previous Part രാത്രി ലഹരി എന്ന കഥയിലെ രണ്ടാം ഭാഗത്തിലേക് എല്ലാ വായനക്കാർക്കും സ്വാഗതം. ആദ്യ ഭാഗം വായിക്കാത്തവർ വായിച്ചിട്ട് വന്നിട്ട് രണ്ടാം ഭാഗം വായിക്കുക. ആദ്യ കഥ വായിച്ചിട്ട് അഭിപ്രായങ്ങൾ അറിയിച്ച എല്ലാവർക്കും നന്ദി. തുടർന്നും നിങ്ങളുടെ സഹായ സഹകരണങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു 😅. അപ്പോ കഥയിലേക്ക് കടക്കാം. രാവിലെ കുഞ്ഞ തന്ന ചായയും കുടിച് ഇന്നലെ രാത്രിയിൽ നടന്ന […]

Continue reading

രാത്രി ലഹരി [Bolt]

രാത്രി ലഹരി Raathrio Lahari | Author : Bolt എല്ലാ വായനക്കാർക്കും രാത്രി ലഹരി എന്ന കഥയിലേക് സ്വാഗതം. ഈ സൈറ്റിലെ ആദ്യത്തെ കഥയാണ്. തെറ്റുകൾ ഉണ്ടാകാം. ക്ഷമിക്കുക.ഇനി കഥയിലേക് കടക്കാം. കഥ നടക്കുന്നത് കാസര്കോട്ടെ ഒരു ഗ്രാമത്തിലാണ്. കഥനായകൻ നജീബ്.ഡിഗ്രീ കഴിഞ്ഞ് വീട്ടുകാരുടെ നിർബന്ധ പ്രകാരം PG ചേരാൻ കാത് നിക്കണ സമയം. വീട്ടിൽ ഒറ്റ മോൻ ആയത് കൊണ്ട് തന്നെ ആവശ്യത്തിന് അതികം ലാളന ലഭിച്ചു വളർന്ന ഒരു പയ്യൻ. കുട്ടിക്കാലം മുതലേ […]

Continue reading