മാമിയുടെ ചാറ്റിങ് 15 [ഡാഡി ഗിരിജ]

മാമിയുടെ ചാറ്റിങ് 15 Maamiyude Chatting Part 15 | Author : Daddy Girija [ Previous Part ] [ Stories by Daddy Girija ] Support ചെയ്യുന്ന എല്ലാവർക്കും നന്ദി. കഥ വൈകുന്നതിൽ ക്ഷമ ചോദിക്കുന്നു. ജോലി തിരക്ക് തന്നെയാണ് കാരണം. വീണ്ടും പറയുന്നു ഈ കഥ തീർക്കാതെ ഞാൻ കളം വിടില്ല. അത് എന്റെ ഉറപ്പാണ്. നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ട് തുടർന്നും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ഡാഡി ഗിരിജ…. മുൻ ഭാഗങ്ങൾ വായിക്കാത്തവർ വായിച്ചുകൊണ്ട് […]

Continue reading

മാമിയുടെ ചാറ്റിങ് 13 [ഡാഡി ഗിരിജ]

മാമിയുടെ ചാറ്റിങ് 13 Maamiyude Chatting Part 13 | Author : Daddy Girija [ Previous Part ] [ Stories by Daddy Girija ] Hai friends, ഒരുപാട് പേർ എന്നെ support ചെയ്യുന്നു എന്നതിൽ വളരെ അധികം സന്തോഷമുണ്ട്. അത്കൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങളുടെ comments ഇനിയും പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ വീണ്ടും തുടങ്ങുന്നു…. ഡാഡി ഗിരിജ…. മുൻ ഭാഗങ്ങൾ വായിക്കാത്തവർ വായിച്ചുകൊണ്ട് തുടങ്ങുക. കാലത്തെ പതിവ് പോലെ മാമിയുടെയും സ്റ്റെഫിയുടെയും ശബ്ദം […]

Continue reading

മാമിയുടെ ചാറ്റിങ് 12 [ഡാഡി ഗിരിജ]

മാമിയുടെ ചാറ്റിങ് 12 Maamiyude Chatting Part 12 | Author : Daddy Girija [ Previous Part ] [ Stories by Daddy Girija ] Hai friends, കഥ വൈകിയതിൽ ക്ഷമ ചോദിക്കുന്നു. കുറച്ചു പ്രശ്നങ്ങൾ കൊണ്ട് മാത്രമാണ് വൈകിയത്. അടുത്ത ഭാഗം പെട്ടെന്ന് എത്തിക്കാം.. സപ്പോർട്ട് ഇനിയും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു… ഡാഡി ഗിരിജ…. മുൻ ഭാഗങ്ങൾ വായിക്കാത്തവർ വായിച്ചുകൊണ്ട് തുടങ്ങുക. തിരികെ വന്ന് ബെഡിൽ കിടക്കുമ്പോഴും മാമിക്ക് യാതൊരു മാറ്റവുമില്ല. വേണമെകിൽ […]

Continue reading

മാമിയുടെ ചാറ്റിങ് 11 [ഡാഡി ഗിരിജ]

മാമിയുടെ ചാറ്റിങ് 11 Maamiyude Chatting Part 11 | Author : Daddy Girija [ Previous Part ] [ Stories by Daddy Girija ]   Hai friends, കഴിഞ്ഞ ഭാഗത്തിന് നിങ്ങൾ നൽകിയ സപ്പോർട്ടിനു നന്ദി. അക്ഷരതെറ്റുകൾ വരാതിരിക്കാൻ ശ്രമിക്കാം വന്നാൽ ക്ഷമിക്കണേ… സപ്പോർട്ട് ഇനിയും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു… ഡാഡി ഗിരിജ…. മുൻ ഭാഗങ്ങൾ വായിക്കാത്തവർ വായിച്ചുകൊണ്ട് തുടങ്ങുക. രാവിലെ ആരും വിളിക്കാൻ ഇല്ലാഞ്ഞിട്ടുപോലും ഞാൻ നേരത്തെ ഉറക്കമുണർന്നു. ഇന്നലെ അടിച്ചു […]

Continue reading

മാമിയുടെ ചാറ്റിങ് 8 [ഡാഡി ഗിരിജ]

മാമിയുടെ ചാറ്റിങ് 8 Maamiyude Chatting Part 8 | Author : Daddy Girija [ Previous Part ] [ Stories by Daddy Girija ] Hai friends, ഈ ഭാഗം വൈകിയതിൽ ക്ഷമ ചോദിക്കുന്നു, ജോലി തിരക്ക് കൊണ്ട് മാത്രമാണ് വൈകുന്നത്. എന്നാൽ നിങ്ങൾ ഇത്രയും support ചെയ്യുമെന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല. സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന എല്ലാവര്ക്കും നന്ദി പറഞ്ഞു കൊണ്ട് തുടങ്ങാം. ഡാഡി ഗിരിജ…. മുൻ ഭാഗങ്ങൾ വായിക്കാത്തവർ വായിച്ചുകൊണ്ട് തുടങ്ങുക. […]

Continue reading

മാമിയുടെ ചാറ്റിങ് 7 [ഡാഡി ഗിരിജ]

മാമിയുടെ ചാറ്റിങ് 7 Maamiyude Chatting Part 7 | Author : Daddy Girija [ Previous Part ] [ Stories by Daddy Girija ]   Hai friends, കഴിഞ്ഞ ഭാഗത്തിന് നിങ്ങൾ നൽകിയ സപ്പോർട്ടിനു നന്ദി. അക്ഷരതെറ്റുകൾ വരാതിരിക്കാൻ ശ്രമിക്കാം വന്നാൽ ക്ഷമിക്കണേ… സപ്പോർട്ട് ഇനിയും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു… ഡാഡി ഗിരിജ…. മുൻ ഭാഗങ്ങൾ വായിക്കാത്തവർ വായിച്ചുകൊണ്ട് തുടങ്ങുക. ഒടുക്കം മാമ നാട്ടിലെത്തി. മാമിക്ക് എന്നോട് ചാറ്റ് ചെയ്യാൻ ഒക്കെ സമയം […]

Continue reading

മാമിയുടെ ചാറ്റിങ് 6 [ഡാഡി ഗിരിജ]

മാമിയുടെ ചാറ്റിങ് 6 Maamiyude Chatting Part 6 | Author : Daddy Girija [ Previous Part ] [ Stories by Daddy Girija ] Hai friends, ഏവർക്കും ചെറിയ പെരുന്നാൽ ആശംസകൾ… പെരുന്നാൽ ആയിട്ട് എന്താ പരിപാടി. ഒരു ഭാഗം വായിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ തുടങ്ങിക്കോ… ഡാഡി ഗിരിജ…. വീട്ടിൽ എത്തിയ ഉടനെ ഞാൻ വീട്ടുകാർക്കു മുഖം കാണിച്ച ശേഷം റൂമിൽ കയറി വാതിലടച്ചു. പെട്ടെന്ന് വന്നു ഫോൺ ചാർജിൽ ഇട്ട […]

Continue reading

മാമിയുടെ ചാറ്റിങ് 5 [ഡാഡി ഗിരിജ]

മാമിയുടെ ചാറ്റിങ് 5 Maamiyude Chatting Part 5 | Author : Daddy Girija [ Previous Part ] [ Stories by Daddy Girija ] Hai friends, കഴിഞ്ഞ ഭാഗത്തിന് നിങ്ങൾ നൽകിയ സപ്പോർട്ടിനു നന്ദി. അക്ഷരതെറ്റുകൾ വരാതിരിക്കാൻ ശ്രമിക്കാം വന്നാൽ ക്ഷമിക്കണേ… സപ്പോർട്ട് ഇനിയും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു… ഡാഡി ഗിരിജ…. കുറച്ചു നാൾ അങ്ങനെ ചാറ്റിങ്ങിലൂടെ ഞങ്ങൾ ഒരുപാട് അടുത്തു. ഒരുപാട് കഥകൾ മാമിക്ക് വായിക്കുവാൻ ഞാൻ pdf അയച്ചുകൊടുത്തു. മാമിയും […]

Continue reading

മാമിയുടെ ചാറ്റിങ് 4 [ഡാഡി ഗിരിജ]

മാമിയുടെ ചാറ്റിങ് 4 Maamiyude Chatting Part 4 | Author : Daddy Girija [ Previous Part ] [ Stories by Daddy Girija ]   Hai friends, കഴിഞ്ഞ ഭാഗത്തിന് നിങ്ങൾ തന്ന സപ്പോർട്ടിനു നന്ദി. ഇനിയും അത് തുടരുമെന്ന പ്രതീക്ഷയോടെ നമുക്ക് തുടങ്ങാം. NB : മുൻഭാഗങ്ങൾ വായിച്ചില്ലേ നഷ്ട്ടം നിങ്ങൾക് തന്നെയാ. വായിച്ചുകൊണ്ട് തുടരൂ.. കാലത്തെ ഫോണിന്റെ ringtone കേട്ടാണ് ഞാൻ ഉണർന്നത്. ഉമ്മയാണ് വിളിക്കുന്നത്, സമയം […]

Continue reading

മാമിയുടെ ചാറ്റിങ് 3 [ഡാഡി ഗിരിജ]

മാമിയുടെ ചാറ്റിങ് 3 Maamiyude Chatting Part 3 | Author : Daddy Girija [ Previous Part ] [ Stories by Daddy Girija ] Hai friends, കഴിഞ്ഞ ഭാഗത്തിന് നിങ്ങൾ തന്ന സപ്പോർട്ടിനു നന്ദി. ഇനിയും അത് തുടരുമെന്ന പ്രതീക്ഷയോടെ നമുക്ക് തുടങ്ങാം. അത്യാവശ്യം ഒന്ന് mood ആയി വന്നതായിരുന്നു പക്ഷെ മാമിയുടെ പെട്ടെന്നുള്ള ആ പോക്ക് ആ മൂഡിന് കോട്ടം വരുത്തി. സാരമില്ല മാമി വരുമായിരിക്കും. അങ്ങനെ കുറച്ചു […]

Continue reading