ശൂലംതൊടി മാധവൻ മുതലാളിയും കുടുംബവും 5 [റിഷി ഗന്ധർവ്വൻ]

ശൂലംതൊടി മാധവൻ മുതലാളിയും കുടുംബവും 5  Shoolamthodi Madhavan Muthalaliyum
Kudumbavum Part 5 Author : Rishi Gandharvan [ Previous Part ]   ഒരുപാട് കാലം
പരസ്പരം കളിയാക്കി കീരിയുംപാമ്പുമായി കഴിഞ്ഞ സഹോദരങ്ങൾ അന്ന് രാത്രി നൂൽബന്ധം
ഇല്ലാതെ പാമ്പുകളെപോലെ കെട്ടുപിണഞ്ഞു കിടന്നു. വൈകാതെ ലിച്ചു ഉറക്കത്തിലേക്ക്
വഴുതിവീണു. ദേഷ്യം ഒരുദിവസം കൊണ്ട് കാമമായി മാറായിയത്കൊണ്ടോ എന്തോ കണ്ണൻ അടക്കാൻ
പറ്റാത്ത സ്നേഹത്തോടെ ലിച്ചുവിന്റെ ഉറക്കം നോക്കി കിടന്നു. അവളുടെ നെറുകയിൽ
ചുമ്പിച്ചു […]

Continue reading

ശൂലംതൊടി മാധവൻ മുതലാളിയും കുടുംബവും 5 [റിഷി ഗന്ധർവ്വൻ]

ശൂലംതൊടി മാധവൻ മുതലാളിയും കുടുംബവും 5  Shoolamthodi Madhavan Muthalaliyum Kudumbavum Part 5 Author : Rishi Gandharvan [ Previous Part ]   ഒരുപാട് കാലം പരസ്പരം കളിയാക്കി കീരിയുംപാമ്പുമായി കഴിഞ്ഞ സഹോദരങ്ങൾ അന്ന് രാത്രി നൂൽബന്ധം ഇല്ലാതെ പാമ്പുകളെപോലെ കെട്ടുപിണഞ്ഞു കിടന്നു. വൈകാതെ ലിച്ചു ഉറക്കത്തിലേക്ക് വഴുതിവീണു. ദേഷ്യം ഒരുദിവസം കൊണ്ട് കാമമായി മാറായിയത്കൊണ്ടോ എന്തോ കണ്ണൻ അടക്കാൻ പറ്റാത്ത സ്നേഹത്തോടെ ലിച്ചുവിന്റെ ഉറക്കം നോക്കി കിടന്നു. അവളുടെ നെറുകയിൽ ചുമ്പിച്ചു […]

Continue reading

ശൂലംതൊടി മാധവൻ മുതലാളിയും കുടുംബവും 4 [റിഷി ഗന്ധർവ്വൻ]

ശൂലംതൊടി മാധവൻ മുതലാളിയും കുടുംബവും 4  Shoolamthodi Madhavan Muthalaliyum
Kudumbavum Part 4 Author : Rishi Gandharvan [ Previous Part ]   മാധവൻ :
മോനെ..ഇന്ന് തന്നെ പോണോ? നാളെ രാവിലെ പോയാൽ പോരെ?   ബാലൻ : അതുമതി..നാളെ രാവിലെ
പോയി അച്ഛനേം അമ്മേം കണ്ട് മറ്റന്നാൾ മോണിങ് ഫ്ലൈറ്റ് കേറാം..   കാശി : അതൊന്നും
വേണ്ട.. അളിയൻ അവരെയൊക്കെ കണ്ടിട്ട് കുറെ നാളായില്ലേ..ഞാൻ കൊണ്ടുവിട്ടോളം
ബസ്സ്റ്റാൻഡിൽ.   […]

Continue reading

ശൂലംതൊടി മാധവൻ മുതലാളിയും കുടുംബവും 4 [റിഷി ഗന്ധർവ്വൻ]

ശൂലംതൊടി മാധവൻ മുതലാളിയും കുടുംബവും 4  Shoolamthodi Madhavan Muthalaliyum Kudumbavum Part 4 Author : Rishi Gandharvan [ Previous Part ]   മാധവൻ : മോനെ..ഇന്ന് തന്നെ പോണോ? നാളെ രാവിലെ പോയാൽ പോരെ?   ബാലൻ : അതുമതി..നാളെ രാവിലെ പോയി അച്ഛനേം അമ്മേം കണ്ട് മറ്റന്നാൾ മോണിങ് ഫ്ലൈറ്റ് കേറാം..   കാശി : അതൊന്നും വേണ്ട.. അളിയൻ അവരെയൊക്കെ കണ്ടിട്ട് കുറെ നാളായില്ലേ..ഞാൻ കൊണ്ടുവിട്ടോളം ബസ്സ്റ്റാൻഡിൽ.   […]

Continue reading

ശൂലംതൊടി മാധവൻ മുതലാളിയും കുടുംബവും 3 [റിഷി ഗന്ധർവ്വൻ]

ശൂലംതൊടി മാധവൻ മുതലാളിയും കുടുംബവും 3  Shoolamthodi Madhavan Muthalaliyum
Kudumbavum Part 3 Author : Rishi Gandharvan [ Previous Part ]   സമയം രാവിലെ 7
മണി. ശിഹാനി ഉണർന്ന് നോക്കിയപ്പോൾ മീനാക്ഷി ചേച്ചി നല്ല ഉറക്കമാണ്. അവൾ മീനാക്ഷിയെ
തട്ടി വിളിച്ചു.   ശിഹാനി :  ചേച്ചി..എഴുന്നേൽക്കുന്നില്ലേ? ചേച്ചിടെ അലാറം കുറെ
നേരമായി അടിക്കുന്നു.   മീനാക്ഷി : ഹാ..ഞാൻ കേട്ടില്ല.   ശിഹാനിയുടെ മുഖത്തേക്ക്
നോക്കാതെ ഉത്തരംകൊടുത്ത് മീനാക്ഷി […]

Continue reading

ശൂലംതൊടി മാധവൻ മുതലാളിയും കുടുംബവും 3 [റിഷി ഗന്ധർവ്വൻ]

ശൂലംതൊടി മാധവൻ മുതലാളിയും കുടുംബവും 3  Shoolamthodi Madhavan Muthalaliyum Kudumbavum Part 3 Author : Rishi Gandharvan [ Previous Part ]   സമയം രാവിലെ 7 മണി. ശിഹാനി ഉണർന്ന് നോക്കിയപ്പോൾ മീനാക്ഷി ചേച്ചി നല്ല ഉറക്കമാണ്. അവൾ മീനാക്ഷിയെ തട്ടി വിളിച്ചു.   ശിഹാനി :  ചേച്ചി..എഴുന്നേൽക്കുന്നില്ലേ? ചേച്ചിടെ അലാറം കുറെ നേരമായി അടിക്കുന്നു.   മീനാക്ഷി : ഹാ..ഞാൻ കേട്ടില്ല.   ശിഹാനിയുടെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കാതെ ഉത്തരംകൊടുത്ത് മീനാക്ഷി […]

Continue reading

സന്തുഷ്ട കുടുംബം [Jay]

സന്തുഷ്ട കുടുംബം Santhushtta Kudumbam | Author : Jay   എത്ര പെട്ടെന്നാണ്
ദിവസങ്ങൾ കടന്നു പോകുന്നത്. ഞാൻ  ഈ ഗ്രാമത്തിലെത്തിയിട്ടു ഏതാനും മാസങ്ങളെ ആയുള്ളൂ,
ഇതിനിടയിൽ സൗഹൃദങ്ങൾ തീരെ ഇഷ്ടമില്ലാതിരുന്നട്ടും ഞാൻ  ഇതാ ഇപ്പൊൾ ശേഖരൻ ചേട്ടന്റെ
വീട്ടിൽ തന്നെ സ്ഥിരമായി താമസിക്കുന്നു,  ഇതാ എന്റെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് ആദ്യരാത്രിയും
കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. സ്നേഹിച്ച പെണ്ണിനെ വിവാഹം കഴിക്കാൻ കഴിഞ്ഞതിൽ എനിക്ക് എന്തൊ
സംതൃപ്തി തോന്നി.  ഞാനൊരു സഞ്ചരിയാണ്, സ്വന്തമായി വണ്ടി ഒന്നുമില്ല. പക്ഷേ
എങ്ങനിക്കെയോ […]

Continue reading

സന്തുഷ്ട കുടുംബം [Jay]

സന്തുഷ്ട കുടുംബം Santhushtta Kudumbam | Author : Jay   എത്ര പെട്ടെന്നാണ് ദിവസങ്ങൾ കടന്നു പോകുന്നത്. ഞാൻ  ഈ ഗ്രാമത്തിലെത്തിയിട്ടു ഏതാനും മാസങ്ങളെ ആയുള്ളൂ, ഇതിനിടയിൽ സൗഹൃദങ്ങൾ തീരെ ഇഷ്ടമില്ലാതിരുന്നട്ടും ഞാൻ  ഇതാ ഇപ്പൊൾ ശേഖരൻ ചേട്ടന്റെ വീട്ടിൽ തന്നെ സ്ഥിരമായി താമസിക്കുന്നു,  ഇതാ എന്റെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് ആദ്യരാത്രിയും കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. സ്നേഹിച്ച പെണ്ണിനെ വിവാഹം കഴിക്കാൻ കഴിഞ്ഞതിൽ എനിക്ക് എന്തൊ സംതൃപ്തി തോന്നി.  ഞാനൊരു സഞ്ചരിയാണ്, സ്വന്തമായി വണ്ടി ഒന്നുമില്ല. പക്ഷേ എങ്ങനിക്കെയോ […]

Continue reading

ആദ്യ രോമഹർഷം [ValentinO]

ആദ്യ രോമഹർഷം‌ ADYA ROMAHARSHAM AUTHOR VALEnTINO ഹായ് എന്റെ പേര് ശ്രീപ്രിയ. ഒരു
മലയോര കർഷക കുടുംബത്തിലെ ഏക മകൾ ആയിരുന്നു ഞാൻ. തികച്ചും ഒരു സാധാരണ പെൺകുട്ടി.
എന്റെ ജീവിതത്തിലെ ആദ്യത്തെ ലൈംഗിക അനുഭവം ആണ് ഇതു. Plus 1 നു പഠിക്കുന്ന കാലം.
പത്തു വരെ സെക്സ് എന്താണെന്നും എന്തിനാണെന്നും എങ്ങനെയാണെന്നും എനിക്ക് ഒരുപിടിയും
ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ക്ലാസ്സിലെ കൂട്ടുകാരികൾ കുറച്ചു ക്യാഷ് ടീംസ് ആയിരുന്നു. ഞങ്ങൾ
5 പേരിൽ എനിക്ക് മാത്രമാണ് മൊബൈൽ […]

Continue reading

ആദ്യ രോമഹർഷം [ValentinO]

ആദ്യ രോമഹർഷം‌ ADYA ROMAHARSHAM AUTHOR VALEnTINO ഹായ് എന്റെ പേര് ശ്രീപ്രിയ. ഒരു മലയോര കർഷക കുടുംബത്തിലെ ഏക മകൾ ആയിരുന്നു ഞാൻ. തികച്ചും ഒരു സാധാരണ പെൺകുട്ടി. എന്റെ ജീവിതത്തിലെ ആദ്യത്തെ ലൈംഗിക അനുഭവം ആണ് ഇതു. Plus 1 നു പഠിക്കുന്ന കാലം. പത്തു വരെ സെക്സ് എന്താണെന്നും എന്തിനാണെന്നും എങ്ങനെയാണെന്നും എനിക്ക് ഒരുപിടിയും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ക്ലാസ്സിലെ കൂട്ടുകാരികൾ കുറച്ചു ക്യാഷ് ടീംസ് ആയിരുന്നു. ഞങ്ങൾ 5 പേരിൽ എനിക്ക് മാത്രമാണ് മൊബൈൽ […]

Continue reading