ആന്റിയുടെ മോനൂസ് [SameerM]

ആന്റിയുടെ മോനൂസ് Auntiyude monuse | Author : SameerM ഹൈ, ഞാൻ സമീർ, എന്നെ ഓർമയുണ്ടോ എന്നറിയില്ല, എന്നിരുന്നാലും ഞാൻ മുന്നേ എഴുതിയതൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടതുകൊണ്ടാണ്, പിന്നെയും എന്റെ ജീവിതത്തിൽ നടന്നത് എഴുതാൻ എന്നെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത്. അങ്ങിനെ അംബിക ചേച്ചിയുമായി ഇടക്കൊക്കെ അവസരം കിട്ടുമ്പോൾ കൂടലുണ്ടായിരുന്നു,റസീന ഇത്തയെ ഇക്ക ഉള്ളതുകൊണ്ട് കിട്ടാറില്ല,എന്നിരുന്നാലും … ചേച്ചിയുടെ വീട്ടിൽ വരുമ്പോൾ ഇടക്കൊക്കെ മുല പിടിത്തവും പരുപാടി ഒക്കെ ആയിട്ട് അങ്ങനെ കഴിഞ്ഞുപോവുന്നു. അങ്ങിനെ ഇരിക്കെ ഒരിക്കൽ ഉച്ചക്ക് വീട്ടിലിരുന്ന് അമ്പിളിച്ചേച്ചിയുമായി […]

Continue reading