കൂട്ടുകുടുംബത്തിലേക്കൊരു രതിയാത്ര 2 [കുട്ടു]

കൂട്ടുകുടുംബത്തിലേക്ക് ഒരു രതിയാത്ര 2 Koottukudumbathilekku oru Rathiyaathra
Part 2 Author : Kuttu   നേരം വെളുത്തത് കണ്ട്‌ അമ്മിണി രാജന്റെ ദേഹത്ത് നിന്നും
എഴുന്നേൽക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ, രാജൻ അവളെ പിടിച്ചു നെഞ്ചിലെക്കിട്ടു. കുറച്ചു
കഴിഞ്ഞു എണീറ്റ പോരേ അമ്മു കുറച്ചു നേരം നീ ഇവിടെ കിടക്ക്. രാജേട്ടാ നേരം
പുലർന്നുട്ടോ, അടുക്കളയിൽ പണിയുണ്ട്. ഒരു പണിം ഇല്ലെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും
കഴിക്കണ്ടേ,, അതിനുണ്ടാക്കണ്ടേ. എന്നും പറഞ്ഞു അമ്മിണി എഴുന്നേറ്റു പോയി അഴിച്ചിട്ട
നൈറ്റി എടുത്തിട്ടു.പുറത്തേക്ക് […]

Continue reading

കൂട്ടുകുടുംബത്തിലേക്കൊരു രതിയാത്ര 2 [കുട്ടു]

കൂട്ടുകുടുംബത്തിലേക്ക് ഒരു രതിയാത്ര 2 Koottukudumbathilekku oru Rathiyaathra Part 2 Author : Kuttu   നേരം വെളുത്തത് കണ്ട്‌ അമ്മിണി രാജന്റെ ദേഹത്ത് നിന്നും എഴുന്നേൽക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ, രാജൻ അവളെ പിടിച്ചു നെഞ്ചിലെക്കിട്ടു. കുറച്ചു കഴിഞ്ഞു എണീറ്റ പോരേ അമ്മു കുറച്ചു നേരം നീ ഇവിടെ കിടക്ക്. രാജേട്ടാ നേരം പുലർന്നുട്ടോ, അടുക്കളയിൽ പണിയുണ്ട്. ഒരു പണിം ഇല്ലെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും കഴിക്കണ്ടേ,, അതിനുണ്ടാക്കണ്ടേ. എന്നും പറഞ്ഞു അമ്മിണി എഴുന്നേറ്റു പോയി അഴിച്ചിട്ട നൈറ്റി എടുത്തിട്ടു.പുറത്തേക്ക് […]

Continue reading

കൂട്ടുകുടുംബത്തിലേക്ക് ഒരു രതിയാത്ര [കുട്ടു]

കൂട്ടുകുടുംബത്തിലേക്ക് ഒരു രതിയാത്ര Koottukudumbathilekku oru Rathiyaathra
Author : Kuttu   രാജേട്ടാ ഇനി എന്താ ചെയ്യാ വണ്ടി പണിയെടുപ്പിക്കണ്ട് ഇനി ഓടിക്കാൻ
കഴിയില്ലല്ലോ, അപ്പോൾ അത്രേം നാളും എങ്ങനെ പിടിച്ചു നിക്കും, രാജേന്ദ്രന്റെ നെഞ്ചിൽ
തലവച്ചു വയറിലെ രോമങ്ങളിൽ തഴുകിക്കൊണ്ട് അമ്മിണി ചോദിച്ചു.രാജേന്ദ്രൻ :അത് തന്നെയാ
ഞാനും ചിന്തിക്കുന്നെ,ആരേലും വണ്ടി തല്കാലം കിട്ടുമോന്ന്‌ അല്ലാതെ ജീവിക്കാൻ
കഴിയില്ലല്ലോ. Mmmm നിറഞ്ഞ കണ്ണുകൾ തുടച്ചു അമ്മിണി മൂളി………… (പ്രാരാബ്ദങ്ങൾക്ക്
നടുവിൽ ജീവിക്കുന്ന ഒരു കുടുബത്തിന്റെ ഗൃഹനാഥൻ […]

Continue reading

കൂട്ടുകുടുംബത്തിലേക്ക് ഒരു രതിയാത്ര [കുട്ടു]

കൂട്ടുകുടുംബത്തിലേക്ക് ഒരു രതിയാത്ര Koottukudumbathilekku oru Rathiyaathra Author : Kuttu   രാജേട്ടാ ഇനി എന്താ ചെയ്യാ വണ്ടി പണിയെടുപ്പിക്കണ്ട് ഇനി ഓടിക്കാൻ കഴിയില്ലല്ലോ, അപ്പോൾ അത്രേം നാളും എങ്ങനെ പിടിച്ചു നിക്കും, രാജേന്ദ്രന്റെ നെഞ്ചിൽ തലവച്ചു വയറിലെ രോമങ്ങളിൽ തഴുകിക്കൊണ്ട് അമ്മിണി ചോദിച്ചു.രാജേന്ദ്രൻ :അത് തന്നെയാ ഞാനും ചിന്തിക്കുന്നെ,ആരേലും വണ്ടി തല്കാലം കിട്ടുമോന്ന്‌ അല്ലാതെ ജീവിക്കാൻ കഴിയില്ലല്ലോ. Mmmm നിറഞ്ഞ കണ്ണുകൾ തുടച്ചു അമ്മിണി മൂളി………… (പ്രാരാബ്ദങ്ങൾക്ക് നടുവിൽ ജീവിക്കുന്ന ഒരു കുടുബത്തിന്റെ ഗൃഹനാഥൻ […]

Continue reading

ശ്രീജ ചേച്ചി 3

ശ്രീജ ചേച്ചി 3 Sreeja chechi Part 3  Author : കുട്ടു | Previous Part   വീട്ടിൽ
തിരിച്ചെത്തിയ ഞാൻ ആദ്യം ഒന്നു കുലുക്കി കളഞ്ഞു. എന്നിട്ട് സ്റ്റഡി റൂമിൽ
വന്നിരുന്നു. എന്നാലും മനസ്സിൽ അവരുടെ രതികേളികൾ അല്ലാതെ വേറൊന്നും വരുന്നില്ല. ഞാൻ
അതും ചിന്തിച്ചങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ കുമാരേട്ടൻ പോകുന്നത് കണ്ടു, പുറകെ ചേച്ചിയും
ഉണ്ടാകുമല്ലോ. ഞാൻ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി. മുറ്റത്തിറങ്ങിയപ്പോൾ ചേച്ചി വീടിലേക്ക്‌
കയറി വരുന്നു. ഞാൻ അതൊട്ടും പ്രതീഷിച്ചില്ല… ചേച്ചി :എന്താടാ കുട്ടാ സ്റ്റഡി […]

Continue reading

ശ്രീജ ചേച്ചി 3

ശ്രീജ ചേച്ചി 3 Sreeja chechi Part 3  Author : കുട്ടു | Previous Part   വീട്ടിൽ തിരിച്ചെത്തിയ ഞാൻ ആദ്യം ഒന്നു കുലുക്കി കളഞ്ഞു. എന്നിട്ട് സ്റ്റഡി റൂമിൽ വന്നിരുന്നു. എന്നാലും മനസ്സിൽ അവരുടെ രതികേളികൾ അല്ലാതെ വേറൊന്നും വരുന്നില്ല. ഞാൻ അതും ചിന്തിച്ചങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ കുമാരേട്ടൻ പോകുന്നത് കണ്ടു, പുറകെ ചേച്ചിയും ഉണ്ടാകുമല്ലോ. ഞാൻ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി. മുറ്റത്തിറങ്ങിയപ്പോൾ ചേച്ചി വീടിലേക്ക്‌ കയറി വരുന്നു. ഞാൻ അതൊട്ടും പ്രതീഷിച്ചില്ല… ചേച്ചി :എന്താടാ കുട്ടാ സ്റ്റഡി […]

Continue reading