അമ്മയിലേക്ക് [Kokachi]

അമ്മയിലേക്ക് Ammayilekku | Author : Kokachi ഇത് യഥാർത്ഥത്തിൽ സംഭവിച്ച ഒരു കഥയാണ്. എനിക്ക് 24 വയസാണ് വീട്ടിൽ അമ്മ അനിയത്തി പിന്നെ ഞാൻ മാത്രമാണ് ഉള്ളത് അച്ഛൻ സെപ്രേറ്റഡ് ആയി കുറെ വർഷങ്ങൾ ആയി കഥയിലേക് വരാം.മനസിൽ സെക്സ് ചിന്തകൾ അല്ലട്ടുന്ന കാലം ഒരു ദിവസം ഞാൻ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ വെബ് കാം വീഡിയോ ചുമ്മാ റെക്കോർഡ് ചെയ്തു കൊണ്ടിരിക്കയിരുന്നു അപ്പോൾ അമ്മ എന്റെ റൂമിൽ ബാത്‌റൂമിൽ കുളിക്കാൻ പോവാണെന്നു പറഞ്ഞു അപ്പോ ഞാൻ റൂമിൽ […]

Continue reading