ഷാഹിനയും ആന്‍ മേരിയും പിന്നെ ഞാനും [ഡെയര്‍ ഡെവിള്‍]

ഷാഹിനയും ആന്‍ മേരിയും പിന്നെ ഞാനും Shahinayum Aanmeriyum Pinne Njaanum | Author
: Dare devil സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ ചെറിയ രീതിയില്‍ ആക്ടീവായിരിക്കുന്ന കാലം.
കാണാന്‍ കൊള്ളാമെന്ന് തോന്നുന്ന പെണ്ണുങ്ങളെയെല്ലാം വരുതിയിലാക്കി പൂറും മുലയും
കണ്ട് വാണമടിച്ച് കഴിയുകയായിരുന്നു. ഒമ്പതാം ക്ലാസില്‍ പഠിക്കുന്ന നല്ല കിളുന്ത്
പൂറുകള്‍ മുതല്‍ ഇങ്ങ് കെട്ടി നാലു കുട്ടികള്‍ വരെയുള്ള ചരക്ക് ആന്‍റിമാരേം
താത്താമാരെയും വരെ തുണിയഴിപ്പിച്ച് മുന്നില്‍ നിര്‍ത്തിയെങ്കിലും നേരിട്ടുള്ള
കളിക്ക് ഒരു വഴികളും ഒത്തുവന്നില്ല. ചെറുപ്പത്തില്‍ […]

Continue reading

ഷാഹിനയും ആന്‍ മേരിയും പിന്നെ ഞാനും [ഡെയര്‍ ഡെവിള്‍]

ഷാഹിനയും ആന്‍ മേരിയും പിന്നെ ഞാനും Shahinayum Aanmeriyum Pinne Njaanum | Author : Dare devil സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ ചെറിയ രീതിയില്‍ ആക്ടീവായിരിക്കുന്ന കാലം. കാണാന്‍ കൊള്ളാമെന്ന് തോന്നുന്ന പെണ്ണുങ്ങളെയെല്ലാം വരുതിയിലാക്കി പൂറും മുലയും കണ്ട് വാണമടിച്ച് കഴിയുകയായിരുന്നു. ഒമ്പതാം ക്ലാസില്‍ പഠിക്കുന്ന നല്ല കിളുന്ത് പൂറുകള്‍ മുതല്‍ ഇങ്ങ് കെട്ടി നാലു കുട്ടികള്‍ വരെയുള്ള ചരക്ക് ആന്‍റിമാരേം താത്താമാരെയും വരെ തുണിയഴിപ്പിച്ച് മുന്നില്‍ നിര്‍ത്തിയെങ്കിലും നേരിട്ടുള്ള കളിക്ക് ഒരു വഴികളും ഒത്തുവന്നില്ല. ചെറുപ്പത്തില്‍ […]

Continue reading