രതിശലഭങ്ങൾ മഞ്ജുസും കവിനും 14 [Sagar Kottapuram]

രതിശലഭങ്ങൾ മഞ്ജുസും കവിനും 14 Rathushalabhangal Manjuvum Kavinum Part 14 |
Author : Sagar Kottapuram | Previous Part   കഴിഞ്ഞ പാർട്ടിന്റെ തുടർച്ച
ആയതുകൊണ്ട് സെക്സ് വിവരണം തുടക്കത്തിലെ പേജുകളിൽ ഉണ്ടാകും..അത് ഇഷ്ടമില്ലാത്തവർ
സ്കിപ്‌ ചെയ്തു വായിക്കുക – സാഗർ ! ഞാൻ നേരം കളയാതെ ബെഡിലേക്ക് കയറി. ആ സമയം ഞങ്ങൾ
രണ്ടു പേർക്കും ദേഹത്ത് വസ്ത്രം എന്ന് പറയാൻ ഉണ്ടായിരുന്നത് അരയിലുള്ള
അടിവസ്ത്രങ്ങളാണ് ! “അപ്പൊ ഇനി എങ്ങനാ ടീച്ചർ […]

Continue reading

രതിശലഭങ്ങൾ മഞ്ജുസും കവിനും 14 [Sagar Kottapuram]

രതിശലഭങ്ങൾ മഞ്ജുസും കവിനും 14 Rathushalabhangal Manjuvum Kavinum Part 14 | Author : Sagar Kottapuram | Previous Part   കഴിഞ്ഞ പാർട്ടിന്റെ തുടർച്ച ആയതുകൊണ്ട് സെക്സ് വിവരണം തുടക്കത്തിലെ പേജുകളിൽ ഉണ്ടാകും..അത് ഇഷ്ടമില്ലാത്തവർ സ്കിപ്‌ ചെയ്തു വായിക്കുക – സാഗർ ! ഞാൻ നേരം കളയാതെ ബെഡിലേക്ക് കയറി. ആ സമയം ഞങ്ങൾ രണ്ടു പേർക്കും ദേഹത്ത് വസ്ത്രം എന്ന് പറയാൻ ഉണ്ടായിരുന്നത് അരയിലുള്ള അടിവസ്ത്രങ്ങളാണ് ! “അപ്പൊ ഇനി എങ്ങനാ ടീച്ചർ […]

Continue reading

രതിശലഭങ്ങൾ മഞ്ജുസും കവിനും 13 [Sagar Kottapuram]

രതിശലഭങ്ങൾ മഞ്ജുസും കവിനും 13 Rathushalabhangal Manjuvum Kavinum Part 13 |
Author : Sagar Kottapuram | Previous Part   സ്വല്പ നേരം ഹാങ്ങ് ഓവറിൽ അങ്ങനെ
പുണർന്നു നിന്നു , ഞങ്ങൾ സ്വമേധയാ അകന്നു മാറി .പിന്നെ നേരെ ബാത്റൂമിലേക്ക് ചെന്ന്
എല്ലാം ഒന്ന് കഴുകി ക്ളീനാക്കി മടങ്ങിയെത്തി . ഫ്ലോർ മഞ്ജു തന്നെ തുടച്ചു
ക്ളീനാക്കിയിട്ടു .ബാത്‌റൂമിൽ നിന്നും തിരിച്ചെത്തി ടി-ഷർട്ടും ഷോർട്സും
എടുത്തിട്ടാണ് കക്ഷി നിലം തുടക്കുന്നത് . അപ്പോഴേക്കും […]

Continue reading

രതിശലഭങ്ങൾ മഞ്ജുസും കവിനും 13 [Sagar Kottapuram]

രതിശലഭങ്ങൾ മഞ്ജുസും കവിനും 13 Rathushalabhangal Manjuvum Kavinum Part 13 | Author : Sagar Kottapuram | Previous Part   സ്വല്പ നേരം ഹാങ്ങ് ഓവറിൽ അങ്ങനെ പുണർന്നു നിന്നു , ഞങ്ങൾ സ്വമേധയാ അകന്നു മാറി .പിന്നെ നേരെ ബാത്റൂമിലേക്ക് ചെന്ന് എല്ലാം ഒന്ന് കഴുകി ക്ളീനാക്കി മടങ്ങിയെത്തി . ഫ്ലോർ മഞ്ജു തന്നെ തുടച്ചു ക്ളീനാക്കിയിട്ടു .ബാത്‌റൂമിൽ നിന്നും തിരിച്ചെത്തി ടി-ഷർട്ടും ഷോർട്സും എടുത്തിട്ടാണ് കക്ഷി നിലം തുടക്കുന്നത് . അപ്പോഴേക്കും […]

Continue reading

രതിശലഭങ്ങൾ മഞ്ജുസും കവിനും 12 [Sagar Kottapuram]

രതിശലഭങ്ങൾ മഞ്ജുസും കവിനും 12 Rathushalabhangal Manjuvum Kavinum Part 12 |
Author : Sagar Kottapuram | Previous Part അതോടെ ഞാൻ വീട്ടിലോട്ടു ചെല്ലാത്ത
കാര്യം പറഞ്ഞു ഒന്ന് രണ്ടു ദിവസം മഞ്ജുസ് പിണങ്ങി . ഇങ്ങോട്ടു വിളിക്കാതെ ആയി . ഞാൻ
അവൾക്കു വിളിച്ചാലൊട്ടു എടുക്കത്തും ഇല്ല . ആഹാ എന്നാപ്പിന്നെ വിട്ടുകൊടുക്കാൻ
പാടില്ലെന്ന് ഞാനും തീരുമാനിച്ചു ! വാശി എങ്കിൽ വാശി !! ഇതിനിടയിൽ തന്നെ അതെ
വീക്കെൻഡിൽ ജഗത്തുമായി പഴനിയിൽ […]

Continue reading

രതിശലഭങ്ങൾ മഞ്ജുസും കവിനും 12 [Sagar Kottapuram]

രതിശലഭങ്ങൾ മഞ്ജുസും കവിനും 12 Rathushalabhangal Manjuvum Kavinum Part 12 | Author : Sagar Kottapuram | Previous Part അതോടെ ഞാൻ വീട്ടിലോട്ടു ചെല്ലാത്ത കാര്യം പറഞ്ഞു ഒന്ന് രണ്ടു ദിവസം മഞ്ജുസ് പിണങ്ങി . ഇങ്ങോട്ടു വിളിക്കാതെ ആയി . ഞാൻ അവൾക്കു വിളിച്ചാലൊട്ടു എടുക്കത്തും ഇല്ല . ആഹാ എന്നാപ്പിന്നെ വിട്ടുകൊടുക്കാൻ പാടില്ലെന്ന് ഞാനും തീരുമാനിച്ചു ! വാശി എങ്കിൽ വാശി !! ഇതിനിടയിൽ തന്നെ അതെ വീക്കെൻഡിൽ ജഗത്തുമായി പഴനിയിൽ […]

Continue reading

രതിശലഭങ്ങൾ മഞ്ജുസും കവിനും 11 [Sagar Kottapuram]

രതിശലഭങ്ങൾ മഞ്ജുസും കവിനും 11 Rathushalabhangal Manjuvum Kavinum Part 11 |
Author : Sagar Kottapuram | Previous Part   പേജുകൾ കുറവായിരിക്കും ക്ഷമിക്കുക
തിരക്കുകളൊഴിഞ്ഞാൽ കൂടുതൽ പേജുകളുമായി എത്താം – സാഗർ ! പത്തു പതിനൊന്നു
മണിയടുപ്പിച്ചു ഞാൻ അന്നത്തെ ദിവസം കോയമ്പത്തൂരിലെ കമ്പനി ഓഫീസിലെത്തി .ജഗത് ആദ്യം
എന്റെ സീനിയർ ആയിരുന്നെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ പുള്ളി എന്റെ അസിസ്റ്റന്റ് ആണ് . അതിലുപരി
കോയമ്പത്തൂർ ജീവിതത്തിൽ എനിക്ക് കിട്ടിയ മോശമല്ലാത്ത സുഹൃത്തും ആണ് […]

Continue reading

രതിശലഭങ്ങൾ മഞ്ജുസും കവിനും 11 [Sagar Kottapuram]

രതിശലഭങ്ങൾ മഞ്ജുസും കവിനും 11 Rathushalabhangal Manjuvum Kavinum Part 11 | Author : Sagar Kottapuram | Previous Part   പേജുകൾ കുറവായിരിക്കും ക്ഷമിക്കുക തിരക്കുകളൊഴിഞ്ഞാൽ കൂടുതൽ പേജുകളുമായി എത്താം – സാഗർ ! പത്തു പതിനൊന്നു മണിയടുപ്പിച്ചു ഞാൻ അന്നത്തെ ദിവസം കോയമ്പത്തൂരിലെ കമ്പനി ഓഫീസിലെത്തി .ജഗത് ആദ്യം എന്റെ സീനിയർ ആയിരുന്നെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ പുള്ളി എന്റെ അസിസ്റ്റന്റ് ആണ് . അതിലുപരി കോയമ്പത്തൂർ ജീവിതത്തിൽ എനിക്ക് കിട്ടിയ മോശമല്ലാത്ത സുഹൃത്തും ആണ് […]

Continue reading

രതിശലഭങ്ങൾ മഞ്ജുസും കവിനും 10 [Sagar Kottapuram]

രതിശലഭങ്ങൾ മഞ്ജുസും കവിനും 10 Rathushalabhangal Manjuvum Kavinum Part 10 | Author : Sagar Kottapuram | Previous Part   അധികം വൈകിക്കണ്ട എന്ന ഒറ്റ കാരണം കൊണ്ടാണ് എഴുതിയ ഭാഗങ്ങൾ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ..പേജുകൾ വളരെ കുറവായിരിക്കും ക്ഷമിക്കണം – സാഗർ ! മഞ്ജുവും മായേച്ചിയും കണ്ണിൽ നിന്ന് മാഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ പതിയെ കോളേജിൽ നിന്നും പിൻവാങ്ങി . ഒരുപാട് മറക്കാത്ത ഓർമ്മകൾ സമ്മാനിച്ച ആ കലാലയം വിട്ടകലുമ്പോൾ എന്റെ കണ്ണ് […]

Continue reading

രതിശലഭങ്ങൾ മഞ്ജുസും കവിനും 10 [Sagar Kottapuram]

രതിശലഭങ്ങൾ മഞ്ജുസും കവിനും 10 Rathushalabhangal Manjuvum Kavinum Part 10 |
Author : Sagar Kottapuram | Previous Part   അധികം വൈകിക്കണ്ട എന്ന ഒറ്റ കാരണം
കൊണ്ടാണ് എഴുതിയ ഭാഗങ്ങൾ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ..പേജുകൾ വളരെ കുറവായിരിക്കും
ക്ഷമിക്കണം – സാഗർ ! മഞ്ജുവും മായേച്ചിയും കണ്ണിൽ നിന്ന് മാഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ പതിയെ
കോളേജിൽ നിന്നും പിൻവാങ്ങി . ഒരുപാട് മറക്കാത്ത ഓർമ്മകൾ സമ്മാനിച്ച ആ കലാലയം
വിട്ടകലുമ്പോൾ എന്റെ കണ്ണ് […]

Continue reading