ഹസീനയുടെ സാക്കിർ നൂർജിന്റ്റെയും [കുട്ടൻസ്]

ഹസീനയുടെ സാക്കിർ നൂർജിന്റ്റെയും Haseenayude Sakkeer Noorjinteyum | Author :
Kuttans   ഹസീനയെന്നാണ്‌ പെണ്ണിന്റെ പേര്‌ ഈ വിവാഹം അവള്‍ക്കൊട്ടും
ഇഷ്ടമല്ലായിരുന്നു. വീട്ടുകാരുടെ നിര്‍ബന്ധത്തിനു മുമ്പില്‍ അവള്‍ വഴങ്ങേണ്ടിവന്നു.
സക്കീറിന്‌ മുപ്പത്‌ വയസ്സ്‌ ഇതിനിടയില്‍തന്നെ രണ്ട്‌ പേരെ അയാള്‍കെട്ടി
സക്കീറിന്റെ മറ്റു രണ്ട്‌ ഭാര്യമാരും അവരുടെ സ്വന്തം വീട്ടില്‍. അയാളിടക്ക്‌ അവിടെ
പോകും. എല്ലാചിലവും നല്‍കും അങ്ങനെ സക്കീറും ഹസീനയുമായുള്ള നിക്കാഹ്‌ ഭംഗിയായി
കഴിഞ്ഞു. വിവാഹം മൂന്നു മാസത്തിനു ശേഷം മതിയെന്നാണ്‌ തീരുമാനിച്ചത്‌. സക്കിറിന്‌
[…]

Continue reading

ഹസീനയുടെ സാക്കിർ നൂർജിന്റ്റെയും [കുട്ടൻസ്]

ഹസീനയുടെ സാക്കിർ നൂർജിന്റ്റെയും Haseenayude Sakkeer Noorjinteyum | Author : Kuttans   ഹസീനയെന്നാണ്‌ പെണ്ണിന്റെ പേര്‌ ഈ വിവാഹം അവള്‍ക്കൊട്ടും ഇഷ്ടമല്ലായിരുന്നു. വീട്ടുകാരുടെ നിര്‍ബന്ധത്തിനു മുമ്പില്‍ അവള്‍ വഴങ്ങേണ്ടിവന്നു. സക്കീറിന്‌ മുപ്പത്‌ വയസ്സ്‌ ഇതിനിടയില്‍തന്നെ രണ്ട്‌ പേരെ അയാള്‍കെട്ടി സക്കീറിന്റെ മറ്റു രണ്ട്‌ ഭാര്യമാരും അവരുടെ സ്വന്തം വീട്ടില്‍. അയാളിടക്ക്‌ അവിടെ പോകും. എല്ലാചിലവും നല്‍കും അങ്ങനെ സക്കീറും ഹസീനയുമായുള്ള നിക്കാഹ്‌ ഭംഗിയായി കഴിഞ്ഞു. വിവാഹം മൂന്നു മാസത്തിനു ശേഷം മതിയെന്നാണ്‌ തീരുമാനിച്ചത്‌. സക്കിറിന്‌ […]

Continue reading

സൂര്യദേവൻ്റെ ഹരിക്കുട്ടൻ😘😍[കുട്ടൻസ്]

സൂര്യദേവൻ്റെ ഹരിക്കുട്ടൻ Sooryadevante Harikuttan | Author : Kuttans   ഇന്ന്‍
സ്റ്റോക്ക്‌ രജിസ്റ്റര്‍ പൂര്‍ത്തിയാക്കാന്‍ തുടങ്ങിയപ്പോള്‍ തന്നെ അവനു
തോന്നിയിരുന്നു, ഇന്നും കഴിഞ്ഞ തവണ പോലെ മിക്കവാറും അവസാന ബസ്‌ തന്നെ കൂടാതെ തന്നെ
കടന്നുപോകുമെന്നു. ബസ്‌ അല്ലല്ലോ മുഖ്യം, നാളെ മുതലാളി സ്റ്റോക്ക്‌ രജിസ്ടര്‍
നോക്കുമ്പോള്‍ എല്ലാം ക്ലിയര്‍ ആക്കി വക്കുക, അതാണല്ലോ എന്റെ ജോലി.. ഏതായാലും
ജോലിയില്‍ വള്ളം ചേര്‍ക്കേണ്ട, അവന്‍ സ്വന്തം തൊഴിലില്‍ തന്നെ മുഴുകി . ‘എടാ
ഹരികുട്ടാ.. […]

Continue reading

സൂര്യദേവൻ്റെ ഹരിക്കുട്ടൻ😘😍[കുട്ടൻസ്]

സൂര്യദേവൻ്റെ ഹരിക്കുട്ടൻ Sooryadevante Harikuttan | Author : Kuttans   ഇന്ന്‍ സ്റ്റോക്ക്‌ രജിസ്റ്റര്‍ പൂര്‍ത്തിയാക്കാന്‍ തുടങ്ങിയപ്പോള്‍ തന്നെ അവനു തോന്നിയിരുന്നു, ഇന്നും കഴിഞ്ഞ തവണ പോലെ മിക്കവാറും അവസാന ബസ്‌ തന്നെ കൂടാതെ തന്നെ കടന്നുപോകുമെന്നു. ബസ്‌ അല്ലല്ലോ മുഖ്യം, നാളെ മുതലാളി സ്റ്റോക്ക്‌ രജിസ്ടര്‍ നോക്കുമ്പോള്‍ എല്ലാം ക്ലിയര്‍ ആക്കി വക്കുക, അതാണല്ലോ എന്റെ ജോലി.. ഏതായാലും ജോലിയില്‍ വള്ളം ചേര്‍ക്കേണ്ട, അവന്‍ സ്വന്തം തൊഴിലില്‍ തന്നെ മുഴുകി . ‘എടാ ഹരികുട്ടാ.. […]

Continue reading

ഉത്സവ കാഴ്ചകളും ആന കമ്പവും 1 [Kuttans]

ഉത്സവ കാഴ്ചകളും ആന കമ്പവും 1 Ulsava Kazhchakalum Aana kambavum Part 1 | Author :
Kuttans   ആനകളും പാപ്പന്മാരും പൂരങ്ങളും കണ്ണിനും മനസിനും വിരുന്നു നൽകുന്ന
കാഴ്ചകൾ ആണ്. നെറ്റിപ്പട്ടം കെട്ടി ചമയങ്ങളും അണിഞ്ഞു തിടമ്പെടുത്തു നിൽക്കുന്ന
കൊമ്പൻ എല്ല ഉത്സവപ്രേമികളെയും പോലെ എനിക്കും സന്തോഷം നൽകുന്ന കാഴ്ച്ച ആയിരുന്നു.
കൊമ്പന്റെ കൊമ്പും പിടിച്ചു മുണ്ട് ഉടുത്തു കുറി തൊട്ട് തൊട്ടിയുമായി നിൽക്കുന്ന
പുരുഷത്വത്തിന്റെ ഉദാത്ത മാതൃകകൾ ആണ്. ആ പൗരുഷങ്ങളെ […]

Continue reading

ഉത്സവ കാഴ്ചകളും ആന കമ്പവും 1 [Kuttans]

ഉത്സവ കാഴ്ചകളും ആന കമ്പവും 1 Ulsava Kazhchakalum Aana kambavum Part 1 | Author : Kuttans   ആനകളും പാപ്പന്മാരും പൂരങ്ങളും കണ്ണിനും മനസിനും വിരുന്നു നൽകുന്ന കാഴ്ചകൾ ആണ്. നെറ്റിപ്പട്ടം കെട്ടി ചമയങ്ങളും അണിഞ്ഞു തിടമ്പെടുത്തു നിൽക്കുന്ന കൊമ്പൻ എല്ല ഉത്സവപ്രേമികളെയും പോലെ എനിക്കും സന്തോഷം നൽകുന്ന കാഴ്ച്ച ആയിരുന്നു. കൊമ്പന്റെ കൊമ്പും പിടിച്ചു മുണ്ട് ഉടുത്തു കുറി തൊട്ട് തൊട്ടിയുമായി നിൽക്കുന്ന പുരുഷത്വത്തിന്റെ ഉദാത്ത മാതൃകകൾ ആണ്. ആ പൗരുഷങ്ങളെ […]

Continue reading

ഭദ്രയും കൊലകൊമ്പനും [കുട്ടൻസ്]

ഭദ്രയും കൊലകൊമ്പനും Bhadrayum Kolakombanum | Author : Kuttans   എന്റെ കൂടെ ജോലി
ചെയ്യുന്ന ഒരു ചേച്ചിയുണ്ട്. പേര് ഭദ്ര, വെളുത്ത്, നല്ല ഉയരത്തിൽ, അതിനൊത്ത
വണ്ണവും, മുലകളും, ചന്തിയും, ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ആർക്കും ഒന്ന് ആർമാദിക്കാൻ തോന്നുന്ന
സൂപ്പർ ഫിഗർ, എന്നെ സ്വന്തം മോനെപോലെയാണ് കാണുന്നതെന്ന് എന്നോടുള്ള സ്നേഹത്തിൽ
നിന്നും മനസ്സിലാകും. പക്ഷെ എനിക്ക് ചേച്ചിയോട് ഉള്ളിന്റെയുള്ളിൽ എന്തെന്നില്ലാത്ത
കാമം മാത്രം, പുറത്ത് കാണിക്കുന്നത് കപടമായ സ്നേഹം. സാരിയാണ് ഉടുക്കറുള്ളത്. ഞാൻ
കൂടുതലും […]

Continue reading

ഭദ്രയും കൊലകൊമ്പനും [കുട്ടൻസ്]

ഭദ്രയും കൊലകൊമ്പനും Bhadrayum Kolakombanum | Author : Kuttans   എന്റെ കൂടെ ജോലി ചെയ്യുന്ന ഒരു ചേച്ചിയുണ്ട്. പേര് ഭദ്ര, വെളുത്ത്, നല്ല ഉയരത്തിൽ, അതിനൊത്ത വണ്ണവും, മുലകളും, ചന്തിയും, ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ആർക്കും ഒന്ന് ആർമാദിക്കാൻ തോന്നുന്ന സൂപ്പർ ഫിഗർ, എന്നെ സ്വന്തം മോനെപോലെയാണ് കാണുന്നതെന്ന് എന്നോടുള്ള സ്നേഹത്തിൽ നിന്നും മനസ്സിലാകും. പക്ഷെ എനിക്ക് ചേച്ചിയോട് ഉള്ളിന്റെയുള്ളിൽ എന്തെന്നില്ലാത്ത കാമം മാത്രം, പുറത്ത് കാണിക്കുന്നത് കപടമായ സ്നേഹം. സാരിയാണ് ഉടുക്കറുള്ളത്. ഞാൻ കൂടുതലും […]

Continue reading

രാത്രിയിലെ ഭാഗ്യം

രാത്രിയിലെ ഭാഗ്യം Raathriyile Bhagyam | Author : Kuttans   അന്നു വീട്ടിൽ ഞാൻ തനിച്ച് . വീട്ടിലിരുന്ന് മുഷിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ പെങ്ങൾടെ വീട്ടിൽ പോയി. അവിടെ തങ്ങാം എന്ന് നിർബന്ധിച്ചെങ്കിലും കൂട്ടാക്കാതെ സന്ധ്യയോടെ ഇറങ്ങി കുറച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ മഴ ചാരാന്‍ തുടങ്ങി. നല്ല ചെറുമഴ. കുളിരുള്ള സുഖം.  ക്ഷേത്രത്തിന് മുന്നിലെത്തിയപ്പോൾ ഒരാൾ ബൈക്കിന് കൈ കാണിച്ചു. ഞാൻ നിർത്തി വെള്ളമുണ്ടും ചന്ദന കളർ ഷർട്ടും ഒരു കിടിലൻ ചെക്കന്‍. ഏകദേശം 25 വയസ്സ് പറയും […]

Continue reading

രാത്രിയിലെ ഭാഗ്യം

രാത്രിയിലെ ഭാഗ്യം Raathriyile Bhagyam | Author : Kuttans   അന്നു വീട്ടിൽ ഞാൻ
തനിച്ച് . വീട്ടിലിരുന്ന് മുഷിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ പെങ്ങൾടെ വീട്ടിൽ പോയി. അവിടെ തങ്ങാം
എന്ന് നിർബന്ധിച്ചെങ്കിലും കൂട്ടാക്കാതെ സന്ധ്യയോടെ ഇറങ്ങി കുറച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ മഴ
ചാരാന്‍ തുടങ്ങി. നല്ല ചെറുമഴ. കുളിരുള്ള സുഖം.  ക്ഷേത്രത്തിന് മുന്നിലെത്തിയപ്പോൾ
ഒരാൾ ബൈക്കിന് കൈ കാണിച്ചു. ഞാൻ നിർത്തി വെള്ളമുണ്ടും ചന്ദന കളർ ഷർട്ടും ഒരു കിടിലൻ
ചെക്കന്‍. ഏകദേശം 25 വയസ്സ് പറയും […]

Continue reading