കൂട്ടുക്കാരന്‍റെ അനിയത്തി 2

കൂട്ടുക്കാരന്‍റെ അനിയത്തി 2 Kootukarante Aniyathi Part 2 bY Faizan | Previous
parts of this story   അങ്ങനെ കുറച്ചു സമയം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കാളിങ് ബെൽ അടിച്ചു . ഞാൻ
ചെന്ന് വാതിൽ തുറന്നു . എന്റെ നെഞ്ച് ഒന്ന് തരിച്ചു പോയി സനയ്ക്കൊപ്പം ഷഫീക്കും .
എന്റെ വാക്കുകൾ പേടിക്കൊണ്ട് നിശ്ചലമായി . എന്താടാ നിന്റെ മുഖത്തൊരു സന്തോഷം
ഇല്ലാതെ എന്നെ കണ്ടിട്ട് ഗൗരവത്തോടെ ഷഫീഖ് ചോദിച്ചു . നീയെന്താ ഈ വഴിക്ക് […]

Continue reading

കൂട്ടുക്കാരന്‍റെ അനിയത്തി 2

കൂട്ടുക്കാരന്‍റെ അനിയത്തി 2 Kootukarante Aniyathi Part 2 bY Faizan | Previous parts of this story   അങ്ങനെ കുറച്ചു സമയം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കാളിങ് ബെൽ അടിച്ചു . ഞാൻ ചെന്ന് വാതിൽ തുറന്നു . എന്റെ നെഞ്ച് ഒന്ന് തരിച്ചു പോയി സനയ്ക്കൊപ്പം ഷഫീക്കും . എന്റെ വാക്കുകൾ പേടിക്കൊണ്ട് നിശ്ചലമായി . എന്താടാ നിന്റെ മുഖത്തൊരു സന്തോഷം ഇല്ലാതെ എന്നെ കണ്ടിട്ട് ഗൗരവത്തോടെ ഷഫീഖ് ചോദിച്ചു . നീയെന്താ ഈ വഴിക്ക് […]

Continue reading

കൂട്ടുക്കാരന്‍റെ അനിയത്തി 1

കൂട്ടുക്കാരന്‍റെ അനിയത്തി 1 Kootukarante Aniyathi Part 1 bY Faizan   എന്റെ പേര്
ഫൈസാൻ(25) ,എന്റെ വീട്ടിൽ ഞാൻ എന്റെ ഉമ്മ സാറാഹ് , ഒരു പ്രൈവറ്റ്‌ കമ്പനിയിൽ  ജോലി
ചെയ്യുന്നു പിന്നെ ഒരു പെങ്ങൾ പേര് ഫർഹാന(15). വാപ്പ ഫൈസൽ ദുബായിൽ ബിസിനസ്
ആണ്.ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞു ജോലി തേടി കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ . ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതാൻ പോവുന്നത്
എന്റെ കൂട്ടുകാരന്റെ അനിയത്തിയെ കുറിച്ചാണ് , ഞങ്ങളെക്കാൾ ഒരു നാല് വയസ്സ് കുറവാണ്
, പേര് സന. […]

Continue reading

കൂട്ടുക്കാരന്‍റെ അനിയത്തി 1

കൂട്ടുക്കാരന്‍റെ അനിയത്തി 1 Kootukarante Aniyathi Part 1 bY Faizan   എന്റെ പേര് ഫൈസാൻ(25) ,എന്റെ വീട്ടിൽ ഞാൻ എന്റെ ഉമ്മ സാറാഹ് , ഒരു പ്രൈവറ്റ്‌ കമ്പനിയിൽ  ജോലി ചെയ്യുന്നു പിന്നെ ഒരു പെങ്ങൾ പേര് ഫർഹാന(15). വാപ്പ ഫൈസൽ ദുബായിൽ ബിസിനസ് ആണ്.ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞു ജോലി തേടി കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ . ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതാൻ പോവുന്നത് എന്റെ കൂട്ടുകാരന്റെ അനിയത്തിയെ കുറിച്ചാണ് , ഞങ്ങളെക്കാൾ ഒരു നാല് വയസ്സ് കുറവാണ് , പേര് സന. […]

Continue reading