ഞങ്ങളും ഞങ്ങളുടെ പങ്കാളികളും [Ffreedevil]

ഞങ്ങളും ഞങ്ങളുടെ പങ്കാളികളും Njangalum Njangalude Pankalikalum | Author : Freedevil   നാട്ടിൽ വന്ന് ഒരു സോഫ്റ്റ്‌വെയർ കമ്പനി തുടങ്ങി. ഐശ്വര്യക്ക് അടുത്ത് ഒരു ഹോസ്പിറ്റലിൽ നേഴ്സ് ആയി ജോലി വാങ്ങി. വീട്ടുകാരും കൂട്ടുകാരും എല്ലാം ഞങ്ങൾക്ക് നല്ല വരവേൽപ്പ് തന്നെ നൽകി. ജീവിതവും ജോലിയും ഞങ്ങളുടെ പ്രേമവും ഒരുമിച്ച്. ഞങ്ങൾ ഫ്രീ കിട്ടുന്ന സമയം എല്ലാം പലയിടവും നാട്ടിൽ കറങ്ങി. ബാംഗ്ലൂർ ലൈഫിലെ പാർട്ടികളും പബും ഒക്കെ നഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടായിരുന്നു എങ്കിലും നാട് ഞങ്ങൾക്ക് […]

Continue reading