അമേരിക്കൻ ആന്റി [kunnanx]

അമേരിക്കൻ ആന്റി American Aunty | Author : Kunnanx ഈ കഥ നടക്കുന്നത് എൻ്റെ ഒരു വേനൽ അവധി കാലത്താണ് . അമേരിക്കയിലുള്ള ലീല ആന്റി അങ്കിളുമായി വഴക്കിട്ടു നാട്ടിൽ തിരിച്ചു വന്നത് ആ സമയത്താണ് . മുന്നാറിൽ കൊട്ടാരം പോലെ ഉള്ള വീട്ടിൽ ആന്റി ഇപ്പൊ ഒറ്റക്കാണ് താമസം. അമ്മയുടെ നിർബന്ധം കാരണം ഞാൻ മൂന്നാറിലേക്ക് ബസ്സ് കയറി .ആന്റിയെ ഞാൻ കണ്ടിട്ട് തന്നെ പത്തു വർഷത്തിൽ കൂടുതൽ ആയി . എന്നെ വീട്ടിൽ […]

Continue reading