Suluvinte uduthuni illatha thiruvathira [Neram Poker]

സുലുവിന്റെ ഉടുതുണി ഇല്ലാത്ത തിരുവാതിര Suluvinte Uduthuni ellatha Thirivathira | Author : Neram Poker ഇത് തികച്ചും സാങ്കല്പികം മാത്രം. എന്റെ ആദ്യ കഥ ആണ്‌. വായിക്കുന്നതിന് നന്ദി.   സുലു നല്ല ഒരു നാടൻ പെൺ ആയിരുന്നു. നാടൻ രീതികളും, നാടൻ ആഹാരവും, നാടൻ ഭാഷയും ഒക്കെ ഇഷ്ട പെടുന്ന ഒരു പച്ച മലയാളി പെൺ. വയസ് 25. വീട്ടിൽ അച്ഛൻ, ‘അമ്മ, ചേട്ടൻ. ഒരു അവധി കാലത് ചേട്ടന്റെ ജോലി സ്ഥലത്തേക്കു […]

Continue reading

സേവകൻ 10 [Mango]

സേവകൻ 10 | Sevakan 10 Author : Mango | Previous Parts Njnª ^m{Sn Ft¸mÄ D_§ns]t¶m F§sW D_§ns]t¶m H^p HmÀ½]pw CÃ. tfma½ H^p Pvamhv Im]]pw sNm*v k¶v D\À¯n. Fjpt¶Â¡pt¼mÄ ko«n tf^n¡p«n]pw Wn½n]pw CÃ. AkÀ skap¸nsW Ss¶ tbms]¶v b_ªp. f\n H¼Smkp¶p. Mm³ sbs«¶v Im]]pw NpXn¨v Fsâ ko«nt`¡v tbm]n. Npan]pw tSkm^kpw Hs¡ Njnªp b©m]¯n tbmNmWm]n bp_t¯¡n_§n]t¸mÄ emÀ¤k³ tI«³ Fsâ fpä¯p*v. […]

Continue reading

സേവകൻ 9 [Mango]

സേവകൻ 9 | Sevakan 9 Author : Mango | Previous Parts Mm³ tWs^ Fsâ ko«nt`¡m\v tbm]Sv. hf]w A©^]mNp¶p. tkPw Npans¨m^p§n tfma½]psX ko«nt`¡v sI¶p. fp³kl¯p Ss¶ emÀ¤k³ tI«³ Wn¸p*m]n^p¶p. cmfnsâ b\n¡pÅ BUys¯ sI¡v Wmsa Nn«pw F¶p b_ªt¸mÄ emÀ¤k³ tI«Wv ht´mgfm]n. “”””tI¨n FknsX tI«m?” “”””AkÄ bn¶m¼p_¯p*v. blp sSmjp¯p sN«m³ DÅ Ø`w H¶v sI¯n b_n¡m³ H^p b\n¡m^sW WnÀ¯ns]¡pkm. Akav {l±n¡¯nÃ. […]

Continue reading

സുരഭിയുടെ അടിമ

സുരഭി (ഭാര്യ)യുടെ അടിമ Surabhiyude Adima / Bharyayude Adima Author : ROY ഒരു മലയാളി ഭാര്യയും അവളുടെ അടിമയുടെയും കഥ ! എന്റെയും ഭാര്യ സുരഭിയുടെയും ലൈംഗിക യാത്രകൾ നിങ്ങൾക്കു മുന്നിൽ സമർപിക്കുന്നു. ആദ്യമേ പരയട്ടെ …പറയാൻ പോകുന്നത് എൻറെ ആഗ്രഹങ്ങൾ സ്വപ്‌നങ്ങൾ അല്ല മറിച്ചു അനുഭവങ്ങൾ തന്നെ. ഞങ്ങളുടേത്‌ പ്രേമ വിവാഹം ആയിരുന്നു.ഒരു പാട് നാൾ പ്രേമിച്ചു ഒടുവിൽ നടന്ന വിവാഹം ..കാതിരുന്നു കിട്ടിയ കൊണ്ടാകാം, ആദ്യത്തെ ഒരു വർഷം ഉഗ്രൻ കഴപ്പു […]

Continue reading