സ്വർണചിറകുള്ള മാലാഖ [കാർത്തി]

സ്വർണചിറകുള്ള മാലാഖ Swarnachirakulla Malakha | Author : Karthy   ഹാലോ ഗയ്‌സ്, ആദ്യമായി ആണ് ഒരു കഥ എഴുതുന്നത്. നിഷിദ്ധമാണ്, താല്പര്യമുള്ളവർ മാത്രം വായിക്കുക. വായിച്ച് ഇഷ്ട്ടപ്പെട്ടു നല്ല സപ്പോർട്ട് തന്നാൽ ഇതിന്റെ അവസാന ഭാഗം കൂടി എഴുതി ഉടനെ തന്നെ അയക്കാം. . . .     സമയം ഇപ്പൊ രാത്രി 9 മണിയോടടുത്തു. കണ്ണിലേക് ഇരച്ചുകയറിയ ഇരുട്ട് ശരീരത്തിൽ മുഴുവൻ വ്യാപിക്കുന്നു. . . .   4 മണിക്ക് […]

Continue reading