ആദ്യ രാത്രിയിലെ കുമ്പസാരം 2 [അഞ്ജലി]

ആദ്യ രാത്രിയിലെ കുമ്പസാരം 2 Adyarathriyile Kumbasaram Part 2 | Author : Anjali | Previous Part   (നിങ്ങളുടെ പ്രോത്സാഹനത്തിന് ഒരുപാട് നന്ദി . നിങ്ങളുടെ പിന്തുണ ആണ് എന്റെ ഊർജം . അതുകൊണ്ട് ഇനിയും ഉണ്ടാകുമെന്ന് പ്രേതീഷിക്കുന്നു . നമ്മുക് കഥയിലേക്ക് കടക്കാം . ശിവാനി അയച്ച വീഡിയോ കണ്ട് ഞെട്ടി തരിച്ചു ഇരിക്കുന്ന ദേവേട്ടൻ ….. (തുടരുന്നു ….)   ദേവേട്ടന്റെ കയ്യിൽ നിന്നും ഞാൻ ഫോൺ വേഗം വാങ്ങി […]

Continue reading