എന്റെ സ്വർഗ്ഗകവാടത്തിൽ വിരുന്നിനെത്തിയ രാജകുമാരൻ [Eleena]

എന്റെ സ്വർഗ്ഗകവാടത്തിൽ വിരുന്നിനെത്തിയ രാജകുമാരൻ Ente Swargakavadathil Virunnethiya Raajakumaran | Author : Eleena   ഞാൻ എലീന. എറണാകുളം കാരിയായ ഞാൻ ഒരു ക്രിസ്ത്യൻ കുടുംബത്തിലെ രണ്ടു പെൺമക്കളിൽ ഒരാളാണ്. എറണാകുളത്തെ പ്രശസ്തമായ വിമൻസ് കോളേജിൽ പഠിക്കുന്നു. 20 വയസ്സ് പ്രായം. സുന്ദരി, പഠിത്തത്തിൽ മിടുക്കി, പാട്ടുകാരി എന്നൊക്കെ കൂട്ടുകാരും നാട്ടുകാരും പറയുന്നു ചേച്ചി ആൻസിയും ഭർത്താവും കൊച്ചിയിലെ മറ്റൊരു ഫ്‌ളാറ്റിൽ താമസിക്കുന്നു. എന്നേക്കാൾ രണ്ടു വയസ്സ് മാത്രം മൂത്ത ആൻസിയെ ഞാൻ പേരാണ് […]

Continue reading