പൂജ 3 [ദേഹി]

പൂജ 3 Pooja Part 3 | Author : Dehi | Previous Part   എന്താ അരുൺ ഒന്നും മിണ്ടാത്തത് വിദ്യയുടെ ചോദ്യത്തിന് മുന്നിൽ. ഞാൻ പതറി. എനിക്ക് വാക്കുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. എനിക്ക് ഇങ്ങനൊരു ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ഇഷ്ടമായിരുന്നെങ്കിലും ഇവരിൽ നിന്നു ഇനി പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്നത് എന്താണെന്നുള്ളത് അവളുടെ ആ ഉരുക്കുന്ന നോട്ടത്തിൽ പ്രകടമായിരുന്നു. പൂജ ആകട്ടെ വിദ്യയുടെ ഈ വേട്ടയാടൽ കണ്ട് ആസ്വദിക്കുക ആണ്. പെട്ടെന്ന് വിദ്യ സോഫയിൽ നിന്നും എണീറ്റു ഡോറിന്റെ അടുത്തേക്ക് […]

Continue reading

പൂജ 2 [ദേഹി]

പൂജ 2 Pooja Part 2 | Author : Dehi | Previous Part അടുത്ത ദിവസം ഞാൻ രാവിലെ തന്നെ റെഡി ആയി പൂജയുടെ വീട്ടിലെത്തി. അവൾ കുളിക്കുവാടാ നീ കേറി ഇരി, അമ്മ പറഞ്ഞു. ഞാൻ ഇരിക്കാൻ ഒരുങ്ങിയതും പൂജ എത്തി ആ നീ വന്നോ. ടാ ആ രമണിച്ചേച്ചീടെ അവിടെ ഞാൻ ഒരു ടോപ് തയ്യ്ക്കാൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നീ അതിങ്ങോട്ടു വാങ്ങിക്കൊണ്ട് വാ. ടൈം ഇല്ലാ. പെട്ടെന്ന് കൊണ്ട് വാ ഇവളെന്താ […]

Continue reading

പൂജ [ദേഹി]

പൂജ Pooja | Author : Dehi   ആദ്യമേ പറയട്ടെ ഇതൊരു ഫീമെയിൽ ഡോമിനേറ്റിവ് കഥ ആണ് ഞാൻ അരുൺ എനിക്ക് ഒരു 21 വയസ് പ്രായം ഉണ്ട്. പോൺ മൂവീസ് ഒക്കെ കണ്ട് അതിൽ വളരെ അഡിക്ടഡ് ആയിരുന്നു പണ്ട് ഞാൻ. അങ്ങനെ ഇരിക്കെ ആണ് പോൺ സൈറ്റ് ഇൽ കണ്ട ഒരു വീഡിയോ എന്റെ ലൈഫ് നെ ആകെ മാറ്റി മറിക്കുന്നത്. ഒരു സ്ത്രീ ഒരു പുരുഷനെ വല്ലാതെ ഉപദ്രവിക്കുന്ന ഒരു വീഡിയോ. […]

Continue reading

പൂജ [ദേഹി]

പൂജ Pooja | Author : Dehi   ആദ്യമേ പറയട്ടെ ഇതൊരു ഫീമെയിൽ ഡോമിനേറ്റിവ് കഥ ആണ് ഞാൻ അരുൺ എനിക്ക് ഒരു 21 വയസ് പ്രായം ഉണ്ട്. പോൺ മൂവീസ് ഒക്കെ കണ്ട് അതിൽ വളരെ അഡിക്ടഡ് ആയിരുന്നു പണ്ട് ഞാൻ. അങ്ങനെ ഇരിക്കെ ആണ് പോൺ സൈറ്റ് ഇൽ കണ്ട ഒരു വീഡിയോ എന്റെ ലൈഫ് നെ ആകെ മാറ്റി മറിക്കുന്നത്. ഒരു സ്ത്രീ ഒരു പുരുഷനെ വല്ലാതെ ഉപദ്രവിക്കുന്ന ഒരു വീഡിയോ. […]

Continue reading