കാട്ടു കോഴി 10 [ഹിമ]

കാട്ടു കോഴി 10 Kaattu Kozhi Part 10 | Author : Hima [ Previous Part ] [ www.kkstories.com ]   ശേവൂട്ടിയുടെ           വേർപാടിന്    ശേഷം         കഴപ്പ്          കേറുമ്പോൾ       പെണ്ണുങ്ങൾ       പരിചയിച്ചിട്ടുള്ള      നടുവിരൽ         തന്നെ     ആയിരുന്നു,   റാണിക്കും       അത്താണി […]

Continue reading

കാട്ടു കോഴി 10 [ഹിമ]

കാട്ടു കോഴി 10 Kaattu Kozhi Part 10 | Author : Hima [ Previous Part ] [ www.kkstories.com ]   ശേവൂട്ടിയുടെ           വേർപാടിന്    ശേഷം         കഴപ്പ്          കേറുമ്പോൾ       പെണ്ണുങ്ങൾ       പരിചയിച്ചിട്ടുള്ള      നടുവിരൽ         തന്നെ     ആയിരുന്നു,   റാണിക്കും       അത്താണി […]

Continue reading

കാട്ടു കോഴി 9 [ഹിമ]

കാട്ടു കോഴി 9 Kaattu Kozhi Part 9 | Author : Hima [ Previous Part ] [ www.kkstories.com ]   അന്യ പുരുഷന്റെ മുന്നിൽ പിറന്ന പടി കിടന്ന് പുളയുന്ന സെക്സ് ബോമ്പ് റാണി സ്വന്തം നഗ്നതയോർത്ത് കണ്ണുകൾ ഇറുക്കി അടച്ചു..   ” കണ്ണുകൾ… അടച്ചോളൂ… പക്ഷേ കാലുകൾ തുറന്ന് വയ്ക്ക്..” ഇട്ടിച്ചൻ മുതലാളി കുണ്ണ കയ്യിലിട്ട് ഒരുക്കി പറഞ്ഞു   ആകെ മുങ്ങിയാൽ… കുളിരില്ല… എന്ന മട്ടിൽ നാണത്തിൽ […]

Continue reading

കാട്ടു കോഴി 8 [ഹിമ]

കാട്ടു കോഴി 8 Kaattu Kozhi Part 8 | Author : Hima [ Previous Part ] [ www.kkstories.com ]   ” ഇനി       എന്തൊക്കെ     ആയാലും… ഫക്ക്    ചെയ്യാതെ   എനിക്കും        പറ്റില്ല…” റാണി     പറഞ്ഞു   ” ഇത്      ഇങ്ങനെയൊക്കെ   ആവുമെന്ന്        എനിക്ക്      അറിയാമായിരുന്നു” ഇട്ടിച്ചൻ   മുതലാളി     വ്യക്തമാക്കി… […]

Continue reading

കാട്ടു കോഴി 7 [ഹിമ]

കാട്ടു കോഴി 7 Kaattu Kozhi Part 7 | Author : Hima [ Previous Part ] [ www.kkstories.com ]   മുഴു       നഗ്നയാക്കപ്പെട്ട       റാണിയുടെ        കൊല്ലുന്ന       സൗന്ദര്യം        ഇട്ടിച്ചൻ        മുതലാളിയെ        ശരിക്കും       ഭ്രമിപ്പിച്ചു..   ചിരട്ട       കമിഴ് ത്തിയ    […]

Continue reading

കാട്ടു കോഴി 6 [ഹിമ]

കാട്ടു കോഴി 6 Kaattu Kozhi Part 6 | Author : Hima [ Previous Part ] [ www.kkstories.com ]   റാണി       ഇട്ടിച്ചൻ      മുതലാളിയുടെ        ഔട്ട് ഹൗസിൽ    എത്തി ഡോർ ബെൽ      അടിച്ചപ്പോൾ      കതക്       തുറന്നത്         ഇട്ടിച്ചൻ     മുതലാളി         തന്നെ    […]

Continue reading

കാട്ടു കോഴി 5 [ഹിമ]

കാട്ടു കോഴി 5 Kaattu Kozhi Part 5 | Author : Hima [ Previous Part ] [ www.kkstories.com ]   ചെങ്കൊടി          ഉയർന്ന്   കഴിഞ്ഞപ്പോഴേ      റാണി       ഇട്ടിച്ചൻ  മുതലാളിയെ       വിളിച്ചു…, “ഇന്ന്    13…. 18-ാം  തീയതി    ഔട്ട് ഹൗസിൽ       മീറ്റ്   ചെയ്യാം.. ”   ഇട്ടിച്ചൻ        മൊതലാളിയുടെ  […]

Continue reading

കാട്ടു കോഴി 4 [ഹിമ]

കാട്ടു കോഴി 4 Kaattu Kozhi Part 4 | Author : Hima [ Previous Part ] [ www.kkstories.com ]   ” പോളിസി     എടുക്കാം.. പക്ഷേ.., എനിക്കീ       സുന്ദരിയെ       ഒന്നു    കാണണം…, ഫുൾ     നേക്കഡ്    ആയി…”   ഇട്ടിച്ചൻ     മുതലാളിയുടെ      വിചിത്രമായ        ആഗ്രഹ പ്രകടനത്തിന്       മുന്നിൽ….. റാണി    […]

Continue reading

കാട്ടു കോഴി 3 [ഹിമ]

കാട്ടു കോഴി 3 Kaattu Kozhi Part 3 | Author : Hima [ Previous Part ] [ www.kkstories.com ]     ”  ഞാൻ   50  ലക്ഷം രൂപയുടെ    പോളിസി   എടുക്കാം…. ” ഇട്ടിച്ചൻ      മൊതലാളി     പറഞ്ഞപ്പോൾ… റാണിയുടെ     മുഖം  പ്രസന്നമായി… കണ്ണ് കളിൽ    പ്രത്യാശയുടെ       തിളക്കം   ” പക്ഷേ…   ഒരു  കണ്ടീഷൻ…… എനിക്ക്        […]

Continue reading

കാട്ടു കോഴി 3 [ഹിമ]

കാട്ടു കോഴി 3 Kaattu Kozhi Part 3 | Author : Hima [ Previous Part ] [ www.kkstories.com ]     ”  ഞാൻ   50  ലക്ഷം രൂപയുടെ    പോളിസി   എടുക്കാം…. ” ഇട്ടിച്ചൻ      മൊതലാളി     പറഞ്ഞപ്പോൾ… റാണിയുടെ     മുഖം  പ്രസന്നമായി… കണ്ണ് കളിൽ    പ്രത്യാശയുടെ       തിളക്കം   ” പക്ഷേ…   ഒരു  കണ്ടീഷൻ…… എനിക്ക്        […]

Continue reading