സുന്ദര രാത്രികൾ [joNN]

സുന്ദര രാത്രികൾ Sundara Raathikaal | Author : joNN   എയർപോർട്ട് റോഡിൽ നിന്നും മെയിൻ റോഡിലേക്ക് ജോണിന്റെ വണ്ടി പതുക്കെ ഇറങ്ങി. റോഡിൽ മുടിഞ്ഞ തിരക്കായിരുന്നു. ഒച്ചിഴയുന്ന വേഗത്തിലാണ് വണ്ടികൾ നീങ്ങുന്നത്. ഇനി എപ്പോൾ വീട്ടിലെത്തും ഓ എന്തോ.. ജോൺ മനസ്സിൽ വിചാരിച്ചു.. ദേഷ്യം വന്നിട്ട് അവൻ വെറുതെ ഹോൺ നീട്ടി അടിച്ചു.. മുന്നിൽ കിടന്ന് കാറുകാരൻ പുറത്തേക്ക് നോക്കി അവനെ എന്തൊക്കെയോ തെറി പറഞ്ഞു..   മിക്കവാറും രാത്രിയാകും വീട്ടിലെത്താൻ എന്ന് അവനു […]

Continue reading