അഞ്ജു ചേച്ചിയുടെ കൂടെ 3 [DJ]

അഞ്ജു ചേച്ചിയുടെ കൂടെ 3 Anju Chehiyude Koode Part 3 | Author : DJ | Previous
Part   അങ്ങനെ കുറച്ച് നാളുകൾ കടന്നു പോയി.. അതുപോലെ ഞങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ഇഷ്ടവും… ഒരു
ദിവസം ഞാൻ ചേച്ചിയുടെ വീട്ടിൽ ചെന്നു.. അന്ന് വീട്ടിൽ കുറേ പേർ ഉണ്ടായിരുന്നു…
ആരൊക്കെയാ ഉഷ ചേച്ചീ വീട്ടിൽ..? വിരുന്നുകാർ വല്ലതും ആണോ…” ഞാൻ ഉഷ ചേച്ചിയോട്
ചോദിച്ചു… അല്ലടാ..ഇന്ന് അഞ്ജുവിനെ പെണ്ണുകാണാൻ ഒരു കൂട്ടർ വന്നതാ… കേട്ടപ്പോൾ […]

Continue reading

അഞ്ജു ചേച്ചിയുടെ കൂടെ 3 [DJ]

അഞ്ജു ചേച്ചിയുടെ കൂടെ 3 Anju Chehiyude Koode Part 3 | Author : DJ | Previous Part   അങ്ങനെ കുറച്ച് നാളുകൾ കടന്നു പോയി.. അതുപോലെ ഞങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ഇഷ്ടവും… ഒരു ദിവസം ഞാൻ ചേച്ചിയുടെ വീട്ടിൽ ചെന്നു.. അന്ന് വീട്ടിൽ കുറേ പേർ ഉണ്ടായിരുന്നു… ആരൊക്കെയാ ഉഷ ചേച്ചീ വീട്ടിൽ..? വിരുന്നുകാർ വല്ലതും ആണോ…” ഞാൻ ഉഷ ചേച്ചിയോട് ചോദിച്ചു… അല്ലടാ..ഇന്ന് അഞ്ജുവിനെ പെണ്ണുകാണാൻ ഒരു കൂട്ടർ വന്നതാ… കേട്ടപ്പോൾ […]

Continue reading

അഞ്ജു ചേച്ചിയുടെ കൂടെ 2 [DJ]

അഞ്ജു ചേച്ചിയുടെ കൂടെ 2 Anju Chehiyude Koode Part 2 | Author : DJ | Previous
Part   ഞാൻ ജനലിൽ കൂടി നോക്കി… ചേച്ചി പഠിപ്പിക്കുന്ന ട്യൂഷൻ പിള്ളേർ
ആയിരുന്നു…ടാ…ആ പിള്ളേർ വരുന്നു.. ശോ..ആ മൂഡ് അങ്ങ് പോയി… ചേച്ചീ എന്നാ ഞാൻ
ഇറങ്ങട്ടെ.. ടാ നിക്ക്… ചേച്ചി അവിടെ കിടന്ന ഒരു പേന എടുത്ത് എന്റെ കയ്യിൽ നമ്പർ
എഴുതി … ടാ…എന്റെ പേർസണൽ നമ്പർ ആണ്… ചേച്ചി അത് […]

Continue reading

അഞ്ജു ചേച്ചിയുടെ കൂടെ 2 [DJ]

അഞ്ജു ചേച്ചിയുടെ കൂടെ 2 Anju Chehiyude Koode Part 2 | Author : DJ | Previous Part   ഞാൻ ജനലിൽ കൂടി നോക്കി… ചേച്ചി പഠിപ്പിക്കുന്ന ട്യൂഷൻ പിള്ളേർ ആയിരുന്നു…ടാ…ആ പിള്ളേർ വരുന്നു.. ശോ..ആ മൂഡ് അങ്ങ് പോയി… ചേച്ചീ എന്നാ ഞാൻ ഇറങ്ങട്ടെ.. ടാ നിക്ക്… ചേച്ചി അവിടെ കിടന്ന ഒരു പേന എടുത്ത് എന്റെ കയ്യിൽ നമ്പർ എഴുതി … ടാ…എന്റെ പേർസണൽ നമ്പർ ആണ്… ചേച്ചി അത് […]

Continue reading

അഞ്ജു ചേച്ചിയുടെ കൂടെ 1 [DJ]

അഞ്ജു ചേച്ചിയുടെ കൂടെ 1 Anju Chehiyude Koode Part 1 | Author : DJ   അന്ന് 4
മണിക്ക് വീട്ടിലേക്ക് പോകുമ്പോഴായിരുന്നു ആ അഞ്ജു ചേച്ചിയുടെ മെസ്സേജ് വന്നത്..
മെസേജ് ഇതാരുന്നു..” വീട്ടിൽ ആരുമില്ല ..വാടാ “അന്ന് തന്നെ ആയിരുന്നു അവളുടെ കൂടെ
ഒരുമിച്ച് ലൈംഗികത ആസ്വദിക്കാൻ പറ്റിയത്.. എന്റെ പേര് അരുൺ .. ഡിഗ്രി ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ്
ഇരിക്കുമ്പോൾ ആണ് ഞാൻ അഞ്ജു ചേച്ചിയെ പരിചയപ്പെടുന്നത്.. പണ്ട് ഞാൻ ചേട്ടന്റെ കൂടെ
[…]

Continue reading

അഞ്ജു ചേച്ചിയുടെ കൂടെ 1 [DJ]

അഞ്ജു ചേച്ചിയുടെ കൂടെ 1 Anju Chehiyude Koode Part 1 | Author : DJ   അന്ന് 4 മണിക്ക് വീട്ടിലേക്ക് പോകുമ്പോഴായിരുന്നു ആ അഞ്ജു ചേച്ചിയുടെ മെസ്സേജ് വന്നത്.. മെസേജ് ഇതാരുന്നു..” വീട്ടിൽ ആരുമില്ല ..വാടാ “അന്ന് തന്നെ ആയിരുന്നു അവളുടെ കൂടെ ഒരുമിച്ച് ലൈംഗികത ആസ്വദിക്കാൻ പറ്റിയത്.. എന്റെ പേര് അരുൺ .. ഡിഗ്രി ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഇരിക്കുമ്പോൾ ആണ് ഞാൻ അഞ്ജു ചേച്ചിയെ പരിചയപ്പെടുന്നത്.. പണ്ട് ഞാൻ ചേട്ടന്റെ കൂടെ […]

Continue reading