പ്രവീണിന്റെ അനുഭവ കഥ 1

പ്രവീണിന്റെ അനുഭവ കഥ 1 Praveeninte AnubhavaKadha Part 2 bY Praveen Arakkulam | Next Part   ഇത് എന്റെ ആദ്യ ശ്രമം ആണ്.. തെറ്റ് കുറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ക്ഷേമിക്കുക. അൽപ സ്വല്പം ഇന്സസ്റ് ഉള്ള കഥകൾ ആണ് എനിക്ക് ഇഷ്ടം.. അത് കൊണ്ട് അത്തരത്തിൽ ഉള്ള ഒന്ന് തന്നെ ആകണം ഈ കഥയും എന്ന് എനിക്ക് നിർബന്ധം ഉണ്ടായിരുന്നു.. ഇത് തികച്ചും സങ്കല്പികം അല്ല.. എന്നാൽ പൂർണമായും യാഥാർഥ്യവും അല്ല… ഞാൻ പ്രവീൺ 26 […]

Continue reading

Njan

Njan bY: Susan ഞാൻ സൂസൻ, 25 വയസ്സുള്ള വിവാഹിത.  ഒരു കുട്ടി മോൻ ആണ്. അഞ്ചു വര്ഷങ്ങള്ക്കു മുൻപ് കല്യാണം കഴിഞ്ഞു ഭർത്താവുമൊത്തു എറണാകുളം നഗരത്തിൽ ജീവിച്ചു പോകുന്നു. ഭർത്താവ് കൊച്ചി മെട്രോയിൽ സൈറ്റ് എഞ്ചിനീയർ ആയി വർക്ക് ചെയ്യുന്നു. ഞാൻ ഇൻഫോ പാർക്കിൽ സോഫ്റ്റ്‌വെയർ എഞ്ചിനീയർ ആണ്. ഇടയ്കിടയ്ക്കുള്ള നൈറ്റ് ഡ്യൂട്ടികളാണ് എന്നെ ഈ സൈറ്റിലേക്ക് ആകർഷിച്ചത്. ഇനി എന്നെ പറ്റി,  ഞാൻ കാഴ്ച്ചയിൽ വലിയ തെറ്റുകൾ പറയാത്ത ഒരു പാവം പെൺകുട്ടി.  വിവാഹിത […]

Continue reading

Njan

Njan bY: Susan ഞാൻ സൂസൻ, 25 വയസ്സുള്ള വിവാഹിത.  ഒരു കുട്ടി മോൻ ആണ്. അഞ്ചു വര്ഷങ്ങള്ക്കു മുൻപ് കല്യാണം കഴിഞ്ഞു ഭർത്താവുമൊത്തു എറണാകുളം നഗരത്തിൽ ജീവിച്ചു പോകുന്നു. ഭർത്താവ് കൊച്ചി മെട്രോയിൽ സൈറ്റ് എഞ്ചിനീയർ ആയി വർക്ക് ചെയ്യുന്നു. ഞാൻ ഇൻഫോ പാർക്കിൽ സോഫ്റ്റ്‌വെയർ എഞ്ചിനീയർ ആണ്. ഇടയ്കിടയ്ക്കുള്ള നൈറ്റ് ഡ്യൂട്ടികളാണ് എന്നെ ഈ സൈറ്റിലേക്ക് ആകർഷിച്ചത്. ഇനി എന്നെ പറ്റി,  ഞാൻ കാഴ്ച്ചയിൽ വലിയ തെറ്റുകൾ പറയാത്ത ഒരു പാവം പെൺകുട്ടി.  വിവാഹിത […]

Continue reading