ഫാന്റസി : ഡാൻസർ ശാലിനി [Hypatia]

ഫാന്റസി: ഡാൻസർ ശാലിനി Fantasy : Dancer Shalini | Author: Hyptia   ഇത് ഒരു ചെറിയ കഥയാണ്. ഫെന്റസി എന്ന ഹെഡിൽ ഇത് പോലെ ഇനിയും കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു കഥകൾ എഴുതണമെന്ന് കരുതുന്നുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലുള്ള ഫാന്റസികൾ കമെന്റ് ചെയ്താൽ അടുത്ത കഥയായി എഴുതാൻ ശ്രമിക്കാം. *********** ഡാൻസർ ശാലിനി (Short Story ) നഗരത്തിലെ വലിയൊരു ഫ്ലാറ്റ് സമുച്ചയത്തിന്റെ ആറാം നിലയിലൊരു വീട്ടിലാണ് അവരുടെ തമാസം. 38 വയസ് കഴിഞ്ഞ പ്രദീപും 35 […]

Continue reading