ഞാനും ഇത്താത്തയും 4 [Hafiz Rehman]

ഞാനും ഇത്താത്തയും 4 Njaanum Ethathayum Part 4 | Author : Hafiz Rehman | Previous
Part   കുറ്റിയിട്ടിട്ടു തിരിയുമ്പോ നടക്കുമ്പോൾ പതിയെ ഇളകുന്ന ആ ചന്തികൾ കണ്ട്
അണ്ടി പതിയെ പൊങ്ങി തുടങ്ങി. ഇട്ടിരിക്കുന്ന ബെർമുടക്കടിയിൽ ഷഡ്ഢിയുമില്ല. ഇപ്പോ
തിരിഞ്ഞാൽ മുന്നിലെ മുഴുപ് ശെരിക്ക് കാണും. പക്ഷേ ഇപ്പോ അവൾ കുഞ്ഞിന് ഡൈനിങ്ങ്
റൂമിനടുത്തുള്ള ഷെൽഫിലെ ഫോട്ടോകളും അതിൽ വച്ചിട്ടുള്ള തിളങ്ങുന്ന കല്ലുകളുമൊക്കെ
കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നു. കുഞ്ഞിനെ ഓരോന്ന് കാണിക്കാൻ കൈ […]

Continue reading

ഞാനും ഇത്താത്തയും 4 [Hafiz Rehman]

ഞാനും ഇത്താത്തയും 4 Njaanum Ethathayum Part 4 | Author : Hafiz Rehman | Previous Part   കുറ്റിയിട്ടിട്ടു തിരിയുമ്പോ നടക്കുമ്പോൾ പതിയെ ഇളകുന്ന ആ ചന്തികൾ കണ്ട് അണ്ടി പതിയെ പൊങ്ങി തുടങ്ങി. ഇട്ടിരിക്കുന്ന ബെർമുടക്കടിയിൽ ഷഡ്ഢിയുമില്ല. ഇപ്പോ തിരിഞ്ഞാൽ മുന്നിലെ മുഴുപ് ശെരിക്ക് കാണും. പക്ഷേ ഇപ്പോ അവൾ കുഞ്ഞിന് ഡൈനിങ്ങ് റൂമിനടുത്തുള്ള ഷെൽഫിലെ ഫോട്ടോകളും അതിൽ വച്ചിട്ടുള്ള തിളങ്ങുന്ന കല്ലുകളുമൊക്കെ കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നു. കുഞ്ഞിനെ ഓരോന്ന് കാണിക്കാൻ കൈ […]

Continue reading

ഞാനും ഇത്താത്തയും 4 [Hafiz Rehman]

ഞാനും ഇത്താത്തയും 4 Njaanum Ethathayum Part 4 | Author : Hafiz Rehman | Previous Part   കുറ്റിയിട്ടിട്ടു തിരിയുമ്പോ നടക്കുമ്പോൾ പതിയെ ഇളകുന്ന ആ ചന്തികൾ കണ്ട് അണ്ടി പതിയെ പൊങ്ങി തുടങ്ങി. ഇട്ടിരിക്കുന്ന ബെർമുടക്കടിയിൽ ഷഡ്ഢിയുമില്ല. ഇപ്പോ തിരിഞ്ഞാൽ മുന്നിലെ മുഴുപ് ശെരിക്ക് കാണും. പക്ഷേ ഇപ്പോ അവൾ കുഞ്ഞിന് ഡൈനിങ്ങ് റൂമിനടുത്തുള്ള ഷെൽഫിലെ ഫോട്ടോകളും അതിൽ വച്ചിട്ടുള്ള തിളങ്ങുന്ന കല്ലുകളുമൊക്കെ കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നു. കുഞ്ഞിനെ ഓരോന്ന് കാണിക്കാൻ കൈ […]

Continue reading

ഞാനും ഇത്താത്തയും 3 [Hafiz Rehman]

ഞാനും ഇത്താത്തയും 3 Njaanum Ethathayum Part 3 | Author : Hafiz Rehman | Previous
Part   രണ്ടു ദിവസത്തേക്ക് പിന്നെ ഒന്നും നടന്നില്ല.മൂന്നാം ഉമ്മയുടെ ഇത്തക്ക് ഷുഗർ
കൂടി ഹോസ്പിറ്റലിൽ അഡ്മിറ്റ്‌ ആയി.കേട്ട ഉടനെ ഉമ്മ ടെൻഷനും കരച്ചിലുമായി.അപ്പൊ
തന്നെ ഉപ്പയും ഉമ്മയും റെഡിയായി ഹോസ്പിറ്റലിലേക് പോയി.അപ്പോൾ സമയം 5 മണി
കഴിഞ്ഞിരുന്നു.രാത്രി പുറത്ത് പോയി ഫുഡ് കഴിക്കാം എന്ന് തീരുമാനിച്ചിരുന്ന കൊണ്ട്
രാത്രിയിലേക്ക് ഫുഡ്‌ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല.   അതുകൊണ്ട് വാങ്ങി […]

Continue reading

ഞാനും ഇത്താത്തയും 3 [Hafiz Rehman]

ഞാനും ഇത്താത്തയും 3 Njaanum Ethathayum Part 3 | Author : Hafiz Rehman | Previous Part   രണ്ടു ദിവസത്തേക്ക് പിന്നെ ഒന്നും നടന്നില്ല.മൂന്നാം ഉമ്മയുടെ ഇത്തക്ക് ഷുഗർ കൂടി ഹോസ്പിറ്റലിൽ അഡ്മിറ്റ്‌ ആയി.കേട്ട ഉടനെ ഉമ്മ ടെൻഷനും കരച്ചിലുമായി.അപ്പൊ തന്നെ ഉപ്പയും ഉമ്മയും റെഡിയായി ഹോസ്പിറ്റലിലേക് പോയി.അപ്പോൾ സമയം 5 മണി കഴിഞ്ഞിരുന്നു.രാത്രി പുറത്ത് പോയി ഫുഡ് കഴിക്കാം എന്ന് തീരുമാനിച്ചിരുന്ന കൊണ്ട് രാത്രിയിലേക്ക് ഫുഡ്‌ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല.   അതുകൊണ്ട് വാങ്ങി […]

Continue reading

ഞാനും ഇത്താത്തയും 2 [Hafiz Rehman]

ഞാനും ഇത്താത്തയും 2 Njaanum Ethathayum Part 2 | Author : Hafiz Rehman | Previous
Part     വീട്ടിലെത്തി നേരെ റൂമിൽ പോയി നന്നായിട്ടൊന്ന് കുലുക്കി പാല് കളഞ്ഞപ്പോഴേ
അവളുടെ ശരീരം മനസ്സിൽ നിന്ന് പോയുള്ളു.പതിവിലും കൂടുതൽ കമ്പിയാവുകയും ചെയ്തു കൂടുതൽ
പാലും ഉണ്ടാരുന്നു.അപ്പോഴേക്കും വിശക്കാനും തുടങ്ങി.റൂമിന്ന് തന്നെ ഉമ്മയെ ഉറക്കെ
വിളിച്ചു ചായ എടുക്കാൻ പറഞ്ഞു.മൂത്രമൊഴിച്ചു കുണ്ണയും കഴുകി താഴേക്കു ചെല്ലുമ്പോ
ഡൈനിങ്ങ് ടേബിളിൽ ഫുഡ് ഉണ്ടാരുന്നു.പുറത്ത് സംസാരം കേട്ടപ്പോ […]

Continue reading

ഞാനും ഇത്താത്തയും 2 [Hafiz Rehman]

ഞാനും ഇത്താത്തയും 2 Njaanum Ethathayum Part 2 | Author : Hafiz Rehman | Previous Part     വീട്ടിലെത്തി നേരെ റൂമിൽ പോയി നന്നായിട്ടൊന്ന് കുലുക്കി പാല് കളഞ്ഞപ്പോഴേ അവളുടെ ശരീരം മനസ്സിൽ നിന്ന് പോയുള്ളു.പതിവിലും കൂടുതൽ കമ്പിയാവുകയും ചെയ്തു കൂടുതൽ പാലും ഉണ്ടാരുന്നു.അപ്പോഴേക്കും വിശക്കാനും തുടങ്ങി.റൂമിന്ന് തന്നെ ഉമ്മയെ ഉറക്കെ വിളിച്ചു ചായ എടുക്കാൻ പറഞ്ഞു.മൂത്രമൊഴിച്ചു കുണ്ണയും കഴുകി താഴേക്കു ചെല്ലുമ്പോ ഡൈനിങ്ങ് ടേബിളിൽ ഫുഡ് ഉണ്ടാരുന്നു.പുറത്ത് സംസാരം കേട്ടപ്പോ […]

Continue reading

ഞാനും ഇത്താത്തയും [Hafiz Rehman]

ഞാനും ഇത്താത്തയും Njaanum Ethathayum | Author : Hafiz Rehman   നാട്ടിലെ
പിള്ളേര്‌ടൊപ്പം തെണ്ടിത്തിരിയലും ഫുട്ബോൾ കളിയുമായി നടക്കുമ്പോഴാണ് എന്നോ എഴുതിയ
ഒരു എക്സാം റിസൾട്ട് വന്നു ഇക്കാക്ക് ജോലി കിട്ടുന്നത്.ഇക്കയെന്നു പറഞ്ഞാൽ
മൂത്താപ്പയുടെ മോനാണ്.പക്ഷേ ഫാമിലിയിലെ ഞങ്ങൾ അനിയന്മാരുടെ റോൾ മോഡൽ എല്ലാം
ഇക്കാക്കയാണ്.ഇക്കാക്ക് ആ ടൈമിൽ 25, 26 വയസ്സോ മറ്റൊ ഉണ്ട്.അതേ സമയത്തു സർക്കാർ
ജോലിയും കിട്ടി.ഇനി വൈകിക്കേണ്ടെന്ന് വെച്ചു കല്യാണാലോചനയും തുടങ്ങി.മാട്രിമോണിയും
ബ്രോക്കർമാരുമൊക്കെ തപ്പിയെങ്കിലും അവസാനം ആലോചന വന്നെത്തിയത് […]

Continue reading

ഞാനും ഇത്താത്തയും [Hafiz Rehman]

ഞാനും ഇത്താത്തയും Njaanum Ethathayum | Author : Hafiz Rehman   നാട്ടിലെ പിള്ളേര്‌ടൊപ്പം തെണ്ടിത്തിരിയലും ഫുട്ബോൾ കളിയുമായി നടക്കുമ്പോഴാണ് എന്നോ എഴുതിയ ഒരു എക്സാം റിസൾട്ട് വന്നു ഇക്കാക്ക് ജോലി കിട്ടുന്നത്.ഇക്കയെന്നു പറഞ്ഞാൽ മൂത്താപ്പയുടെ മോനാണ്.പക്ഷേ ഫാമിലിയിലെ ഞങ്ങൾ അനിയന്മാരുടെ റോൾ മോഡൽ എല്ലാം ഇക്കാക്കയാണ്.ഇക്കാക്ക് ആ ടൈമിൽ 25, 26 വയസ്സോ മറ്റൊ ഉണ്ട്.അതേ സമയത്തു സർക്കാർ ജോലിയും കിട്ടി.ഇനി വൈകിക്കേണ്ടെന്ന് വെച്ചു കല്യാണാലോചനയും തുടങ്ങി.മാട്രിമോണിയും ബ്രോക്കർമാരുമൊക്കെ തപ്പിയെങ്കിലും അവസാനം ആലോചന വന്നെത്തിയത് […]

Continue reading