ഇരുട്ടിലെ ആത്മാവ് 8 [Freddy]

ഇരുട്ടിലെ ആത്മാവ് 8 അവസാന ഭാഗം Eruttile Aathmaav Part 8 | Author : Freddy N
| Previous Part   ആ ഒരു സംഭവം കഴിഞ്ഞതിൽ പിന്നെ രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസം ഞാനും ഏട്ടനും
തമ്മിൽ കണ്ടില്ല, പക്ഷെ എന്റെ വെക്കേഷൻ കഴിഞ്ഞു തിരിച്ചു പോകുന്നതിന്റെ തലേനാൾ ഞാൻ
പുള്ളിയെ കണ്ടു…. എന്നോട് വളരെ സ്നേഹമായിട്ടു തന്നെ പെരുമാറി. പിന്നീട് ഇടയ്ക്കിടെ
എന്നെ കാണാൻ കോളേജിൽ വരുമായിരുന്നു. എനിക്ക് കാശ് തരുമായിരുന്നു. ഏട്ടനിൽ
എന്തൊക്കെയോ […]

Continue reading

ഇരുട്ടിലെ ആത്മാവ് 8 [Freddy]

ഇരുട്ടിലെ ആത്മാവ് 8 അവസാന ഭാഗം Eruttile Aathmaav Part 8 | Author : Freddy N | Previous Part   ആ ഒരു സംഭവം കഴിഞ്ഞതിൽ പിന്നെ രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസം ഞാനും ഏട്ടനും തമ്മിൽ കണ്ടില്ല, പക്ഷെ എന്റെ വെക്കേഷൻ കഴിഞ്ഞു തിരിച്ചു പോകുന്നതിന്റെ തലേനാൾ ഞാൻ പുള്ളിയെ കണ്ടു…. എന്നോട് വളരെ സ്നേഹമായിട്ടു തന്നെ പെരുമാറി. പിന്നീട് ഇടയ്ക്കിടെ എന്നെ കാണാൻ കോളേജിൽ വരുമായിരുന്നു. എനിക്ക് കാശ് തരുമായിരുന്നു. ഏട്ടനിൽ എന്തൊക്കെയോ […]

Continue reading

ഇരുട്ടിലെ ആത്മാവ് 7 [Freddy]

ഇരുട്ടിലെ ആത്മാവ് 7 Eruttile Aathmaav Part 7 | Author : Freddy N | Previous Part
എന്റെ എത്രയും പ്രിയപ്പെട്ട വായന സുഹൃത്തുക്കളെ, ചങ്കുകളെ, ബ്രോമാരെ, സർവ്വം ഉപരി
Dr കുട്ടൻ തമ്പുരാൻ,….. ഈ കഥ എഴുതി പബ്ലിഷ് ചെയ്‌തെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ അതിന്
വേണ്ട വിധം എത്താൻ സാധിച്ചില്ല എന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയിരുന്നെങ്കിലും, ആ
തെറ്റിദ്ധാരണ, എന്റെ സുഹൃത്തുക്കളയ നിങ്ങൾ തന്നെ മാറ്റി തന്നു, ഒപ്പം ധൈര്യവും
പ്രോത്സാഹനവും….. അടുത്ത ഒരു എപ്പിസോഡോട് […]

Continue reading

ഇരുട്ടിലെ ആത്മാവ് 7 [Freddy]

ഇരുട്ടിലെ ആത്മാവ് 7 Eruttile Aathmaav Part 7 | Author : Freddy N | Previous Part എന്റെ എത്രയും പ്രിയപ്പെട്ട വായന സുഹൃത്തുക്കളെ, ചങ്കുകളെ, ബ്രോമാരെ, സർവ്വം ഉപരി Dr കുട്ടൻ തമ്പുരാൻ,….. ഈ കഥ എഴുതി പബ്ലിഷ് ചെയ്‌തെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ അതിന് വേണ്ട വിധം എത്താൻ സാധിച്ചില്ല എന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയിരുന്നെങ്കിലും, ആ തെറ്റിദ്ധാരണ, എന്റെ സുഹൃത്തുക്കളയ നിങ്ങൾ തന്നെ മാറ്റി തന്നു, ഒപ്പം ധൈര്യവും പ്രോത്സാഹനവും….. അടുത്ത ഒരു എപ്പിസോഡോട് […]

Continue reading

ഇരുട്ടിലെ ആത്മാവ് 6 [Freddy]

ഇരുട്ടിലെ ആത്മാവ് 6 Eruttile Aathmaav Part 6 | Author : Freddy N | Previous Part
  ചേട്ടാ…. അന്നത്തെ സംഭവമൊന്നും മനസ്സിൽ വയ്‌ക്കേണ്ട…. ട്ടോ… ഒക്കെ മറക്കുക.
അങ്ങനെ.. ഒന്നും നടന്നിട്ടില്ല എന്ന് കരുതിയാ മതി….. മൗനം…. ഏട്ടാ… എന്തിനാ ഇവിടെ
ഇരുട്ടത്തു നിന്ന് സംസാരിക്കുന്നെ,.. എന്റെ മുറിയിലോട്ട് വന്നിരിക്കു….. വേണ്ടാ….
ഞാൻ ഉറങ്ങാൻ പോകുവാ… ഇത്രവേഗം ഉറക്കം വന്നോ… മ്മ്…. എന്നോട് പിണക്കമൊന്നുമില്ലന്ന്
പറ…. വീണ്ടും മൗനം…. ദേ…. ഇങ്ങനെ പിണങ്ങാൻ […]

Continue reading

ഇരുട്ടിലെ ആത്മാവ് 6 [Freddy]

ഇരുട്ടിലെ ആത്മാവ് 6 Eruttile Aathmaav Part 6 | Author : Freddy N | Previous Part   ചേട്ടാ…. അന്നത്തെ സംഭവമൊന്നും മനസ്സിൽ വയ്‌ക്കേണ്ട…. ട്ടോ… ഒക്കെ മറക്കുക. അങ്ങനെ.. ഒന്നും നടന്നിട്ടില്ല എന്ന് കരുതിയാ മതി….. മൗനം…. ഏട്ടാ… എന്തിനാ ഇവിടെ ഇരുട്ടത്തു നിന്ന് സംസാരിക്കുന്നെ,.. എന്റെ മുറിയിലോട്ട് വന്നിരിക്കു….. വേണ്ടാ…. ഞാൻ ഉറങ്ങാൻ പോകുവാ… ഇത്രവേഗം ഉറക്കം വന്നോ… മ്മ്…. എന്നോട് പിണക്കമൊന്നുമില്ലന്ന് പറ…. വീണ്ടും മൗനം…. ദേ…. ഇങ്ങനെ പിണങ്ങാൻ […]

Continue reading

ഇരുട്ടിലെ ആത്മാവ് 5 [Freddy]

ഇരുട്ടിലെ ആത്മാവ് 5 Eruttile Aathmaav Part 5 | Author : Freddy N | Previous Part
  തിരികെ വന്നു കിടന്നുവെങ്കിലും അതിന് മുൻപ് ഞങ്ങൾ രണ്ടു പൂർണ്ണ നഗ്നരായിരുന്നു…..
അത് കൊണ്ട് ഞാൻ വന്ന് കട്ടിലിൽ കയറി കിടക്കുന്നതിനു മുൻപ് എന്റെ അഴിച്ചിട്ട ബ്രായും
പാന്റീസും എടുത്തു ചുരുട്ടിക്കൂട്ടി മാറ്റിവച്ചു എന്നിട്ടും ആ മിഡിയും ടീഷർട്ടും
വീണ്ടും വലിച്ചു കയറ്റി കട്ടിലിലേക്ക് നിവർന്നു….. എല്ലാം അഴിച്ചിട്ടിട്ടും
അതൊന്നും ധരിക്കണമെന്ന വലിയ ആഗ്രഹമൊന്നുമില്ലാതെ കട്ടിലിലോട്ട് […]

Continue reading

ഇരുട്ടിലെ ആത്മാവ് 5 [Freddy]

ഇരുട്ടിലെ ആത്മാവ് 5 Eruttile Aathmaav Part 5 | Author : Freddy N | Previous Part   തിരികെ വന്നു കിടന്നുവെങ്കിലും അതിന് മുൻപ് ഞങ്ങൾ രണ്ടു പൂർണ്ണ നഗ്നരായിരുന്നു….. അത് കൊണ്ട് ഞാൻ വന്ന് കട്ടിലിൽ കയറി കിടക്കുന്നതിനു മുൻപ് എന്റെ അഴിച്ചിട്ട ബ്രായും പാന്റീസും എടുത്തു ചുരുട്ടിക്കൂട്ടി മാറ്റിവച്ചു എന്നിട്ടും ആ മിഡിയും ടീഷർട്ടും വീണ്ടും വലിച്ചു കയറ്റി കട്ടിലിലേക്ക് നിവർന്നു….. എല്ലാം അഴിച്ചിട്ടിട്ടും അതൊന്നും ധരിക്കണമെന്ന വലിയ ആഗ്രഹമൊന്നുമില്ലാതെ കട്ടിലിലോട്ട് […]

Continue reading