അവളെന്റെ കാമുകി 2 [K47]

അവളെന്റെ കാമുകി 2  Avalente Kaamuki Part 2 | Author : K47 | Previous Part   ഞാൻ ഒരു പുതിയ എഴുത്തുകാരനാണ് എന്റെ അനുഭവത്തിൽ നിന്ന് ഉണ്ടായതും കൂടെ കുറച്ചു എരുവും പുളിയും കൂട്ടി എഴുതുന്നു , അനുഗ്രഹിക്കണം തെറി വിളിക്കരുത് , ഞാൻ ഒരു ഫെറ്റിഷ് നിഷിധസംഗമം എന്നിവയൊക്കെ ഇഷ്ടമുള്ളത് കൊണ്ട് അതും ഇതിൽ ചേർക്കുന്നു , അദ്യത്തെ ഭാഗത്തിന് നൽകിയ സപ്പോർട്ടിന് നന്ദി , പ്രിയ കൊമ്പൻ എന്നോട് ക്ഷമിക്കണം […]

Continue reading

അവളെന്റെ കാമുകി [K47]

അവളെന്റെ കാമുകി  Avalente Kaamuki | Author : K47   ഞാൻ ഒരു പുതിയ എഴുത്തുകാരനാണ് എന്റെ അനുഭവത്തിൽ നിന്ന് ഉണ്ടായതും കൂടെ കുറച്ചു എരുവും പുളിയും കൂട്ടി എഴുതുന്നു , അനുഗ്രഹിക്കണം തെറി വിളിക്കരുത് , ഞാൻ ഒരു ഫെറ്റിഷ് നിഷിധസംഗമം എന്നിവയൊക്കെ ഇഷ്ടമുള്ളത് കൊണ്ട് അതും ഇതിൽ ചേർക്കുന്നു ,   —–///////———///////———//////——-   എന്റെ പേര് അശ്വിൻ , വീട്ടിൽ അച്ഛൻ അമ്മ ചേച്ചി ഒരു സന്തുഷ്ട കുടുംബം , ഇപ്പൊ […]

Continue reading