സ്ത്രീകളുടെ ആധിപത്യം 3 [Hesinky]

സ്ത്രീകളുടെ ആധിപത്യം 3 Sthreekalude Adhipathyam Part 3 | Author : Hesinky |
Previous Part   മാളു ജോലി കഴിഞ്ഞു വരുമ്പോഴേക്കും ഷീന അഭിയെ റെഡി ആക്കി
നിർത്തിയിരുന്നു മാളു വീടിനുള്ളിൽ കയറിയതും കണ്ടത് മഞ്ഞ സാരിയും സ്ലീവ്ലെസ്സ് മഞ്ഞ
ബ്ലൗസും വയറും പൊക്കിളും കാണിച്ചു സുന്ദരിയായി നിൽക്കുന്ന അഭിയെ ആണ് തലയിൽ ഒരു
വിഗും വെച്ചിട്ടുണ്ട്… ആഹാ സുന്ദരി ആയിട്ടുണ്ടല്ലോ ഞാൻ വേഗം ഫ്രഷ് ആയിട്ട് വരാം….
മാളു വേഗം ഫ്രഷ് […]

Continue reading

സ്ത്രീകളുടെ ആധിപത്യം 3 [Hesinky]

സ്ത്രീകളുടെ ആധിപത്യം 3 Sthreekalude Adhipathyam Part 3 | Author : Hesinky | Previous Part   മാളു ജോലി കഴിഞ്ഞു വരുമ്പോഴേക്കും ഷീന അഭിയെ റെഡി ആക്കി നിർത്തിയിരുന്നു മാളു വീടിനുള്ളിൽ കയറിയതും കണ്ടത് മഞ്ഞ സാരിയും സ്ലീവ്ലെസ്സ് മഞ്ഞ ബ്ലൗസും വയറും പൊക്കിളും കാണിച്ചു സുന്ദരിയായി നിൽക്കുന്ന അഭിയെ ആണ് തലയിൽ ഒരു വിഗും വെച്ചിട്ടുണ്ട്… ആഹാ സുന്ദരി ആയിട്ടുണ്ടല്ലോ ഞാൻ വേഗം ഫ്രഷ് ആയിട്ട് വരാം…. മാളു വേഗം ഫ്രഷ് […]

Continue reading

ടീച്ചറുടെ 1 വീക്ക്‌ അടിമ 5 [Hesinky]

ടീച്ചറുടെ 1 വീക്ക്‌ അടിമ 5 Teacherude 1 week adima Part 5 | Author : Hesinky
Previous Part    ഞാൻ വീണ ടീച്ചറെ കണ്ട ഷോക്കിൽ അവിടെ വണ്ടർ അടിച്ചു നിന്നു.ഹലോ
എന്ത് പറ്റി (ശ്രേയ എന്നെ തട്ടി വിളിച്ചു. ) ഞാൻ ഒന്നുല്ല എന്ന അർത്ഥത്തിൽ
തലയാട്ടി. അവൾ എന്നെ ചേർത്തു പിടിച്ച് ടീച്ചറുടെ മുന്നിലേക്ക് നടന്നു……. ടീച്ചർ
ഇവനെ മറന്നു പോയോ ഇത് നമ്മുടെ വിജയ് ആണ്… (ശ്രേയ […]

Continue reading

ടീച്ചറുടെ 1 വീക്ക്‌ അടിമ 5 [Hesinky]

ടീച്ചറുടെ 1 വീക്ക്‌ അടിമ 5 Teacherude 1 week adima Part 5 | Author : Hesinky Previous Part    ഞാൻ വീണ ടീച്ചറെ കണ്ട ഷോക്കിൽ അവിടെ വണ്ടർ അടിച്ചു നിന്നു.ഹലോ എന്ത് പറ്റി (ശ്രേയ എന്നെ തട്ടി വിളിച്ചു. ) ഞാൻ ഒന്നുല്ല എന്ന അർത്ഥത്തിൽ തലയാട്ടി. അവൾ എന്നെ ചേർത്തു പിടിച്ച് ടീച്ചറുടെ മുന്നിലേക്ക് നടന്നു……. ടീച്ചർ ഇവനെ മറന്നു പോയോ ഇത് നമ്മുടെ വിജയ് ആണ്… (ശ്രേയ […]

Continue reading

സ്ത്രീകളുടെ ആധിപത്യം 2 [Hesinky]

സ്ത്രീകളുടെ ആധിപത്യം 2 Sthreekalude Adhipathyam Part 2 | Author : Hesinky |
Previous Part   നല്ല കാശുള്ള കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ചവനാണ് ദീപക്. അച്ഛനും അമ്മയും
ചേച്ചിയും. ചേച്ചി ദീപിക ബാംഗ്ലൂരിൽ പഠിക്കുന്നു. നാട്ടിലെ എല്ലാ
തോന്നിവാസങ്ങൾക്കും ദീപക് മുന്നിലുണ്ടാവും. 18 വയസ്സേ ഉള്ളുവെങ്കിലും കള്ളുകുടിയും
സിഗ്രെറ്റ്വലിയും എന്നുവേണ്ട എല്ലാ ദുശീലങ്ങളും ദീപക്കിനുണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ
ഇരിക്കെയാണ് ഒരു പെണ്ണ് കേസിൽ ദീപക് പെടുന്നത്. ബസിൽ വെച്ച് ഒരു പെണ്ണിന്റെ മുലക്ക്
അവൻ കയറി […]

Continue reading

സ്ത്രീകളുടെ ആധിപത്യം 2 [Hesinky]

സ്ത്രീകളുടെ ആധിപത്യം 2 Sthreekalude Adhipathyam Part 2 | Author : Hesinky | Previous Part   നല്ല കാശുള്ള കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ചവനാണ് ദീപക്. അച്ഛനും അമ്മയും ചേച്ചിയും. ചേച്ചി ദീപിക ബാംഗ്ലൂരിൽ പഠിക്കുന്നു. നാട്ടിലെ എല്ലാ തോന്നിവാസങ്ങൾക്കും ദീപക് മുന്നിലുണ്ടാവും. 18 വയസ്സേ ഉള്ളുവെങ്കിലും കള്ളുകുടിയും സിഗ്രെറ്റ്വലിയും എന്നുവേണ്ട എല്ലാ ദുശീലങ്ങളും ദീപക്കിനുണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ ഇരിക്കെയാണ് ഒരു പെണ്ണ് കേസിൽ ദീപക് പെടുന്നത്. ബസിൽ വെച്ച് ഒരു പെണ്ണിന്റെ മുലക്ക് അവൻ കയറി […]

Continue reading

സ്ത്രീകളുടെ ആധിപത്യം 1 [Hesinky]

മാമി പറയുന്നതെന്തും മോൻ അനുസരിക്കുമോ?? ഷൈനി അപ്പുവിനോട് ചോദിച്ചു… അനുസരിക്കും. ഇനി മുതൽ മാമിയുടെ കാല്കീഴില് ഒരു അടിമ ആയി ഞാൻ കഴിഞ്ഞോളം. മോൻ മാമിയുടെ അടുത്തേക്ക് വാ.. ഷൈനി സ്നേഹത്തോടെ അപ്പുവിനെ അടുത്തേക്ക് വിളിച്ചു.. തന്റെ വലതു കൈ കൊണ്ട് അപ്പുവിന്റെ കുണ്ണ പിടിച്ചു. എന്നിട്ട് അപ്പുവിന്റെ ചുണ്ടിൽ ഒരു സ്നേഹചുംബനം നൽകി. എന്നിട്ട് അവന്റെ ചെവിയിൽ പറഞ്ഞു. ഇന്ന് മുതൽ നീ എന്റെ കീപ് ആണ്.. സ്ത്രീകളുടെ ആധിപത്യം 1 Sthraakalude Adhipathyam | […]

Continue reading

സ്ത്രീകളുടെ ആധിപത്യം 1 [Hesinky]

മാമി പറയുന്നതെന്തും മോൻ അനുസരിക്കുമോ?? ഷൈനി അപ്പുവിനോട് ചോദിച്ചു… അനുസരിക്കും.
ഇനി മുതൽ മാമിയുടെ കാല്കീഴില് ഒരു അടിമ ആയി ഞാൻ കഴിഞ്ഞോളം. മോൻ മാമിയുടെ
അടുത്തേക്ക് വാ.. ഷൈനി സ്നേഹത്തോടെ അപ്പുവിനെ അടുത്തേക്ക് വിളിച്ചു.. തന്റെ വലതു കൈ
കൊണ്ട് അപ്പുവിന്റെ കുണ്ണ പിടിച്ചു. എന്നിട്ട് അപ്പുവിന്റെ ചുണ്ടിൽ ഒരു സ്നേഹചുംബനം
നൽകി. എന്നിട്ട് അവന്റെ ചെവിയിൽ പറഞ്ഞു. ഇന്ന് മുതൽ നീ എന്റെ കീപ് ആണ്..
സ്ത്രീകളുടെ ആധിപത്യം 1 Sthraakalude Adhipathyam | […]

Continue reading

ടീച്ചറുടെ 1 വീക്ക്‌ അടിമ 4 [Hesinky]

ടീച്ചറുടെ 1 വീക്ക്‌ അടിമ 4 Teacherude 1 week adima Part 4 | Author : Hesinky Previous Part  വീട്ടിൽ എത്തുമ്പോൾ ലേറ്റ് ആയിരുന്നു…. ഞങ്ങൾ കയറി കോളിങ് ബെൽ അടിച്ചു…. കുറച്ചു കഴിഞ്ഞ് മിസ്ട്രെസ്സ് വന്ന് വാതിൽ തുറന്നു…. ഒരു ഗ്രീൻ നൈറ്റി ആണ് വേഷം… നന്നായി വിയർത്തു കുളിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു….. അവർ എത്തിയോ (ശ്രേയ ചോദിച്ചു )… ആഹ് റൂമിലാണ് ഞങ്ങൾ ഒരു റൗണ്ട് കഴിഞ്ഞു (മിസ്ട്രെസ്സ് ചിരിച്ചു കൊണ്ട് പറഞ്ഞു […]

Continue reading

ടീച്ചറുടെ 1 വീക്ക്‌ അടിമ 4 [Hesinky]

ടീച്ചറുടെ 1 വീക്ക്‌ അടിമ 4 Teacherude 1 week adima Part 4 | Author : Hesinky
Previous Part  വീട്ടിൽ എത്തുമ്പോൾ ലേറ്റ് ആയിരുന്നു…. ഞങ്ങൾ കയറി കോളിങ് ബെൽ
അടിച്ചു…. കുറച്ചു കഴിഞ്ഞ് മിസ്ട്രെസ്സ് വന്ന് വാതിൽ തുറന്നു…. ഒരു ഗ്രീൻ നൈറ്റി
ആണ് വേഷം… നന്നായി വിയർത്തു കുളിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു….. അവർ എത്തിയോ (ശ്രേയ
ചോദിച്ചു )… ആഹ് റൂമിലാണ് ഞങ്ങൾ ഒരു റൗണ്ട് കഴിഞ്ഞു (മിസ്ട്രെസ്സ് ചിരിച്ചു കൊണ്ട്
പറഞ്ഞു […]

Continue reading