ആൻസി 3 [ബിലാൽ]

ആൻസി 3 Ancy Part 3 | Author : Bilal | Previous Part     ജിൻസിയുടെ കഥ
കേട്ടുകഴിഞ്ഞപ്പോൾ അൻസിക്ക് വീണ്ടും താഴെ കടി തുടങ്ങി , എങ്കിലും കഥ കേൾക്കാൻ ഉള്ള
ആകാംക്ഷയിൽ അവൾ  ചോദിച്ചു ” എന്നിട്ട് , ………പിന്നെ എന്താ ഉണ്ടായതു ” ജിൻസി : അതിനു
ശേഷം എനിക്ക് നിലത്തു നിന്നും എഴുന്നേൽക്കാൻ പോലും വയ്യായിരുന്നു , ചേട്ടൻ ആണ്
എന്നെ എഴുന്നേൽപ്പിച്ചു ബാത്‌റൂമിൽ കൊണ്ടുപോയത് . […]

Continue reading

ആൻസി 3 [ബിലാൽ]

ആൻസി 3 Ancy Part 3 | Author : Bilal | Previous Part     ജിൻസിയുടെ കഥ കേട്ടുകഴിഞ്ഞപ്പോൾ അൻസിക്ക് വീണ്ടും താഴെ കടി തുടങ്ങി , എങ്കിലും കഥ കേൾക്കാൻ ഉള്ള ആകാംക്ഷയിൽ അവൾ  ചോദിച്ചു ” എന്നിട്ട് , ………പിന്നെ എന്താ ഉണ്ടായതു ” ജിൻസി : അതിനു ശേഷം എനിക്ക് നിലത്തു നിന്നും എഴുന്നേൽക്കാൻ പോലും വയ്യായിരുന്നു , ചേട്ടൻ ആണ് എന്നെ എഴുന്നേൽപ്പിച്ചു ബാത്‌റൂമിൽ കൊണ്ടുപോയത് . […]

Continue reading

ഭാഗ്യവാൻ 2

ഭാഗ്യവാൻ 2 Bhagyavan 2 Author : Sagar | Previous പ്രിയപ്പെട്ട എഴുത്തുകാരന്‍
സാഗര്‍ ,ഈ കഥയുടെ ഒന്നാം ഭാഗം വളരെ ചെറിയ കഥ ആയതിനാല്‍ ഭാഗം ഒന്നും + ഭാഗം രണ്ടും =
ഭാഗ്യവാന്‍ 1 ആയി പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു താങ്കള്‍ അയച്ചു തന്ന മൂന്ന്‍ ഭാഗങ്ങളില്‍ അവസാന
ഭാഗം ആണ് ഭാഗ്യവാന്‍ 2 എന്ന ഈ ഭാഗം മനസ്സിലായി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു BY (xVx)   കഥ
തുടരുന്നു ….. സൗമ്യ  ആയിട്ട്  അങ്ങനെ  ഒക്കെ […]

Continue reading

ഭാഗ്യവാൻ 2

ഭാഗ്യവാൻ 2 Bhagyavan 2 Author : Sagar | Previous പ്രിയപ്പെട്ട എഴുത്തുകാരന്‍ സാഗര്‍ ,ഈ കഥയുടെ ഒന്നാം ഭാഗം വളരെ ചെറിയ കഥ ആയതിനാല്‍ ഭാഗം ഒന്നും + ഭാഗം രണ്ടും = ഭാഗ്യവാന്‍ 1 ആയി പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു താങ്കള്‍ അയച്ചു തന്ന മൂന്ന്‍ ഭാഗങ്ങളില്‍ അവസാന ഭാഗം ആണ് ഭാഗ്യവാന്‍ 2 എന്ന ഈ ഭാഗം മനസ്സിലായി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു BY (xVx)   കഥ തുടരുന്നു ….. സൗമ്യ  ആയിട്ട്  അങ്ങനെ  ഒക്കെ […]

Continue reading

ആന്റിമാർ – 3

ആന്റിമാർ – 3 Auntymaar kambikatha Part-03 bY:RaHuL | www.kambiKuttan.net
നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായമാണ് എന്നെ കഥ എഴുതാൻ പ്രചോതനമേകുന്നത്…. കഥയിലേക്ക് കടക്കാം..
അമ്മായി പോയതിൽ എനിക്ക് വളരെ സങ്കടമുണ്ടായെങ്കിലും ഇന്നലെ സംഭവിച്ചത് ഓർത്ത് ഞാൻ
ഒരുപാട് സന്തോഷിച്ചു.. എന്റെ ‘സാധനത്തിന് അൽപം വേദന ഉണ്ടെങ്കിലും അത് യഥാർത്ഥ കുണ്ണ
പോലെ തക്കാളി തല കാണിച്ചു നിന്നു വിറക്കുന്നത് കാണുമ്പോൾ തന്നെ എനിക്ക് ഹരമായി
തുടങ്ങി… അങ്ങനെ ഞാൻ ദിവസവും പാല് കളയാൻ തുടങ്ങി… അതിന് ശേഷം […]

Continue reading

ആന്റിമാർ – 3

ആന്റിമാർ – 3 Auntymaar kambikatha Part-03 bY:RaHuL | www.kambiKuttan.net നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായമാണ് എന്നെ കഥ എഴുതാൻ പ്രചോതനമേകുന്നത്…. കഥയിലേക്ക് കടക്കാം.. അമ്മായി പോയതിൽ എനിക്ക് വളരെ സങ്കടമുണ്ടായെങ്കിലും ഇന്നലെ സംഭവിച്ചത് ഓർത്ത് ഞാൻ ഒരുപാട് സന്തോഷിച്ചു.. എന്റെ ‘സാധനത്തിന് അൽപം വേദന ഉണ്ടെങ്കിലും അത് യഥാർത്ഥ കുണ്ണ പോലെ തക്കാളി തല കാണിച്ചു നിന്നു വിറക്കുന്നത് കാണുമ്പോൾ തന്നെ എനിക്ക് ഹരമായി തുടങ്ങി… അങ്ങനെ ഞാൻ ദിവസവും പാല് കളയാൻ തുടങ്ങി… അതിന് ശേഷം […]

Continue reading

ആന്റിമാർ 2

ആന്റിമാർ 2 Auntimar part 2 kambikatha bY:RaHuL കഴിഞ്ഞ ഭാഗം വായിക്കുവാന്‍ click
തീർച്ചയായും പേജുകൾ കൂട്ടി എഴുതാം സുഹൃത്ത്ക്കളെ ഞാൻ ആദ്യം ഒന്ന് ശ്രമിച്ച്
നോക്കിയതാണ്…. കഥയിലേക്ക് കടക്കാം.. തിരിഞ്ഞു നോക്കിയ ഞാൻ കണ്ടത് സിന്ദുചേച്ചി സാരി
മൊത്തം അഴിച്ച് വെറും പാവാടയും ബ്ലൗസുമിട്ടു നിൽക്കുന്നു… ഇതു വരെ എന്റെ
നേത്രങ്ങളിൽ നിന്നും മറഞ്ഞിരുന്ന ചേച്ചിയുടെ ആമുലച്ചാൽ വളരെ. വ്യക്തമായി കാണാം.. ആ
വലിയ മുലകൾ. പുറത്തേക്ക് ചാടാനെന്ന പോലെ ബ്ലൗസിൽ വീർപ്പുമുട്ടി നിൽക്കുന്നു […]

Continue reading

ആന്റിമാർ 2

ആന്റിമാർ 2 Auntimar part 2 kambikatha bY:RaHuL കഴിഞ്ഞ ഭാഗം വായിക്കുവാന്‍ click തീർച്ചയായും പേജുകൾ കൂട്ടി എഴുതാം സുഹൃത്ത്ക്കളെ ഞാൻ ആദ്യം ഒന്ന് ശ്രമിച്ച് നോക്കിയതാണ്…. കഥയിലേക്ക് കടക്കാം.. തിരിഞ്ഞു നോക്കിയ ഞാൻ കണ്ടത് സിന്ദുചേച്ചി സാരി മൊത്തം അഴിച്ച് വെറും പാവാടയും ബ്ലൗസുമിട്ടു നിൽക്കുന്നു… ഇതു വരെ എന്റെ നേത്രങ്ങളിൽ നിന്നും മറഞ്ഞിരുന്ന ചേച്ചിയുടെ ആമുലച്ചാൽ വളരെ. വ്യക്തമായി കാണാം.. ആ വലിയ മുലകൾ. പുറത്തേക്ക് ചാടാനെന്ന പോലെ ബ്ലൗസിൽ വീർപ്പുമുട്ടി നിൽക്കുന്നു […]

Continue reading