ആരാണ് നിഷ 1 [Jack sparrow kerala]

ആരാണ് നിഷ 1 Aaranu Nisha Part 1 | Author : Jack sparrow kerala ആദ്യത്തെ കഥ ആണ്….ഇതിന്റെ അഭിപ്രായം അറിഞ്ഞിട്ട്  ബാക്കി തുടരാം. കഥകൾ വെറും സങ്കല്പികമാണെന്ന്  ആദ്യമേ പറഞ്ഞു കൊള്ളട്ടെ…   ഒരുപാട്  നാളത്തെ ആലോചനകൾക്കൊടുവിൽ വളരെ പ്രയാസപ്പെട്ട് ആണ്  വിനുവിന് ഒരു കല്യാണം ശരിയായത്.ദുബായിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നതിനാൽ അവിടെ തന്നെ ജോലി ചെയ്യുന്ന നിഷയുമായി ലീവ് തീരാൻ വെറും രണ്ടു ദിവസം മുമ്പാണ് കല്യാണം ശരിയായത്.രണ്ടു പേരും അവിടെ സെറ്റിൽഡ് […]

Continue reading