അയലത്തെ രതിപുഷ്പങ്ങൾ 2 [Karthik vijay]

അയലത്തെ രതിപുഷ്പങ്ങൾ 2 Ayalathe Rathipushpangal Part 2 | Author : Karthik Vijay [ Previous Part ] [ www.kambistories.com ]   പ്രിയപ്പെട്ട വായനക്കാരെ ആദ്യ കഥയ്ക്ക് നിങ്ങൾ നൽകിയ പ്രോത്സാഹനത്തെ തുടർന്ന് ഈ കഥയുടെ രണ്ടാം ഭാഗം ഇതാ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് സമർപ്പിക്കുകയാണ്…. നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ എന്തുതന്നെയാണെങ്കിലും കമന്റിലൂടെ അറിയിക്കുക തീർച്ചയായും എല്ലാ കമന്റുകൾക്കും ഞാൻ മറുപടി നൽകുന്നതായിരിക്കും…. ഈ കഥ നടക്കുന്നത് 2003 2006 കാലഘട്ടത്തിലാണ് ആ സമയങ്ങളിലെ […]

Continue reading

അയലത്തെ രതിപുഷ്പങ്ങൾ [Karthik vijay]

അയലത്തെ രതിപുഷ്പങ്ങൾ Ayalathe Rathipushpangal | Author : Karthik Vijay ഈ കഥ നടക്കുന്നത് അത് 2000 – 2006 കാലഘട്ടത്തിലാണ് അന്ന് മൊബൈൽഫോണുകൾ അധികം പ്രചാരത്തിൽ വന്നിരുന്നില്ല ആ സമയത്ത്. ഈ കഥ നടക്കുന്നത് കുറുക്കൻ മൂല എന്ന ഗ്രാമത്തിലാണ്. നഗരത്തിൽ നിന്നും ഏകദേശം 8 കിലോമീറ്റർ സഞ്ചരിച്ചാൽ ഞങ്ങളുടെ ഗ്രാമത്തിൽ എത്തിച്ചേരാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഇതിലെ കഥാപാത്രമായ ഞാൻ ഞാൻ ആ സമയത്ത് ഡിഗ്രി പഠിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. ഡിഗ്രി രണ്ടാം വർഷം.. ഞാനും എന്റെ […]

Continue reading