ടാക്സിവാല 6 🚖💦 [Tom]

ടാക്സിവാല 6 Taxivala Part 6 | Author : Tom | Previous Part     നമസ്കാരം എന്റെ പ്രിയ വായനക്കാരെ,,,   ആദ്യം തന്നെ എന്റെ പ്രിയ വായനകരോട് ക്ഷമാപണം നടത്തുന്നു.. ഇതുവരെ എഴുതിയതിൽ ഏറ്റവും മോശമായ പാർട്ട് ആയിരുന്നു കഴിഞ്ഞ പാർട്ട് എന്ന് വായനക്കാരുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കണ്ടപ്പോൾ മനസിലായി…. ഈ കാരണം കൊണ്ടു ആണ് ആദ്യമേ ക്ഷമാപണം നടത്തിയതും… കഥയിലെ അമ്മ കറക്റ്റർ അങ്ങനെ ആണെന് അറിഞ്ഞപ്പോൾ ആർക്കും ഉൾകൊള്ളാൻ കഴിഞ്ഞില്ല […]

Continue reading

ആതിര മോൾ [Simon]

ആതിര മോൾ Aathira Mol | Author : Simon   “ആദീ അർജന്റായിട്ട്ത്രേടം വരൊന്ന് വന്നേ…”
മക്കളെ സ്കൂളിലേക്കയച്ച് വീട്ടു ജോലിയിലേക്ക് കടക്കാനൊരുങ്ങുമ്പോഴായിരുന്നു
അമ്മയുടെ കോൾ. വിശദീകരിക്കാൻ നിൽക്കാതെ അമ്മ ഫോൺ വെച്ചതോടെ എൻറെ നെഞ്ചിടിപ്പ് കൂടി…
ഈശ്വരാ അച്ഛനെന്തെങ്കിലും… അതോ അമ്മക്ക് തന്നെയോ…!!! മേല് കഴുകുമ്പോഴും മാക്സിയിൽ
നിന്ന് ചുരിദാറിലേക്ക് മാറുമ്പോളും സ്കൂട്ടി എടുത്ത് സ്വന്തം വീട്ടിലേക്ക്
പറക്കുമ്പോളും ഉള്ളിലെ ആന്തലിന് കുറവൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. എന്തെങ്കിലും
സംഭവിച്ചാൽ വന്ന് നോക്കാനുള്ള ആകെയൊരു തരി ഞാനാണ്. […]

Continue reading

ആതിര മോൾ [Simon]

ആതിര മോൾ Aathira Mol | Author : Simon   “ആദീ അർജന്റായിട്ട്ത്രേടം വരൊന്ന് വന്നേ…” മക്കളെ സ്കൂളിലേക്കയച്ച് വീട്ടു ജോലിയിലേക്ക് കടക്കാനൊരുങ്ങുമ്പോഴായിരുന്നു അമ്മയുടെ കോൾ. വിശദീകരിക്കാൻ നിൽക്കാതെ അമ്മ ഫോൺ വെച്ചതോടെ എൻറെ നെഞ്ചിടിപ്പ് കൂടി… ഈശ്വരാ അച്ഛനെന്തെങ്കിലും… അതോ അമ്മക്ക് തന്നെയോ…!!! മേല് കഴുകുമ്പോഴും മാക്സിയിൽ നിന്ന് ചുരിദാറിലേക്ക് മാറുമ്പോളും സ്കൂട്ടി എടുത്ത് സ്വന്തം വീട്ടിലേക്ക് പറക്കുമ്പോളും ഉള്ളിലെ ആന്തലിന് കുറവൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചാൽ വന്ന് നോക്കാനുള്ള ആകെയൊരു തരി ഞാനാണ്. […]

Continue reading

ജെസ്സിയുടെ കഥ

ജെസ്സിയുടെ കഥ  Jessiyude Kadha bY:Jessy @Muthuchippi.net   ഹായ്. എന്റെ പേരു
ജസ്സി.. ഇന്നു ഞാന്‍ എറണാകുളത്തിന്റെ സന്തതി ആണു.ഏന്റെ വീട് കോട്ടയത്താണു.എനിക്കു
ഇപ്പോള്‍ വയസ്സ് 40 ആയി. സാധാരണ ഒരു പെണ്ണിന്റെ ജീവിതതിന്റെ നല്ലൊരു കഴിയുകയാണു ഈ
പ്രായത്തില്‍. അവളുടെ സ്വപ്ങ്ങള്‍ ഏറെ കുറെ അവസാനിച്ചിരിക്കും. പക്ഷെ എന്റെ
കാര്യത്തില്‍ അതു തിരുത്തിക്കൂറിക്കുകയാണു.ഞാന്‍ സ്വപ്നങ്ങള്‍  വീണ്ടുംകാണാന്‍
തുട്ങ്ങുകയാണു. എനിക്കു വരാന്‍ പോകുന്ന നല്ല നാളുകളെ കുറിച്ച് ഒരു പെണ്ണിനും
കിട്ടിക്കാണില്ല എന്റെ അത്രയും കളി […]

Continue reading

ജെസ്സിയുടെ കഥ

ജെസ്സിയുടെ കഥ  Jessiyude Kadha bY:Jessy @kambikuttan.net   ഹായ്. എന്റെ പേരു ജസ്സി.. ഇന്നു ഞാന്‍ എറണാകുളത്തിന്റെ സന്തതി ആണു.ഏന്റെ വീട് കോട്ടയത്താണു.എനിക്കു ഇപ്പോള്‍ വയസ്സ് 40 ആയി. സാധാരണ ഒരു പെണ്ണിന്റെ ജീവിതതിന്റെ നല്ലൊരു കഴിയുകയാണു ഈ പ്രായത്തില്‍. അവളുടെ സ്വപ്ങ്ങള്‍ ഏറെ കുറെ അവസാനിച്ചിരിക്കും. പക്ഷെ എന്റെ കാര്യത്തില്‍ അതു തിരുത്തിക്കൂറിക്കുകയാണു.ഞാന്‍ സ്വപ്നങ്ങള്‍  വീണ്ടുംകാണാന്‍ തുട്ങ്ങുകയാണു. എനിക്കു വരാന്‍ പോകുന്ന നല്ല നാളുകളെ കുറിച്ച് ഒരു പെണ്ണിനും കിട്ടിക്കാണില്ല എന്റെ അത്രയും കളി […]

Continue reading