അയലത്തെ ഇത്താത്ത [Devin karlos]

അയലത്തെ ഇത്താത്ത Ayalathe Ethatha | Author : Devin Karlos   എന്റെ ആദ്യ സംരംഭം ആണ് കൂടെ കാണണം എന്റെ പേരിന് ഇവിടെ പ്രസക്തിയില്ല എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു . പക്ഷെ ഒരു പേര് എനിക്ക് വേണമല്ലോ തല്ക്കാലം നിങ്ങൾ എന്നെ അച്ചു എന്ന് വിളിച്ചോ . എനിക്ക് ഇപ്പൊ 20 വയസ്സ് ആയി . ഞാൻ ഡിഗ്രി പഠിക്കുന്നു . എനിക്ക് അച്ഛനും അമ്മയും ഇല്ല . രണ്ട് പേരും ഡിവോഴ്സ് ആയി […]

Continue reading