ഷഡി ഭ്രാന്തൻ [Gopalan]

ഷഡി ഭ്രാന്തൻ Shaddy Branthan | Author : Gopalan അവന്റെ ചേച്ചിയുടെ ഷഡി അവനെ അത്ര മാത്രം മോഹിപ്പിച്ചിരുന്നുന്നു  അതാണ് ഇപ്പോ  അവന്റെ കൈയിൽ ഇരിക്കുന്നത്  പിന്നെ വേറെ ഒന്നും നോക്കിയില്ല ഞാൻ കുട്ടനെ എടുത്തു പുറത്തു ഇട്ടു പതിയെ ഷഡി എടുത്തു മണത്തു അടിക്കാൻ തുടങ്ങി രണ്ട് ഷെഢികളും  ഞാൻ മാറി മാറി  മണത്തും നക്കിയും കുട്ടനെ അടിച്ചു   ശര വേഗത്തിൽ പുറത്തേക്കു എന്റെ പാൽ പുഴ ഒഴുകി എല്ലാം പഴയ പടി വെച്ച് […]

Continue reading