സീതയുടെ പരിണാമം 15 [Anup]

സീതയുടെ പരിണാമം 15 Seethayude Parinaamam Part 15 | Author : Anup | Previous Parts പ്രണയങ്ങൾ രണ്ടാം ഭാഗം   പ്രിയരേ… വളരെയധികം ഗ്യാപ്പുണ്ടാവുന്നുണ്ടെന്ന് അറിയാം…. ദയവായി ക്ഷമിക്കുക.. നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തിരുത്തിയെഴുതി തൃപ്തിവന്നാൽ മാത്രമേ പബ്ലിഷ് ചെയ്യാറുള്ളൂ…. ഈയിടെയായി എഴുതാൻ സമയവും കിട്ടുന്നില്ല…. സീതയെ എല്ലാവരും മറന്നിട്ടുണ്ടാവില്ലെന്ന് കരുതുന്നു…. പുതിയ വായനക്കാർക്കായി….. ഇതൊരു ഫീൽ ഗുഡ് കുക്കോൾഡ് സ്റ്റോറി ആണ്…. ഇതിൽ ഹസ്ബൻഡ് ഹ്യൂമിലിയേഷനോ, ചീറ്റിംഗോ, റിവഞ്ചോ, വലിയ ട്വിസ്റ്റ്കളോ ഒന്നും […]

Continue reading

സീതയുടെ പരിണാമം 13 [Anup]

പ്രിയരേ….ഒരുപാട് താമസിച്ചു എന്നറിയാം…..എഴുതുവാൻ  കഴിയുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല..  കാരണങ്ങള് പലതാണ്…. ദയവായി ക്ഷമിക്കുക…. ഈ ഭാഗവും പ്രധാനമായും ഹാർഡ് കോർ ആണ്…. സീതയെ നെഞ്ചിലേറ്റിയ പലർക്കും  ഇഷ്ടപ്പെടണമെന്നില്ല…. എങ്കിലും തുടങ്ങിവെച്ചത് പൂർത്തീകരിച്ചല്ലേ പറ്റൂ??…. ദയവായി അഭിപ്രായങ്ങൾ  അറിയിക്കുക…. സീതയുടെ പരിണാമം 13 Seethayude Parinaamam Part 13 | Author : Anup | Previous Parts അടിമപ്പെണ്ണ് അവസാന ഭാഗം (Story so far : സീതയുടെ സബ്മിഷന്‍ ഫാന്‍റസി അവള്‍ സഫലീകരിക്കുകയാണ്… വിനോദിന്‍റെ മുന്‍പില്‍ അമന്‍ അവളേ […]

Continue reading

ഹിൽട്ടോപ്പ്‌ ബംഗ്ലാവ് 3 [മഴ]

ഹിൽടോപ്പ്‌ ബംഗ്ലാവ് ഒരു കൂട്ടക്കളി 3 HillTop Banglaw Oru Koottakali Part 3 | Author :  _Mazha_ Previous Part കുളിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു കളികുടെ കളിച്ചു എല്ലാവരും. കുളി കഴിഞ്ഞ് എല്ലാരും വന്നു ബ്രേക്ക് ഫാസ്റ്റ് കഴിച്ചു.മേനോൻ തോമസിനോട് നമുക്ക് രാവിലെ തന്നെ ഇറങ്ങണം എങ്കിലേ രാത്രി അവിടെ നമുക്ക് എത്താൻ പറ്റും എന്ന് പറഞ്ഞു. കൂടെ ഇവരെ രാവിലെ ഹോസ്റ്റലിൽ വിടാം എന്ന് പറഞ്ഞത് ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞു. ഫുഡ് കഴിച്ച് […]

Continue reading

അമൃതയും വർഷയും 1

അമൃതയും വർഷയും 1 Amruthayum Varshayum Part 1 bY DP CSv AfrS]psX]pw kÀg]psX]pw tÌm_n B\v BVyfm]n«p FjpSp¶ Nm^\w H^p ss{Xs`À tbms` N*m fSn AfrSs]]pw k^vgs]s]]pw FÃmÀ¡pw A_n]mw .bj] AfrSs] Np_n¨m\v Mm³ b_]p¶Sv Np_s¨m¶pw Aà bm`v Naªn«pÅSv .FÃmk^pw Nps_ km]n¨n«pÅ NTmbm{Sw B\v Ck^v .F¶m`pw Mm³ FjpSmWv . NpXpwd¯n Ss¶]pÅ Nan H¶pw Cà CSnÂ. bp_¯n¡v Nan]v¡m³ sNmXp¡p¶Sm\v NT.N`ym\w […]

Continue reading