🥀 വർണ്ണപ്പകിട്ട് 🥀 [Imran & MDV]

വർണ്ണപ്പകിട്ട് Varnnappakittu | Author : MDV   ഇമ്രാന്റെ വൈകി വിരിഞ്ഞ മോഹങ്ങൾ ഞാൻ ഒന്നെടുത്തു പോളിഷ് ചെയ്തു എന്നുള്ളു. ഈ കഥ വായിച്ചപ്പോൾ കിട്ടിയ എസ്സെൻസ് …എനിക്ക് ഇമ്രാനൊടുണ്ടാക്കിയ ആരാധന കുറച്ചൊന്നുമല്ല, പിന്നെ ഇതൊരു കോപ്പിയടിയോ വിവർത്തനമോ അല്ല , നിവിന്പോളിയുടെ മെഷീന് ജോയ്മാത്യു ഒന്ന് തൊട്ടുകൊടുക്കുന്നപോലെ …. കഥയെപ്പറ്റി എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്….. അവിഹിതവും പ്രണയവും മാജിക് പോലെയാണ്….അത്രേള്ളൂ!!! വായിക്കുക : ബിരിയാണിയും ഗ്രേറ്റ് ഇന്ത്യൻ കിച്ചണും ഇഷ്ടപെട്ടവർക്ക് ഉറപ്പായും ഇഷ്ടമാകുമെന്നു പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു…. അപ്പൊ […]

Continue reading