അഹല്യ ചരിതം [ജിമ്പ്രൂ ബോയ്]

അഹല്യ ചരിതം Ahalya Charitham | Jimbru Boys “ഹലോ എവിടെയാണ് സ്വീറ്റ് ഹാർട്ട് , ഒരു സന്തോഷ വാർത്തയുണ്ട്   നേരിട്ട് പറയാം ” അഹല്യയുടെ ഫോണിൽ ഭർത്താവ് അർജുന്റെ message വന്നു അഹല്യ വയസ്സ് 23 ഇരു നിറത്തിൽ അധികം height ഇല്ലാത്ത അവളെ ചിലപ്പോൾ അവളെ കാണാൻ നടി ദർശനെയെ പോലെ തോന്നും   ഭർത്താവിനൊപ്പം ദുബായിൽ താമസിക്കുന്നു അവിടെ ഒരു ജോലിക്കായി ശ്രെമിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഒന്നും അങ്ങോട്ട് ശെരിയാവുന്നില്ല അഹല്യക്കാണെങ്കിൽ അവരുടെ ഫ്ലാറ്റിൽ […]

Continue reading