കാമകഴപ്പിൽ വിരലിടുന്ന ഏകാകിനി ആയ അമ്മ [kambimahan]

കാമകഴപ്പിൽ വിരലിടുന്ന ഏകാകിനി ആയ അമ്മ  Kaamakazhappil viralidunna Ekakiniyaya Amma | Author : Kambi Mahan ഡാ രമേശ നീ നേരത്തെ വരോ ……….. ‘അമ്മ മകൻ രമേശനെ ഫോൺ വിളിച്ചു എന്താ അമ്മെ……….. ഡാ ………… പ്രമോദ് അളിയനും ബിന്ദുവും വന്നിട്ട് ഉണ്ടെടാ ……………. ( രമേശന്റെ അളിയൻ എന്നാൽ സ്വന്തം പെങ്ങളുടെ ഭർത്താവ് അല്ല അച്ഛന്റെ ഒരു അകന്ന ബന്ധത്തിലെ ബന്ധു ) ആണോ അമ്മെ……….. ആട………… എന്നാൽ ഞാൻ നേരത്തെ […]

Continue reading