ഗൗരിയേട്ടത്തി 3 [Hyder Marakkar]

ഗൗരിയേട്ടത്തി 3 Gauri Ettathi Part 3 | Author : Hyder Marakkar [ Previous Part ]   കഴിഞ്ഞ ഭാഗത്തിൽ അഭിപ്രായം അറിയിച്ച എല്ലാ സുഹൃത്തുക്കൾക്കും നന്ദിയറിയിക്കുന്നു…. പൊതുവെ അഭിപ്രായം അറിയിക്കുന്ന എല്ലാര്ക്കും മറുപടി തരാൻ ഞാൻ ശ്രമിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു, പക്ഷെ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം അതിന് സാധിച്ചില്ല, അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാർക്കും ഒരിക്കൽകൂടി🖤🖤🖤 വൈകിയത് കൊണ്ട് ഫ്ലോ നഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ക്ഷമിക്കുക, പെട്ടെന്ന് വരാൻ ഒരു നിവർത്തീം ഇല്ലാതായിപ്പോയി….. കഥ തുടരുന്നു…..   “””ഡാ….. മതീടാ ഉറങ്ങിയത്…… എണീക്ക് […]

Continue reading

ഗൗരിയേട്ടത്തി 2 [Hyder Marakkar]

ഗൗരിയേട്ടത്തി 2 Gauri Ettathi Part 2 | Author : Hyder Marakkar [ Previous Part ]
ഈ ഭാഗം വലിയ പ്രതീക്ഷകളില്ലാതെ വായിക്കുക🤝   മനസ്സിൽ ഒരായിരം തവണ
മാപ്പിരന്നുകൊണ്ട് ഞാൻ ആ കഴുത്തിൽ താലി ചാർത്തി….. ഏട്ടന്റെ ഭാര്യയായി കയറി വന്ന്
എന്റെ ഏറ്റവും അടുത്ത കൂട്ടുകാരിയായി മാറിയവൾ, ഇപ്പോ ഇതാ എന്റെയും ഭാര്യയായി
മാറിയിരിക്കുന്നു…… ചെറുപ്പം തൊട്ട് ഞാൻ ഏറ്റവും വെറുത്തതെന്തോ, എന്റെ ജീവിതത്തിൽ
സംഭവിക്കരുതെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചതെന്തോ…… അതിതാ നടന്നിരിക്കുന്നു….. […]

Continue reading

ഗൗരിയേട്ടത്തി 2 [Hyder Marakkar]

ഗൗരിയേട്ടത്തി 2 Gauri Ettathi Part 2 | Author : Hyder Marakkar [ Previous Part ] ഈ ഭാഗം വലിയ പ്രതീക്ഷകളില്ലാതെ വായിക്കുക🤝   മനസ്സിൽ ഒരായിരം തവണ മാപ്പിരന്നുകൊണ്ട് ഞാൻ ആ കഴുത്തിൽ താലി ചാർത്തി….. ഏട്ടന്റെ ഭാര്യയായി കയറി വന്ന് എന്റെ ഏറ്റവും അടുത്ത കൂട്ടുകാരിയായി മാറിയവൾ, ഇപ്പോ ഇതാ എന്റെയും ഭാര്യയായി മാറിയിരിക്കുന്നു…… ചെറുപ്പം തൊട്ട് ഞാൻ ഏറ്റവും വെറുത്തതെന്തോ, എന്റെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിക്കരുതെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചതെന്തോ…… അതിതാ നടന്നിരിക്കുന്നു….. […]

Continue reading

ഗൗരിയേട്ടത്തി 1 [Hyder Marakkar]

ഗൗരിയേട്ടത്തി 1 Gauri Ettathi | Author : Hyder Marakkar   ആദ്യഭാഗം ഒരു ഇൻട്രോ
ആയി കാണുക, കൂടെ അല്പം കാര്യവും…. പക്ഷെ ഈ ഭാഗത്തിൽ കമ്പി ഒന്നും
ഇല്ല….പ്രതീക്ഷിച്ച് വായിച്ചിട്ട് വിരാശരാവാതിരിക്കാൻ ആദ്യമേ പറയുന്നു🤝 അപ്പോ
കഥയിലേക്ക് കടക്കാം   പ്രകൃതി സുന്ദരമായ ഒരു കൊച്ചു മലയോരഗ്രാമമാണ് മീനാക്ഷിപുരം…
മൂന്ന് വശവും കുന്നുകളാൽ ചുറ്റപ്പെട്ട മീനാക്ഷിപുരത്തിന്റെ ഒരു വശത്ത് കൊടും
കാടാണ്, ആനയും പുലിയും കുറുക്കനും കാട്ടുപോത്തും എല്ലാം അടക്കി വാഴുന്ന മുത്തിയൂർ
[…]

Continue reading

ഗൗരിയേട്ടത്തി 1 [Hyder Marakkar]

ഗൗരിയേട്ടത്തി 1 Gauri Ettathi | Author : Hyder Marakkar   ആദ്യഭാഗം ഒരു ഇൻട്രോ ആയി കാണുക, കൂടെ അല്പം കാര്യവും…. പക്ഷെ ഈ ഭാഗത്തിൽ കമ്പി ഒന്നും ഇല്ല….പ്രതീക്ഷിച്ച് വായിച്ചിട്ട് വിരാശരാവാതിരിക്കാൻ ആദ്യമേ പറയുന്നു🤝 അപ്പോ കഥയിലേക്ക് കടക്കാം   പ്രകൃതി സുന്ദരമായ ഒരു കൊച്ചു മലയോരഗ്രാമമാണ് മീനാക്ഷിപുരം… മൂന്ന് വശവും കുന്നുകളാൽ ചുറ്റപ്പെട്ട മീനാക്ഷിപുരത്തിന്റെ ഒരു വശത്ത് കൊടും കാടാണ്, ആനയും പുലിയും കുറുക്കനും കാട്ടുപോത്തും എല്ലാം അടക്കി വാഴുന്ന മുത്തിയൂർ […]

Continue reading

🤵പുലിവാൽ കല്യാണം 4👰 [Hyder Marakkar] [Climax]

പുലിവാൽ കല്യാണം 4  [Climax] Pulivaal Kallyanam Part 4 | Author : Hyder Marakkar
| Previous Part   ഒരുപാട് വൈകി, എന്നാലും ക്ഷമയോടെ കാത്തിരുന്ന എല്ലാവർക്കും നന്ദി
അറിയിച്ചുകൊണ്ട് കഥയുടെ അവസാന ഭാഗത്തിലേക്ക് കടക്കുന്നു   “അച്ചോടാ….. മുത്തശ്ശന്റെ
കുറുമ്പൻ ഇങ്ങ് വന്നോ…….. അയ്യഷ്ഹ്ഹ……. എന്താ വാവേ, എന്താടാ കുട്ടാ………” കുഞ്ഞിനെ
ഭൂമിയിലെ മാലാഖ എന്റെ അമ്മായിയപ്പന്റെ കയ്യിൽ കൊടുത്തതും പുള്ളി അതിനെ കൊഞ്ചിക്കാൻ
തുടങ്ങി, ഞാനും അതിനെ കണ്ണ് എടുക്കാതെ […]

Continue reading