ഞാനും എന്റെ ടീച്ചർ ചേച്ചിയും [കളിപ്രിയൻ]

ഞാനും എന്റെ ടീച്ചർ ചേച്ചിയും Njaanum Ente Teacher Chechiyum | Author :
Kalipriyan ഇത് എന്റെ ആദ്യ സെക്സ് അനുഭവമാണ്. തെറ്റുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ക്ഷമിക്കുക….
എന്റെ പേര്  അബിൻ (റിയൽ പേര് അല്ല ) ഞാൻ ബിരുദം രണ്ടാം വർഷ വിദ്യാർത്ഥി ആണ്. ഈ
കഥയുടെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത്  എന്റെ ജീവിതം തന്നെ ആണ്.  എന്റെ  താമസം
ഒറ്റയ്ക്ക് ആണ്   കരയണം എന്റെ വീട്ടുകാർ ഒരു വാഹന ആക്‌സിഡന്റിൽ മരണപ്പെട്ടു. 
അതുകൊണ്ട് തന്നെ […]

Continue reading

ഞാനും എന്റെ ടീച്ചർ ചേച്ചിയും [കളിപ്രിയൻ]

ഞാനും എന്റെ ടീച്ചർ ചേച്ചിയും Njaanum Ente Teacher Chechiyum | Author : Kalipriyan ഇത് എന്റെ ആദ്യ സെക്സ് അനുഭവമാണ്. തെറ്റുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ക്ഷമിക്കുക…. എന്റെ പേര്  അബിൻ (റിയൽ പേര് അല്ല ) ഞാൻ ബിരുദം രണ്ടാം വർഷ വിദ്യാർത്ഥി ആണ്. ഈ കഥയുടെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത്  എന്റെ ജീവിതം തന്നെ ആണ്.  എന്റെ  താമസം ഒറ്റയ്ക്ക് ആണ്   കരയണം എന്റെ വീട്ടുകാർ ഒരു വാഹന ആക്‌സിഡന്റിൽ മരണപ്പെട്ടു.  അതുകൊണ്ട് തന്നെ […]

Continue reading

ടൂർ ബസിലെ ലീലവിലാസങ്ങൾ 1

ടൂർ ബസിലെ ലീലവിലാസങ്ങൾ 1 Tourbussile leelavilasangal Part 1 bY സാഗർ   എന്റെ പേര്
സാഗർ ഞാൻ പ്ലസ് ടുവിന് പഠിക്കുന്നു പഠിക്കാൻ വളരെ പിന്നിൽ ആയിരുന്നു തട്ടി മുടി
+1ജയിച്ചു പിന്നെ എപ്പോളും ചെറ്റ സ്വഭാവും ആയിരുന്നു അത് കൊണ്ട് ടീച്ചർമാർ എന്നെയും
എന്റെ കൂട്ടുകാരേയും തിരിന്നു പോലും നോക്കില്ല ക്ലാസ് ടീച്ചർ ഷൈന ടീച്ചർ എപ്പോളും
ഞങളെ കുറിച്ച പറയും . അങ്ങനെ ഇരിക്കെ മാത്‍സ് ക്ലാസ് എടുക്കുക ആയിരുന്നു രമ്യ
ടീച്ചർ […]

Continue reading

ടൂർ ബസിലെ ലീലവിലാസങ്ങൾ 1

ടൂർ ബസിലെ ലീലവിലാസങ്ങൾ 1 Tourbussile leelavilasangal Part 1 bY സാഗർ   എന്റെ പേര് സാഗർ ഞാൻ പ്ലസ് ടുവിന് പഠിക്കുന്നു പഠിക്കാൻ വളരെ പിന്നിൽ ആയിരുന്നു തട്ടി മുടി +1ജയിച്ചു പിന്നെ എപ്പോളും ചെറ്റ സ്വഭാവും ആയിരുന്നു അത് കൊണ്ട് ടീച്ചർമാർ എന്നെയും എന്റെ കൂട്ടുകാരേയും തിരിന്നു പോലും നോക്കില്ല ക്ലാസ് ടീച്ചർ ഷൈന ടീച്ചർ എപ്പോളും ഞങളെ കുറിച്ച പറയും . അങ്ങനെ ഇരിക്കെ മാത്‍സ് ക്ലാസ് എടുക്കുക ആയിരുന്നു രമ്യ ടീച്ചർ […]

Continue reading

എന്‍റെ മോഹങ്ങൾ പൂവണിഞ്ഞു 2

എന്‍റെ മോഹങ്ങൾ പൂവണിഞ്ഞു 2 Ente Mohangal poovaninju Part 2 bY Renil | READ ALL
PARTS CLICK ആദ്യ ഭാഗത്തിന് നിങ്ങൾ നല്കിയ പ്രോത്സാഹനങ്ങൾക്കും വിമർശനങ്ങൾക്കും
നന്ദി ഒരു തുടക്കക്കാരന്റെതായ തെറ്റു കുറ്റങ്ങൾ ക്ഷമിക്കുമെന്ന് കരുതിക്കൊണ്ട്
രണ്ടാം ഭാഗം ഇവിടെ ആരംഭിക്കുന്നു ഒരു ഞെട്ടലോടൊ ഞാൻ ആ വാതിൽ പഴുതിന്റെ മറവിലേക്ക്
നോക്കി . ദേഷ്യം കലർന്ന മന്ദസ്മിതവുമായി കീർത്തന ചേച്ചി ആ ചിരിയിൽ ചേച്ചിയുടെ
നുണക്കുഴി കവിളിൽ തിളങ്ങി നിൽക്കുന്നു കെട്ടിപിടിച്ച് അതിലൊരു […]

Continue reading

എന്‍റെ മോഹങ്ങൾ പൂവണിഞ്ഞു 2

എന്‍റെ മോഹങ്ങൾ പൂവണിഞ്ഞു 2 Ente Mohangal poovaninju Part 2 bY Renil | READ ALL PARTS CLICK ആദ്യ ഭാഗത്തിന് നിങ്ങൾ നല്കിയ പ്രോത്സാഹനങ്ങൾക്കും വിമർശനങ്ങൾക്കും നന്ദി ഒരു തുടക്കക്കാരന്റെതായ തെറ്റു കുറ്റങ്ങൾ ക്ഷമിക്കുമെന്ന് കരുതിക്കൊണ്ട് രണ്ടാം ഭാഗം ഇവിടെ ആരംഭിക്കുന്നു ഒരു ഞെട്ടലോടൊ ഞാൻ ആ വാതിൽ പഴുതിന്റെ മറവിലേക്ക് നോക്കി . ദേഷ്യം കലർന്ന മന്ദസ്മിതവുമായി കീർത്തന ചേച്ചി ആ ചിരിയിൽ ചേച്ചിയുടെ നുണക്കുഴി കവിളിൽ തിളങ്ങി നിൽക്കുന്നു കെട്ടിപിടിച്ച് അതിലൊരു […]

Continue reading