കളിക്കാരൻ 2 (Anitha’s)

കളിക്കാരൻ –2 Kalikkaran Kambi katha [email protected] അനിതയുടെ
കളിക്കാരന്‍  ആദ്യ ഭാഗം വായിക്കാത്തവര്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക CLICK HERE അതിയായ
മൂത്രശങ്ക കാരണം മനു എണീറ്റു സ്കൂളിന്റെ പിറകിലെ ബാത്‌റൂമിൽ കയറി മൂത്രമൊഴിച്ചിട്ടു
തിരികെ നടന്നപ്പോൾ ബാക്ക്സൈഡിലെ റൂമിൽ എന്തോ അനക്കം കേട്ട് കൊണ്ട് ആങ്ങോട് മെല്ലെ
നടന്നു. അടച്ചിരുന്നു ജനലിൽ കാതോർത്തപ്പോൾ ആരോ ഉണ്ടെന്നു മനസിലായി. അടക്കിപ്പിടിച്ച
സംസാരം കേൾക്കാം എന്താണെന്നറിയാതെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റാതെ മനു അവിടെ നിന്ന്വി
തിരിഞ്ഞു അടുത്തസൈഡിലെ ജനലും […]

Continue reading

കളിക്കാരൻ 2 (Anitha’s)

കളിക്കാരൻ –2 Kalikkaran Kambi katha [email protected] അനിതയുടെ കളിക്കാരന്‍  ആദ്യ ഭാഗം വായിക്കാത്തവര്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക CLICK HERE അതിയായ മൂത്രശങ്ക കാരണം മനു എണീറ്റു സ്കൂളിന്റെ പിറകിലെ ബാത്‌റൂമിൽ കയറി മൂത്രമൊഴിച്ചിട്ടു തിരികെ നടന്നപ്പോൾ ബാക്ക്സൈഡിലെ റൂമിൽ എന്തോ അനക്കം കേട്ട് കൊണ്ട് ആങ്ങോട് മെല്ലെ നടന്നു. അടച്ചിരുന്നു ജനലിൽ കാതോർത്തപ്പോൾ ആരോ ഉണ്ടെന്നു മനസിലായി. അടക്കിപ്പിടിച്ച സംസാരം കേൾക്കാം എന്താണെന്നറിയാതെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റാതെ മനു അവിടെ നിന്ന്വി തിരിഞ്ഞു അടുത്തസൈഡിലെ ജനലും […]

Continue reading

കളിക്കാർ 5

കളിക്കാർ – 5  Kalikkar bY  ജയകൃഷ്ണൻ | Click here to read My stories   (അല്പം
വൈകിയതിനു ക്ഷമ ചോദിക്കുന്നു ) ഞാൻ(സുധി ) ഫോൺ കട്ട് ചെയ്ത് നൗഫിയോട് പറഞ്ഞു . “അവർ
ഇപ്പോൾ വരും ഞാൻ ബ്രക്ക് ഫാസ്റ്റ് ഓഡർ ചെയ്യാം” “നൗഫി: ഓകെ ഞാൻഡ്രസ് മാറിയിട്ട്
വരാം “ അവൾ മായയുടെ മഞ്ഞ ബ്ലൗസും സാരിയും ,വെളള പാവാടയും ബ്രായും നില ഷഡിയും
എടുത്തു അണിഞ്ഞു എന്നിട്ട് “സുധിയേട്ടാ […]

Continue reading

കളിക്കാർ 5

കളിക്കാർ – 5  Kalikkar bY  ജയകൃഷ്ണൻ | Click here to read My stories   (അല്പം വൈകിയതിനു ക്ഷമ ചോദിക്കുന്നു ) ഞാൻ(സുധി ) ഫോൺ കട്ട് ചെയ്ത് നൗഫിയോട് പറഞ്ഞു . “അവർ ഇപ്പോൾ വരും ഞാൻ ബ്രക്ക് ഫാസ്റ്റ് ഓഡർ ചെയ്യാം” “നൗഫി: ഓകെ ഞാൻഡ്രസ് മാറിയിട്ട് വരാം “ അവൾ മായയുടെ മഞ്ഞ ബ്ലൗസും സാരിയും ,വെളള പാവാടയും ബ്രായും നില ഷഡിയും എടുത്തു അണിഞ്ഞു എന്നിട്ട് “സുധിയേട്ടാ […]

Continue reading